Připravované akce v CVH Malach

 • 8. výroční seminář CVH Malach

  Akce proběhla v pondělí 29. 1. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin v místnosti S9 v budově MFF UK na Malostranském náměstí 25.


  PROGRAM:

  9:00–9:15Oficiální zahájení
  9:15–9:45Mgr. Aleš Tamchyna, Ph.D. (Memsource): „Trendy v počítačem podporovaném překladu“
  9:45–10:15Mgr. Michal Frankl, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR): „Svědectví o zemi nikoho. Orální historie a zkušenost židovských uprchlíků v roce 1938“
  10:15–10:45Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D. (Université de Fribourg, Univerzita Karlova): „Časové struktury orálněhistorického interview: proleptické a analeptické vazby“
  10:45–11:15Karolína Bukovská (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova): „Jméno: jeho změna, ztráta a navrácení v rozhovorech s židovskými přeživšími holocaustu“
  11:15–11:25Vyhlášení výsledků komiksové soutěže
  11:25–12:00PŘESTÁVKA NA KÁVU
  12:00–12:30Martin Šmok (USC Shoah Foundation): „Novinky v platformě IWitness: dvacáté století z první ruky“
  12:30–12:50Mgr. Marcel Mahdal (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba): „IWalk: Deportační středisko v Uherském Brodě“

 • Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
  2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 9291.

  Site navigation: