Archiv Muzea romské kultury v Brně

František Daniel na nahrávce MRK ze dne 23. března 1996.

V létě roku 2012 proběhla v Centru vizuální historie Malach digitalizace několika desítek analogových videokazet z fondu Muzea romské kultury v Brně. Tento unikátní materiál je nyní k dispozici badatelům, studentům, pedagogům a dalším zájemcům společně s ostatními archivními zdroji v CVH Malach při MFF UK.

Nahrávky obsahují orálně historické rozhovory s přeživšími romského holocaustu v českém a slovenském jazyce, ale také další dokumentaci romských dějin a kultury. Většina interview byla pořízena výzkumníky z Muzea romské kultury v Brně nebo Židovského muzea v Praze na přelomu 20. a 21. století.

Digitalizované nahrávky jsou s laskavým svolením Muzea romské kultury přístupné návštěvníkům CVH Malach, a to zejména k výzkumným nebo vzdělávacím účelům. V průběhu roku 2013 budou rozhovory katalogizovány a anotovány, aby bylo usnadněno jejich badatelské využití. Vytvořeno bude rovněž uživatelské rozhraní k prohledávání katalogu a přehrávání videonahrávek.

O Muzeu romské kultury v Brně

Historie Muzea romské kultury v Brně sahá do roku 1991, kdy bylo založeno z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace. Sama myšlenka romského muzea však vznikla daleko dříve, již koncem šedesátých let, kdy dočasné uvolnění politických poměrů umožnilo fungování Svazu Cikánů – Romů (1969-1973). Od 1. ledna 2005 je Muzeum romské kultury státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury.

Během prvních deseti let své existence fungovalo muzeum v provizorních prostorách. Teprve na konci roku 2000 se přestěhovalo do nově opraveného, původně vybydleného domu, který stojí v samém centru brněnské romské čtvrti – Cejl.

Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu a šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, knihovny, ohlasů kultury Romů v kultuře majoritní a sebedokumentace muzea. Fondy, které v současné době obsahují na třicet tisíc položek, jsou pravidelně rozšiřovány pomocí terénního sběru a soustavné dokumentace a jsou přístupny badatelům z nejrůznějších studijních oborů. Kromě sbírkotvorné činnosti patří mezi aktivity muzea pořádání výstav, které mapují romské umění a kulturu Romů u nás i v zahraničí a také široká škála vzdělávacích a volnočasových projektů pro romské děti z Brna.

Muzeum romské kultury v Brně je v mnoha ohledech ojedinělým projektem, který stojí poněkud v pozadí zájmu české laické veřejnosti. Jeho aktivity a především pak z architektonického i muzeálního hlediska atraktivní stálá expozice je vyhledávaným cílem mnoha zahraničních hostů – odborníků i turistů. V „brněnském Bronxu“, téměř v sousedství vily Tugendhat tak stojí pětipodlažní dům, který uchovává známky pozvolna mizející kultury.


Zpět na stránku Co je CVH Malach?

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 2887.

Site navigation: