Magazín CVH Malach

Další, v pořadí šesté číslo našeho magazínu je pro vás připraveno ke čtení ve formátu PDF.

Rubrika Aktuality přibližuje 65 rozhovorů s přeživšími genocidy ve Rwandě, které se staly součástí Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation v dubnu tohoto roku. Na dalších stranách si můžete přečíst nejen o průběhu semináře pro pedagogy, který se ve spolupráci s USC SF uskutečnil v červenci, ale také podrobnější informace o modelových hodinách, připravených účastníky loňského ročníku semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“. Rubrika Spřízněné organizace přibližuje aktivity Jewish Holocaust Centre v Melbourne, které na jaře poskytlo do fondu CVH Malach 15 rozhovorů s pamětnicemi a pamětníky československého původu. Československým dějinám se rovněž věnuje text Milana Hese s názvem „Příběh poválečného násilí“. Tradiční rubriku Vybráno z Archivu jsme tentokrát pojali netradičně: přiblížen je životní příběh Jana Orlíka v pracích studentů a žáků, kteří se zúčastnili loňské komiksově-výtvarné soutěže. Studentské umělecké tvorbě je věnována rovněž záverečná stránka magazínu, která patří alegorické povídce Jiřího Kamana „Pohádka o bleší civilizaci“, s níž se zúčastnil soutěže Daniel v roce 2004/2005.

Titulní strana šestého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

Nové číslo Magazínu CVH Malach naleznete ke stažení zde.

Poměrně rozsáhlá je tentokrát rubrika Aktualit: kromě třetího výročního semináře CVH Malach, o němž jsme podrobně informovali níže, reflektujeme také srpnový workshop USC Shoah Foundation pro učitele „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“, na který jsme zvali pedagogy a pedagožky v minulém čísle našeho magazínu. Článek může posloužit také jako inspirace pro vyučující, kteří se na minulý ročník nepřihlásili nebo ve výběrovém řízení neuspěli – také během letošních jarních měsíců bude stanoven termín odevzdání přihlášek na tento intenzivní týdenní vzdělávací seminář a workshop za účasti odborníků z ČR i zahraničí. Rubrika Aktuality dále představuje dva nové archivní zdroje zpřístupněné v CVH Malach: archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices) a nahrávky rozhovorů z fondu Muzea romské kultury v Brně.

Pražské centrum židovských studií, které vzniklo počátkem roku 2012 na Filozofické fakultě UK, se představuje v rubrice Spřízněné organizace. Rubrika Texty stručně zachycuje život a dílo Maurice Halbwachse, francouzského sociologa a autora koncepce kolektivní paměti, který zahynul roku 1945 v Buchenwaldu. Rubrika Vybráno z archivu má bohužel charakter nekrologu: 21. srpna 2012 zemřel ve věku 87 let novinář a publicista Jan Štern, mluvčí Charty 77. Představujeme jeho životní příběh, který vyprávěl Janu Jelínkovi v roce 1997. Na posledních stranách magazínu najdete již tradičně povídku ze soutěže Daniel, jejíž autorkou je Karolína Peřinová.

Titulní strana pátého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

První letošní číslo čtvrtletního Magazínu CVH Malach si můžete přečíst zde.

Magazín vychází jen krátce před datem uzávěrky přihlášek do letního workshopu pro pedagogy a autory vzdělávacích materiálů, pořádaného Institutem USC Shoah Foundation. Jedinečný seminář s velice zajímavým programem za účasti domácích i zahraničních odborníků se bude konat v srpnu 2012 v CVH Malach, více informací i přihlašovací formulář najdete na webu USC SFI. Pokud máte zájem o účast, s příhlášením neváhejte, posledním možným termínem je pondělí 30. dubna!

Do rubriky Vybráno z Archivu jsme zařadili článek Milana Hese, který dokládá využitelnost svědectví z Archivu vizuální historie USC SFI ve výzkumu regionální historie. Na stránkách věnovaných spřízněným projektům a organizacím tentokrát představujeme brněnské Muzeum romské kultury, které je v evropském kontextu unikátní institucí zaměřenou na dějiny a kulturu romského etnika. Součástí muzejního fondu MRK jsou také desítky hodin audiovizuálního materiálu, jehož digitalizace právě probíhá v CVH Malach.

V rubrice Texty přibližujeme vybrané aspekty zpracovávání materiálu z Archivu vizuální historie a projekt MALACH, který proběhl v letech 2002—2007. Na závěrečných stránkách si můžete přečíst další ze studentských textů zaslaných do soutěže Daniel, jejíž výsledky nedávno vyhlásil Národní institut dětí a mládeže při MŠMT v prostorách Oddělení pro kulturu a vzdělávání ŽMP. Podobně jako v minulém čísle jsme kromě povídky Karolíny Frühbauerové z Plzně přidali také dvě fotografie Kristýny Závěrkové.

Titulní strana čtvrtého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

Přečtěte si třetí číslo Magazínu CVH Malach, které je volně ke stažení jako PDF.

Toto číslo je svým způsobem speciální, protože vychází krátce po slavnostním setkání ke druhému výročí CVH Malach. Zprávu z této akce najdete v rubrice Aktuality. Do rubriky Texty jsme zařadili článek o fulltextovém vyhledávání v mluvené řeči, které bylo v testovacím provozu spuštěno v CVH Malach právě v souvislosti s druhým výročím. Tento systém značně vylepšuje možnosti prohledávání audiovizuálního materiálu dostupného v CVH Malach a věříme, že se s jeho zpřístupněním návštěvníkům Archivu vizuální historie USC SFI otevřou zcela nové způsoby využití. Rubrika Vybráno z Archivu je věnována památce prof. Kolomana Gajana, významného českého historika a dlouholetého pedagoga FF UK, který zemřel na v prosinci 2011. Vzpomínky prof. Gajana jsou v Archivu vizuální historie zachyceny ve více než tříhodinovém rozhovoru. Jak už se stalo zvykem, také v tomto čísle najdete další z nejzdařilejších studentských příspěvků do soutěže Daniel, kterou každoročně pořádá Národní institut dětí a mládeže při MŠMT ve spolupráci s VKC Židovského muzea v Praze. Tentokrát jsme vedle povídky Jany Leichterové zařadili také dvě fotografie Kristýny Závěrkové z aktuálního ročníku soutěže. Rubrika Spřízněné projekty pak přibližuje aktivity obecně prospěšné společnosti Živá paměť.

Titulní strana třetího čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

Druhé číslo Magazínu CVH Malach je připraveno ke stažení ve formátu PDF.

Přečíst si můžete článek kolegů z o. s. Pant, kteří na konci srpna v Ostravě uspořádali Letní školu moderních dějin, nebo příspěvek Mgr. Milana Hese, jenž zazněl na lednové výroční konferenci CVH Malach. V rubrice Spřízněné projekty tentokrát představujeme o. s. Političtí vězni.cz, jejíž aktivity zachycují pohnuté životní osudy lidí vězněných po roce 1948. Z Archivu vizuální historie USC SFI jsme pro vás vybrali vzpomínky spoluvězňů Arnošta Lustiga, který zemřel počátkem tohoto roku. Rádi bychom tak připomněli památku tohoto významného českého spisovatele, v jehož literární tvorbě měla zkušenost nacistického pronásledování za druhé světové války značnou roli. Závěrečné stránky Magazínu CVH Malach jsou věnovány povídce Hany Veselé ze Soukromého gymnázia Altis, která se umístila v soutěži Daniel, každoročně vyhlašované MŠMT, Národním institutem dětí a mládeže a VKC Židovského muzea v Praze.

Titulní strana druhého čísla Magazínu CVH Malach

--------------------------------

První číslo nového Magazínu CVH Malach je pro vás připraveno ke stažení ve formátu PDF.

Kromě článku o potenciálu videonahrávek svědectví pro vysokoškolské vzdělávání (na příkladu různých kurzů realizovaných s využitím Archivu) můžete nalistovat i rozhovor s Martinem Šmokem, který je dlouholetým spolupracovníkem Institutu USC Shoah Foundation a poradcem pro vzdělávací programy. Z Archivu jsme spolu s panem Šmokem vybrali jednoho z nejstarších českých pamětníků, jehož svědectví bylo natočeno: jedná se o pana Emila Glaubera, který se narodil roku 1895 a bojoval na východní frontě první světové války. Článek o hodnotném vzdělávacím projektu Zmizelí sousedé, který již více než 10 let probíhá na školách v ČR, připravila koordinátorka projektu Mgr. Marta Vančurová. Závěrečné stránky prvního čísla pak patří povídce Dity Stehlíkové, která se umístila na 1. místě literární části letošního ročníku soutěže DANIEL, pořádané Národním institutem dětí a mládeže při MŠMT.

Titulní strana prvního čísla Magazínu CVH Malach

Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 4171.

Site navigation: