Pro školy a pedagogy

Materiál v Archivu vizuální historie, který je v CVH Malach přístupný, může být velmi cenným a jedinečným doplňkem k běžné výuce dějin 20. století. Samotné Centrum Malach je bezplatně otevřeno návštěvám skupin studentů a žáků např. v rámci specializovaných seminářů – kapacita činí přibližně 20 osob. Pracovníci centra zajistí krátké představení CVH Malach a jeho účelu, stejně jako uvedení do práce s archivem, a budou během celé návštěvy připraveni studentům poradit či pomoci. Pokud máte zájem navštívit CVH Malach spolu se svými studenty či žáky, obraťte se na nás.

Vzdělávací využití shromážděných svědectví pamětníků na všech úrovních vzdělávání patří v současné době k hlavním cílům USC Shoah Foundation. V rámci snah o zpřístupnění vybraných svědectví bylo několik úryvků rozhovorů bylo dáno k dispozici pedagogům a studentům na metodickém portálu Rámcového vzdělávacího programu jako digitální učební materiály. Zde jsou k dispozici např. úryvky z interview s Viktorem Lašem, vězněm Terezínského ghetta nasazeným na "vyčištění" Lidic po jejich zničení. Vytvořena je také modelová vyučovací hodina "Když rasismus je zákon", která je dostupná na internetu. Tato hodina obsahuje rozhovory z Archivu a může být stahována a tištěna pro využití ve školách.

Na webových stránkách USC Shoah Foundation je dále ke stažení série dvanácti modelových vyučovacích hodin s názvem "Ghetto Terezín, holokaust a dnešek", vytvořených ve spolupráci s Památníkem Terezín. Hodiny jsou vystavěny zejména okolo úryvků vzpomínek bývalých vězňů ghetta, avšak kromě konkrétní historie jsou v nich popisovány a zkoumány také zcela aktuální fenomény.

V říjnu 2011 byly na portálu Moderní-dějiny.cz zveřejněny tři úryvky z archivních svědectví popisující fenomén přechodů a převádění na Ostravsku v době od 14. března do konce srpna 1939, kdy přes hranici do Polska odešlo na 5 000 uprchlíků. Stáhnout a pro vzdělávací účely volně využívat zde můžete také pracovní listy k těmto výpovědím, vytvořené Mgr. Marcelem Mahdalem.

USC SF rovněž v nedávné době zveřejnila kolem stovky rozhovorů v angličtině na svém YouTube kanále. Prohlédněte si také portál pro učitele na webu USC SF: najdete zde různé materiály a podklady v angličtině, úryvky svědectví pamětníků pro pedagogické využití či videoklipy ilustrující vzdělávací potenciál audiovizuálních zdrojů.

Při příležitosti spuštění těchto webových stránek, které proběhlo ve dnech 65. výročí konce druhé světové války a osvobození ČSR, jsme pro Vás připravili krátký sestřih z filmových výpovědí přeživších holocaustu z materiálu v archivu USC Shoah Foundation. Ve videoklipu naleznete úryvky ze svědectví pěti pamětníků, týkající se sklonku druhé světové války a osvobození ghetta v Terezíně. Sestřih spolu s dalšími informacemi k tématu naleznete zde.


Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation

Příspěvek J. Mlynáře a M. Šmoka z konference InForum 2012 o vzdělávacím využití archivních interview: (1) využití hotových vyučovacích hodin; (2) on-line práce v reálném čase v CVH Malach; (3) portál IWitness jako kombinace práce s Archivem a využití dalších připravených vzdělávacích materiálů.

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z VHA USC SF

Didaktické aspekty audiovizuálního svědectví

Text Milana Hese uveřejněný na portálu Moderní-dějiny.cz. Autor vedle odborné literatury z různých disciplín zužitkoval také dlouholeté zkušeností s výukou dějepisu na gymnáziu, během níž se studenty v rámci seminářů každoročně pracuje s Archivem vizuální historie v CVH Malach.

Didaktické aspekty audiovizuálního svědectví

O vizuální historii

V tomto jednostránkovém dokumentu najdete obecné informace o svědectvích obsažených v archivu USC SF spolu se stručným popisem toho, jak lze vizuálně-historická svědectví využívat ve výuce jako didaktickou pomůcku.

O vizuální historii

Tipy k využívání vizuální historie ve školním vyučování

Stručný dokument obsahuje několik doporučení pro pedagogické pracovníky a lektory, týkající se efektivního využití videonahrávek svědectví během vyučovacích hodin. Najdete zde například náměty, jak vyvolat u studentů empatii a motivovat je ke studiu tematiky holocaustu prostřednictvím filmových výpovědí očitých svědků.

Tipy k využívání vizuální historie ve školním vyučování

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 9871.

Site navigation: