Skupiny podle historické zkušenosti

Archiv obsahuje svědectví osob s následující historickou zkušeností (v závorce je uveden počet rozhovorů ve všech jazycích / v češtině):

Holocaust / 2. světová válka (1939-1945)

Židovští přeživší (48848/542)

Narátoři a narátorky, kteří byli oběťmi perzekuce na základě zákonů a vládních nařízení namířených proti Židům.

Homosexuální přeživší (6/0)

Narátoři, kteří byli oběťmi perzekuce na základě své homosexuality nebo podezření z homosexuality.

Přeživší Svědkové Jehovovi (83/0)

Narátoři a narátorky, kteří byli oběťmi perzekuce na základě svého náboženského přesvědčení a/nebo vyjadřování těchto přesvědčení coby Svědkové Jehovovi.

Osvoboditelé a svědci osvobození (362/1)

Narátoři a narátorky, kteří se podíleli na osvobozování koncentračních táborů a/nebo osoby, které vstoupily do táborů neprodleně po jejich osvobození z důvodu svých povinností v táboře nebo jeho okolí.

Političtí vězňové (261/7)

Narátoři a narátorky, kteří byli oběťmi perzekuce na základě svého politického přesvědčení a/nebo vyjadřování těchto názorů.

Zachránci a poskytovatelé pomoci (1132/6)

Narátoři a narátorky, kteří zachraňovali oběti perzekuce a/nebo osoby zapojené do plánování a uskutečňování záchranných programů během války a po jejím skončení.

Přeživší Romové a Sintové (407/3)

Narátoři a narátorky, kteří byli oběťmi perzekuce na základě zákonů a vládních nařízení namířených proti Romům a Sintům.

Přeživší programů eugeniky (13/0)

Narátoři a narátorky, kteří byli oběťmi perzekuce na základě eugenických zákonů a/nebo vládních nařízení.

Účastníci soudních procesů s válečnými zločinci (62/1)

Narátoři a narátorky, kteří byli zapojeni do poválečných soudních procesů s válečnými zločinci.

Genocida Tutsiů ve Rwandě (1994)

Tutsijští přeživší (58/0)

Narátoři a narátorky, kteří byli oběťmi perzekuce namířené proti Tutsiům v době mezi 7. dubnem a 19. červencem 1994.

Zachránci a poskytovatelé pomoci (7/0)

Narátoři a narátorky, kteří zachraňovali oběti perzekuce a/nebo narátoři a narátorky, zapojení do plánování a uskutečňování záchranných akcí během genocidy ve Rwandě.


Site is valid XHTML 1.0 and valid CSS. Maintained with TED Notepad and Vim text editors.
2009 © Institute of Formal and Applied Linguistics. All Rights Reserved. Access counter: 6949.

Site navigation: