Programování 1 (kruh 33)

 • přednáší Martin Pergel ve čtvrtek 12:20
 • cvičí Rudolf Rosa ve středu 16:30-18:00 v N11
  • cvičení pro kruh 33 paralelky X bakalářských studentů informatiky
 • navazuje na cvičení Algoritmizace 1 s Pavlem Töpferem 15:40-16:25 v N11
  • cvičení Programování a Algoritmizace jsou svázaná, navštěvujte tedy na sebe navazující cvičení!
 • cvičení pro pokročilé má Martin Mareš ve čtvrtek (9:50-12:10 v N3)

Kdykoliv cokoliv potřebujete, napište mi na rosa@ufal.mff.cuni.cz (nebo mě oslovte po cvičení). Budu rád, když předmět e-mailu bude mimo jiné obsahovat kód předmětu (NPRG030), mám na to nastavené e-mailové filtry.

Obsah této stránky

Konzultace

 • cvičení budou doplňovat interaktivní konzultace
  • pravidelné konzultace během semestru jsou každou středu v N11 18:00-18:30 (tedy hned po cvičení, na stejném místě)
  • individuální konzultace si se mnou domlouvejte podle potřeby (napiště mi e-mail)
 • konzultace je pro vás, je to ideální příležitost, když s něčím potřebujete poradit nebo pomoct, například:
  • napsal jsem tenhle kus kódu a nefunguje to, proč?
  • něčemu jsem na cvičení nerozuměl a chtěl bych to vysvětlit znova a lépe
  • mám dotaz k něčemu ze cvičení nebo z přednášky
  • mám dotaz k něčemu co nebylo na cvičení ani přednášce
  • nerozumím zadání domácího úkolu
  • rozumím zadání domácího úkolu, ale potřebuju poradit, jak ho řešit
  • mám nějakou nejasnost/otázku/problém týkající se mého studia (ne nutně předmětu Programování 1)
  • atd.
 • jednak budu vyhlašovat hromadné konzultace, které se můžete účastnit všichni
 • jednak si budeme dle potřeby domlouvat soukromé konzultace
  • napište mi mail, pokud se chcete domluvit na konzultaci
  • některým z vás občas nabídnu konzultace i sám, třeba když si všimnu, že zjevně máte nějaké problémy -- ale raději se ozvěte sami, ne vždy si ne všeho všimnu

Cvičení 2021/2022

 • 29.9. hello world (sčítání, násobení, input)
 • 6.10. if (BMI)
 • 13.10. while (Colatz, ZOO)
 • 20.10. for (ZOO v listu)
 • 27.10. funkce (umocni)
 • 3.11. třídy a objeky (tichá pošta)
 • 10.11. spojáky (tichá pošta ve spojáku)
 • 17.11. je svátek a neučí se
 • 24.11. velké cviko Algoritmizace 15:40-18:00 s doc. Töpferem
 • 1.12. Algoritmizace normálně, Programování asi korespondenčně; soubory, dicty
 • 8.12. asi supl Tomáš Musil; rekurze
 • 15.12. velké cviko Programování 15:40-18:00 s RuR; prohledávání do hloubky a do šířky
 • 22.12. asi něco spíš lightweight, možná něco s grafikou (tkinter?)
 • 5.1. poslední cviko: "co se nestihlo"

29.9.


6.10.

 • K úkolům
  • pozor na Recodex, je přísný!
  • print(): mezery, sep, end
  • str()
 • na přednášce bylo????
  • print, input (to už jsme cvičili posledně)
  • int, float, str?
  • if-elif-else?
  • while asi nebyl?
  • krokování asi nebylo? ale to si stejně zkusíme
 • zdvojovadlo: zeptá se uživatele na (celé) číslo, vypíše jeho dvojnásobek
  • ze vstupu dostanu string (textový řetězec), na číslo ho přetypuju takto:
   • cislo = int(text)
  • úprava: pro kladné číslo vypíše jeho dvojnásobek, pro záporné číslo vypíše jeho trojnásobek
 • zkusit si pustit program v terminálu, nezávisle na VS Code
  • Windows terminál: Win+R, cmd, Enter
  • Linux terminál: Ctrl+Alt+T
  • potřeba pomocí cd přejít do správného adresáře
   • cd C:\Nějaká\Cesta\Ke skriptům
   • např. "cd Documents", pokud si kódy ukládáte do dokumentů
   • možná taky "cd OneDrive\Documents" pokud Vaše dokumenty jsou ve skutečnosti OneDrive dokumenty
  • pak to nejspíš bude něco takového (na labových Windows jsme zjistili, že "python" spustí Python verze 2 a "py" spustí Python verze 3, takže chceme "py"):
   • py muj_program.py
   • python3 muj_program.py
 • umocňovadlo: zeptá se uživatele na (celé) číslo, vypíše jeho druhou mocninu
  • úprava: pro kladné číslo vypíše jeho druhou mocninu, pro záporné číslo vypíše jeho třetí mocninu
 • zkusit si krokovat program ve VS Code
 • hra: počítač si myslí číslo, uživatel ho hádá
  • import random
  • cislo = random.randint(0, 20)
  • uživatel hádá, dokud se netrefí, jinak program řekne, jestli to bylo moc nebo málo
   • na to bychom potřebovali cyklus... takže asi má uživatel prostě jen 1 pokus :-) ale zvládneme asi udělat 3 pokusy i bez cyklu
 • interaktivní výpočet BMI

  • napište jednoduchý program

  • program se zeptá uživatele na vstup, a to na jeho hmotnost (v kilogramech) a výšku (v metrech)

  • vypočítejte uživatelovo BMI, dle vzorečku hmotnost / výška2

  • vypište, zda má uživatel váhu v pořádku, či zda má podváhu či nadváhu

   • normální váha je při BMI 18.5 až 25, méně je podváha, více je nadváha

   • volitelně: vypište podrobnější hodnocení

   • volitelně: řekněte uživateli, jaké je pro jeho výšku rozmezí ideální váhy (např. od 85.7 kg to 98.2 kg)

   • volitelně: se znalostí průměrné hustoty lidského těla (1000 kg/m3) odhadněte objem uživatele, a spočítejte například, jaký by měl uživatel průměr a obvod, pokud by měl stejnou výšku ale tvar válce, případně jaký by měl průměr a obvod, pokud by měl tvar koule

 • domácí úkol zadám až po cvičení, podle toho co zvládneme udělat a jak nám to půjde

13.10.

 • na přednášce bylo
  • while
  • print -- to už jsme řešili
  • seznam (list) -- to možná procvičíme až příště, uvidíme
 • program: uživatele se na nic neptá, vypíše druhé mocniny čísel od 1 do 20
 • Collatz conjecture
  • "Vezměme jakékoliv kladné celé číslo n. Pokud je n sudé číslo, vydělíme jej dvěma, získáme tak n / 2. Pokud je n liché číslo, vynásobí se třemi, přičte se jedničku, tj. 3n + 1. Tento postup se dále opakuje. Domněnka je taková, že nezáleží na tom, jaké počáteční číslo n je zvoleno – výsledná posloupnost vždy nakonec dojde k číslu 1."
  • Vstup = číslo n, vypisujte jednotlivé kroky, nakonec vypište počet kroků.
 • inventura v zoo
  • každý řádek vstupu (každý input() ) je zvíře, např::
   • tygr
   • lev
   • luskoun
   • lenochod
   • tygr
   • lev
   • orangutan
   • bobr
   • tygr
   • kanec
   • ptakopysk
   • konec
  • vstup končí slovem "konec"
  • postupně několik úloh (všichni by měli zvládnout aspoň úlohy 1-6, podle času i víc až všechny)
   1. Čtěte vstup, pro každé zvíře vypište "V zoo je zvíře"
    • tj. například pokud je na vstupu ondatra, vypište "V zoo je ondatra"
   2. Je v zoo tygr?
   3. Kolik je v zoo kusů zvířat?
   4. Kolik je v zoo tygrů?
   5. Kolik je v zoo tygrů a kolik lvů?
   6. Porovnávání zvířat trapně
    • Vždy po dvě po sobě jdoucí zvířata A B vypište "A je lepší než B"
    • např. "orangutan je lepší než bobr"
    • tj. musíte si vždy pamatovat, které zvíře máte teď i které zvíře jste měli minule (a to co máte teď se stane pro další otočku cyklu zvířetem minulým)
    • a taky pro první zvíře ještě nemůžete nic říct, nejdřív musíte načíst dvě zvířata...
   7. Jak je dlouhý tygr? Tygr je dlouhý 4. A ptakopysk je dlouhý 9.
    • len("ptakopysk")
    • Vypište postupně každé zvíře v zoo a jeho délku.
   8. Jaká je celková délka všech zvířat v zoo?
   9. Jak dlouhé je nejdelší zvíře?
   10. A které to je?
   11. Porovnávání zvířat podle délek
    • Pro každá dvě po sobě jdoucí zvířata vypište, které je delší než které:
    • lev je kratší než oragnutan
    • orangutan je delší než bobr
    • bobr je stejně dlouhý jako tygr

20.10. cvičení výjimečně zkrácené do cca 17:20!!!

 • na přednášce bylo (?)
  • for
  • list (seznam, pole)
  • funkce? -- to můžem nechat na jindy
 • inventura v zoo pomocí listu a for-cyklu, další úlohy (předpokládám že stihneme zhruba prvních 11 úložek, uvidíme)
  1. Vytvořte si seznam zvířat v zoo jako list (s opakováním, některé zvíře může být víckrát).
  2. Vypište všechna zvířata.
  3. Kolik je v zoo tygrů?
  4. Vypište třetí zvíře.
  5. Vypište předposlední zvíře.
  6. Vypište prvních 10 zvířat.
  7. Vypište posledních 5 zvířat.
  8. Vypište každé druhé zvíře.
  9. Vypište všechna zvířata začínající na L.
  10. Vytvořte seznam všech zvířat začínajících na L (a nějak ho vypište).
   • Do seznamu se přídává pomocí seznam.append(zvire)
  11. Počet po sobě jdoucích zvířat od L.
   • Nechť občas po sobě následuje několik zvířat, která všechna začínají na L.
   • Meziúloha: pro každou sekvenci po sobě jdoucích zvířat od L vypište její délku.
   • Úloha: jaký je maximální počet po sobě jdoucích zvířat od L?
   • Aneb jaká je maximální délka souvislé posloupnosti zvířat začínajících na L?
   • Návodné myšlenky:
    • pokud jsem teprve začal, tak dosavadní maximální délka je 0
    • pokud aktuální zvíře nezačíná na L, tak aktuální délka posloupnosti zvířat na L je 0
    • pokud aktuální zvíře začíná na L, tak aktuální délka posloupnosti zvířat na L je o 1 vyšší než byla v předchozím kroku
    • je aktuální délka posloupnosti zvířat na L vyšší než dosavadní maximum?
    • v této úloze není nutné si pamatovat tu samotnou posloupnost zvířat, stačí si pamatovat její délku
   • Tip: vyřešení této úložky vám pomůže při řešení domácího úkolu.
  12. Vypište zvířata v maximální souvislé posloupnosti zvířat na L.
  13. Maximální počet po sobě jdoucích zvířat začínajících stejným písmenem.
  14. Vypište postupně všechna zvířata začínající na jednotlivá písmena slova dikobraz
   • ​​Pro procházení všech písmen slova můžete slovo nejdřív převést na seznam list("dikobraz")
   • Ale ani to není nutné, přes string jde i přímo iterovat for cyklem, takže stačí přímo použít
    • for pismeno in "dikobraz":
  15. Vypište nejdřív všechna zvířata začínající na a, pak všechna začínající na b, a tak dále, až po všechna začínající na z
  16. Z důvodu koronaviru Pražská zoo zkrachovala a všechna zvířata se přesunou do Plzeňské zoo.
   • Udělejte si dva seznamy zvířat, jeden pro Prahu a jeden pro Plzeň.
   • Spojte seznamy dohromady.
  17. Vzniká nová zoo na Kladně!
   • Vezměte zase seznam zvířat v Plzni a v Praze.
   • Na Kladno půjde první třetina zvířat z Prahy a poslední třetina zvířat z Plzně.
   • Délku seznamu zjistíte len(seznam)
  18. Křížení zvířat
   • Zkřižte zvířata, která jsou vedle sebe
   • Dvě zvířata zkřížíte tak, že vezmete první půlku prvního zvířete a druhou půlku druhého zvířete
   • Např. ovce+tygr = ovgr, kapybara+velbloud = kapyloud...
  19. Obrácená úloha: pro křížence najděte jeho rodiče

27.10.

 • na přednášce bylo
  • funkce -- na ty mrkneme
  • třídy a objekty -- ty si asi necháme na jindy
  • na Algoritmizaci už byly sorty, takže i ty procvičíme
   • vše bylo na přednášce Algoritmizace, případně si připomeňte například zde: https://youtu.be/ROalU379l3U
   • na cvičení jsme si udělali bubble sort, pořádně si to procvičíte v domácím úkolu
 • hlavní téma: funkce
  • stručně projít a ukázat to hlavní o funkcích
   • def umocni(zaklad, exponent=2):
       vysledek = zaklad**exponent
       return vysledek
    
    cislo = 5
    cislo_na_druhou = umocni(5)
    print(cislo_na_druhou)
    
    print( umocni(10) )
    
    print( umocni(10, 3) )
    
    print( umocni(zaklad=10) )
    
    print( umocni(zaklad=10, exponent=4) )
    
    print( umocni(exponent=4, zaklad=10) )
    
    print( umocni(10, exponent=4) )
    
  • co používat opatrně
   • funkce které mění to co dostaly jako vstupní argumenty (porušuje koncept "single-entry single-exit")
    • typicky by funkce měla vstupní argumenty používat read-only
    • výstup by si měla vyrobit ve vlastní proměnné (proměnných) a tu (ty) vrátit pomocí return
    • ale pokud třeba má funkce upravovat seznam, pak je neefektivní ho kvůli tomu kopírovat
     • příklad: setrid_seznam(seznam)
    • příklad: půjčíte kamarádovi fyzikální tabulky, aby si v nich něco našel, a on vám v nich přepíše vzorečky
    • příklad: půjčíte kamarádovi sešit, aby vám do něj napsal domácí úkol
  • co pokud možno NEpoužívat (kromě případu kdy k tomu máte dobrý důvod a víte co děláte)
   • definice funkce uvnitř definice funkce
    • to je zbytečně složité a navíc je to imho k ničemu
   • funkce které využívají globální parametry
    • je snesitelné je používat read-only (ale i tak je čistší je předávat přes argumenty)
    • je vysloveně nevhodné je měnit (a tam navíc snadno hrozí že to člověk naprogramuje špatně)
    • příklad: půjčíte kamarádovi tužku a on vám během psaní ještě sní svačinu
 • cvičení: funkce na úlohy z minulého cvičení
 • domácí úkol: sort
  • implementujte aspoň jednu metodu třídění
  • pokud jich implementujete víc, dostanete bonusové body
  • v kódu definujte a následně použijte aspoň jednu funkci!
 • Pozor, váš cvičící má problém rozlišovat pojmy funkce a metoda a volně je zaměňuje!
  • vy se to naučte tak jak se to učí na přednášce, ať pak nemáte problémy u zkoušky z Programování 2

3.11.

 • tip: cvičeníčka viz odkazy dole nastránce
 • domácí úkoly
  • délka podposloupnosti: asi OK (odevzdali prakticky všichni)
  • sorty: 13 odevzdalo (z toho 5 více než 1 sort), 10 zatím nikoliv
  • nové DÚ: tři "matematické" úložky (test prvočíselnosti, rozklad na součin prvočísel, převod do jiné číslené soustavy)
 • dnes: třídy a objekty
 • cvičení: tichá pošta
 • jednoduché objekty a metody
  • třída Clovek
  • má jmeno
  • má metodu rekni(text)
  • má metodu pozdrav
  • class Clovek:
      def __init__(self, jmeno):
        self.jmeno = jmeno
   
      def rekni(self, text):
        reknu = self.jmeno + ': ' + text
        print(reknu)
        return reknu
   
      def pozdrav(self):
        self.rekni("Ahoj, jsem " + self.jmeno)
   
   rudolf = Clovek('Rudolf')
   rudolf.rekni('ptakopysk')
   rudolf.pozdrav() 
 • dědičnost
  • řvoun je člověk, který řekne text NAHLAS
  • sprosťák je člověk, který promluvu končí "vole"
  • anonym je člověk, který neříká své jméno
  • zapomínáč je člověk, který zapomene první půlku toho co měl říct a řekne jen druhou půlku
  • pokémon je člověk, který umí říkat jen svoje jméno (třeba tak že místo každého slova řekne svoje jméno)
  • němý je člověk, který neříká nic
  • ...
  • class Rvoun(Clovek):
      def rekni(self, text):
        reknu = self.jmeno + ': ' + text.upper()
        print(reknu)
        return reknu
   
   petr = Rvoun('Petr')
   petr.pozdrav()
 • tichá pošta v listu
  • dám pár lidí do listu, postupně tichá pošta
  • zprava = "Na stropě je chleba s máslem, pošli to dál."
   lidi = [...]
   for clovek in lidi:
      zprava = clovek.rekni(zprava)
   
 •  

10.11.

 • lineární spojové seznamy (tzv. spojáky)
  • volitelně s hlavou, s ocasem, cyklické, obousměrné
 • procvičit u tabule?
 • cvičení: tichou poštu překlopit do spojáku
 • tichá pošta ve spojáku
  • lidi jsou ve spojáku, každý ví kdo je po něm
  • vytvořit (postupně)
  • projít (vypsat)
  • posílat si text (s rekurzí či bez rekurze)
  • def rekni(self, zprava):
      print(self.jmeno, zprava, sep=':')
      return zprava
   
   def rekni(self, zprava):
      zprava = zprava + " vole"
      print(self.jmeno, zprava, sep=':')
      return zprava
   
   clovek = Clovek("Petr")
   
   clovek.dalsi = ...
   
   while clovek.dalsi != None ...
   
   def posli_to_dal(self, zprava):
      zprava = self.rekni(zprava)
      if self.dalsi != None:
        self.dalsi.posli_to_dal(zprava)
  • vkládat (na začátek, na konec, za Petra, před Petra)
  • mazat (vše, poslední prvek, první prvek, Petra)
  • obrátit spoják
 • domácí úkol taky na spojáky

24.11. RuR není, bude velké cviko Algoritmizace 15:40-18:00 s doc. Töpferem

 • a někdy jindy bude velké cviko Programování 15:40-18:00 (asi příště, tj. 1.12.)

1.12. Změna změny, cviko Algoritmizace normálně, cvičení z programování asi korespondenčně

 • dnes: čtení ze souborů a psaní do souborů; dict
 • vím že BMI jsme už dělali, o to snazší to pro vás bude
 • koho by nebavilo dělat to co už dělal, tak si to upravte a dělejte něco jiného, například:
  • vstupem je nějaký textový soubor s textem v angličtině (třeba kus genesis)
  • část 1 přeskočte
  • část 2: spočítejte počet řádků a počet slov v textu, průměrný počet slov na řádek, průměrnou délku slova ve znacích... vypište celý text ale z každého slova vypište jen první 3 znaky... vypište jen slova začínající velkým písmenem ("Aaaa".istitle())...
  • část 3: vypište výsledek do souboru místo na standardní výstup
  • část 4: vyrobte si v dictu malý překladový slovníček a pomocí něj některá anglická slova ze vstupu přeložte do češtiny a vypište text takto částečně přeložený (pokud je slovo ve slovníčku, vypište ho česky, pokud ne, vypište původní anglické slovo); případně i interaktivní mód kde načtete slovníček ze souboru do dictu, uživatel pak zadá slovo/slova a vy slovo po slově přeložíte
  • zkrátka postupujte přibližně podle popisu cvičení níže, akorát prostě místo BMI pracujte s textem...
 • cvičení: výpočet BMI (volitelné součásti dělejte jen pokud chcete a jen pokud máte hotový základ)
  • část 1: interaktivní výpočet BMI -- tohle už máte hotové ze dřív
   • napište jednoduchý program (který pak budeme v dalších částech cvičení upravovat)
   • program se zeptá uživatele na vstup, a to na jeho hmotnost (v kilogramech) a výšku (v metrech)
   • volitelné: přijímejte vstup v různých formátech (například s desetinnou čárkou místo desetinné tečky)
   • vypočítejte uživatelovo BMI, dle vzorečku hmotnost / výška2
   • vypište, zda má uživatel váhu v pořádku, či zda má podváhu či nadváhu
    • normální váha je při BMI 18.5 až 25, méně je podváha, více je nadváha
    • volitelně: vypište podrobnější hodnocení
    • volitelně: řekněte uživateli, jaké je pro jeho výšku rozmezí ideální váhy (např. od 85.7 kg to 98.2 kg)
    • volitelně: se znalostí průměrné hustoty lidského těla (1000 kg/m3) odhadněte objem uživatele, a spočítejte například, jaký by měl uživatel průměr a obvod, pokud by měl stejnou výšku ale tvar válce, případně jaký by měl průměr a obvod, pokud by měl tvar koule
  • část 2: načíst vstupy ze souboru
   • vstup je teď v souboru, který má na každém řádku tři informace oddělené mezerou: jméno hmotnost výška
   • soubor si vyrobte, může vypadat např. takhle:
    • Rudolf 83.3 1.78
     Anna 56.2 1.62
     August 130 1.3
   • načítejte postupně data ze souboru; vyberte si jednu z možností jak pracovat se souborem:
    • drzadlo = open('vstup.txt', 'r')
     for radek in drzadlo:
         polozky = radek.split()
    • with open('vstup.txt', 'r') as drzadlo:
         for ...
   • nastudujte si jak funguje na stringách metoda split()
    • podle nějakého oddělovače naseká string na kousky a vrátí to jako list
    • pokud zadáte oddělovač -- třeba '.' -- tak kousky oddělené oddělovačem budou tvořit prvky vráceného listu (a můžou být i prázdné)
     • "Ahoj. Já jsem Rudolf... Super, že.".split(".")
      # vrátí následující list:
      ["Ahoj", " Já jsem Rudolf", "", "", " Super, že", ""]
    • pokud ale oddělovač nezadáte, split se chová magicky, oddělovačem je jeden nebo několik bílých znaků (mezera, konec řádku, tabulátor...) a vrácený seznam nemá prázdné prvky; což právě člověk dost často chce!
     • "  Ahoj já jsem   Rudolf  ".split()
      # vrátí následující list:
      ["Ahoj", "já", "jsem", "Rudolf"]
   • pokud máte soubor ve stejné složce ve které spouštíte Python, mělo by to fungovat
   • pokud máte soubor jinde, můžete zadat místo názvu souboru celou cestu, např.: 
    • open('C:\Documents and Settings\Dokumenty\vstup.txt', 'r')
   • v Recodexu vždy bude soubor ve stejné složce takže stačí jen jméno souboru
   • pro každý řádek spočítejte BMI člověka a vypište hodnocení na výstup
   • volitelně: spočítejte a vypište nějaké statistiky celého souboru, například průměrnou výšku, hmotnost a bmi, směrodatné odchylky, počet lidí s jednotlivými kategoriemi dle BMI, medián BMI, modus kategorie BMI...
  • část 3: vypsat výstupy do souboru
   • hodnocení jednotlivých lidí nepište na standardní výstup, ale do souboru; vyberte si jednu z možností jak pracovat se souborem (když soubor po psaní nezavřu, tak se to co jsem do něj psal neuloží!):
   • zapisovadlo = open('vysledek.txt', 'w')
    ...
    print(a, b, c, file=zapisovadlo)
    ...
    zapisovadlo.close()
   • with open('vysledek.txt', 'w') as zapisovadlo:
        ...

    (zavře se samo)
   • volitelně: uživatel má možnost si zadat jména souborů (ale pokud nezadá, použije se nějaká výchozí hodnota)
   • volitelně: vytvořte i druhý soubor, kam zapíšete souhrnné statistiky
  • část 4: načíst data ze souboru, pak interaktivně odpovídat na dotazy o jednotlivých lidech
   • budeme potřebovat dicty
    • dict lze chápat jako slovník, ale lepší je to chápat jako tabulku o dvou sloupcích
     • první sloupec je klíč, ten musí být unikátní a musí to být nějaký jednoduchý typ (string, int, float, tuple), pod klíčem do dictu ukládáme hodnoty a zase je v něm hledáme
     • druhý sloupec je hodnota, která je tam pod daným klíčem uložená, a může být libovolného typu (string nebo jiný jednoduchý typ, ale klidně i celý list, dokonce i dict, tj. můžete například mít dict dictů...)
    • takže například takovýhle dict:
     • mesice = dict()
      mesice['leden'] = 31
      mesice["unor"] = 28
      mesice[2] = 28
    • odpovídá takovéhle tabulce:
     • klíč hodnota
      'leden' 31
      'únor' 28
      2 28
    • stejné hodnoty se můžou opakovat, ale klíče nikoliv -- pokud pro stejný klíč potřebujete uložit víc hodnot, musíte to nějak obejít, například tam pro ten klíč jako hodnotu uložit list a do něja dát ty jednotlivé hodnoty které tam chcete mít
    • čtení i zapisování se u dictu dělá přes notaci dict[klíč], a na přítomnost klíče se můžu ptát pomocí "in", např.:
     • mesice[2] = 29  # už existovalo, změnil jsem
      mesice[3] = 31  # ještě neexistovalo, vytvořil jsem
      delka_ledna = mesice['leden']
      delka_brezna = mesice['brezen']  # spadne, klíč neexistuje!
      if 'brezen' in mesice:  # True pokud klíč existuje, nespadne
          delka_brezna = mesice['brezen']
      else:
          print('Délku března neznám.')

       
   • a teď k úloze
    • data o lidech ze vstupního souboru si uložte do dictu
    • klíčem je jméno, hodnotou je BMI
    • obezity = dict()
     ...
     obezity[jmeno] = hodnoceni
    • interaktivně se ptejte uživatele na jméno člověka
    • pokud člověka znáte, vypište jeho BMI a hodnocení
    • pokud ne, oznamte to
    • if klic in muj_dict:
         hodnota = muj_dict[klic]
   • volitelně: interaktivní část je ve while cyklu, v každé obrátce odpoví na jeden uživatelův dotaz na jméno
   • +volitelně: po zadání speciálního vstupu (např. "konec") vypíše souhrnné statistiky o lidech, na které se uživatel ptal, a ukončí se
   • +volitelně: v cyklu jen uživatel zadává jména, program jen potvrzuje, po ukončení speciálním vstupem vypíše výstupy do souboru
   •  

8.12.

 • rekurze
 • úloha 1: faktoriál (společně)
  • vytvořte funkci faktorial(n), která pro přirozené číslo n vrací n!
  • varianta bez rekurze: for-cyklus
  • varianta s rekurzí
   • pro n = 1 rovnou vrátíme 1
   • pro n > 1 vrátíme n*faktorial(n-1)
   • tj. funkce zavolá samu sebe pro n o 1 menší, a až se vrátí výsledek, vynásobí ho n a vrátí
   • je dobré si to prokrokovat a podívat se jak se zanořují volání té funkce a pak se zase vynořují
   • dobré je i tušit, jak se to vyhodnocuje
    • když dojde na volání funkce, uloží se aktuální stav výpočtu na zásobník
    • provede se funkce
    • funkce vrátí návratovou hodnotu (return)
    • ze zásobníku se obnoví předchozí stav výpočtu, na místo volání funkce se jakoby dosadí návratová hodnota
 • úloha 2: Matfyzák v obchodě (zaplacení částky mincemi)
  • Matfyzák nakupuje v obchodě, má nákup za celkovou cenu N (to je tedy vstup)
  • Matfyzák má nekonečně mnoho pětikorunových, dvoukorunových a korunových mincí
  • Matfyzáka zajímá, jakými všemi způsoby může částku zaplatit
  • vypište všechny možné kombinace mincí, které dávají správný součet
   • na pořadí nezáleží, tj. 5+2 je totéž jako 2+5
   • (tip: co takhle hledat jen monotónní posloupnosti mincí?)
  • řešte to pomocí rekurze!
   • tip: chci nějak zaplatit 43 Kč, tak dám třeba 5 Kč, a tím jsem to převedl na problém jak zaplatit 38 Kč
    • anebo dám 2 Kč, a pak řeším jak zaplatit 41 Kč
   • tip: vypisovat mince průběžně sami zjistíte že není dobrý nápad
    • lepší nápad je vždycky vypsat kombinaci mincí až když dojdete k 0
    • je tedy potřeba si do vnořené funkce nějak předávat seznam již použitých mincí
    • možností jak to udělat je víc, zkuste dát dohromady nějakou fungující variantu
    • a pak se případně zamyslete/zamyslíme nad efektivitou
  • v mírně zobecněné variantě dolaďte jako dobrovolný domácí úkol za bonusové body (je zadán v Recodexu)
 • úloha 3: zaplacení částky mincemi s omezenou zásobou mincí (možná to stihneme, možná ne a bude to tedy úloha navíc)
  • úprava: mincí je omezená zásoba
  • pro účely téhle úlohy si klidně "natvrdo" vytvořte nějaký dict, ve kterém budete mít uloženo, kolik máte k dispozici kterých typů mincí (anebo si vymyslete, jak to na vstupu zadat)
  • nyní je potřeba si vždy hlídat aktuální stav zásoby mincí
   • buď při rekurzivním volání předat funkci kopii stavu zásob mincí s aktuálními hodnotami
    • to je o chlup jednodušší na naprogramování, ale méně efektivní, protože se furt něco kopíruje
   • nebo to nekopírovat, používat jen jednu globální zásobu
    • při rekurzivním volání se aktualizuje zásoba odebráním použíté mince
    • a po vynoření z rekurze se tam ta použitá mince zase musí vrátit! Backtrackujeme, aneb vracíme se po vlastních stopách do předchozího stavu, tak musíme zajistit, aby ten předchozí stav seděl se vším všudy.
    • to je o chlup náročnější na naprogramování, ale výpočetně efektivnější, protože se ušetří to kopírování
   • a třeba vymyslíte i jinou variantu
 • domácí úloha: domino

15.12. velké cviko PRG 15:40-18:00

 • prohledávání do hloubky a do šířky
 • Cesta králem na šachovnici (délka) -- viz Recodex
  • Program bude hledat nejkratší cestu šachovým králem na šachovnici 8x8, kde na některá políčka nelze vstoupit.
  • Zamyšlení nad tím jak to řešit
   • samostatně
   • ve dvojicích/skupinkách
   • společně
  • Řešení
  • Bonus (není v Recodexu): vypište též seznam políček, po kterých má král jít
    
 • Jezdec na obdélníkové šachovnici -- viz Recodex
  • V této úloze budete pro zadanou šachovnici a zadanou pozici jezdce na šachovnici rozhodovat, zda může jezdec postupně projít celou šachovnici tak, aby každé její pole navštívil právě jednou.
  • Opět nejdřív zamyšlení a pak řešení...
 • Pokud zbude čas tak ještě binární vyhledávací strom
  • uzel obsahuje například jméno člověka a jeho věk (věk je klíčem)
  • úlohy
   • vložit prvek do BVS
   • vyhledat prvek podle klíče
   • nalézt maximum
   • určit počet uzlů ve stromě
   • určit výšku stromu
   • volitelně další operace (např. delete); ale to si všechno můžete procvičit na bonusové Recodexové úloze "Banka"
 • Dnes v 17:30 se v Recodexu objevuje poslední domácí úkol "Cesta věže" (a také bonusová úloha "Banka")
  • Tím jsou tedy zadány všechny úkoly
  • Standardní počet bodů za úkoly je 110
  • Je třeba získat aspoň 80%, tj. aspoň 88 bodů (to už 15 z vás má teď)
  • K získání bodů lze využít i bonusové úlohy
  • Za body nad limit 88 bodů získáváte více času na zápočtový test, v poměru 1 minutu navíc za každý bod
   • Pokud např. na zápočtový test bude 75 minut a máte v Recodexu 107 bodů, máte na test 75+(107-88) = 94 minut
 • Dnes deadline na zadání zápočtového programu

22.12.

 • grafika (tkinter)
 • tkinter (nebo jiný balíček pro grafiku, např. Kivy)
  • from tkinter import *
   hlavni_okno = Tk()
   hlavni_okno.mainloop()
  • from tkinter import *
   
   hlavni_okno = Tk()
   hlavni_okno.title("Pokusná apka")
   hlavni_okno.geometry('350x200')
   
   popisek = Label(hlavni_okno, text="Ahoj světe")
   popisek.pack()
   
   def pozdrav():
     popisek.configure(text = 'Ahoj po kliknutí')
     print('Ahoj do konzole!')
   
   tlacitko_pozdrav = Button(hlavni_okno, text="Pozdrav!", command = pozdrav)
   tlacitko_pozdrav.pack()
   
   hlavni_okno.mainloop()
  • class Karticka:
     def __init__(self, text):
       self.text = text
       self.tlacitko = Button(hlavni_okno,
           text = "KLIKNI", command = self.klik)
       self.tlacitko.pack()
   
     def klik(self):
       self.tlacitko.configure(text = self.text)
  • popisek = Label(hlavni_okno, text="Ptakopysk")
   popisek.grid(row=0, column=1) # místo .pack()
 • úkol: naprogramujte pexeso
  • kartičky, kliknutím otočím, zezadu něco (číslo/slovo/obrázek), kliknutím otočím zpátky
  • pokud chci náhodně zamíchat list: random.shuffle(muj_list)
  • volitelně: kontrolovat nalezení stejných kartiček, počítat počet tahů, automaticky otáčet kartičky, víceuživatelský režim.....
 • zdroje pro samostudium

5.1.

 • info k zápočtovým testům
 • zápočtové programy se odevzdávají do SISu viz pokyny (už jsem na to vytvořil položky v SISu)
 • úkoly v Recodexu:
  • posledních pár hodin na poslední úkol
  • asi nezvládnu dát všem feedback na všechno, ale pokud vás někde zajímá proč vám něco nefunguje tak se ozvěte!
  • prohledávací úlohy ne moc úspěšné (plný počet bodů: domino 2x, jezdec 0x, král 4x)
 • co zbylo: testy, výjimky, asserty, list comprehension, moduly a balíčky, name=main, defaultdict, set, tuple...
 • defaultdict
  • pocty_slov = dict()
   ...
   if "slovo" not in pocty_slov:
      pocty_slov["slovo"] = 1
   else:
      pocty_slov["slovo"] += 1
   
  • from collections import defaultdict
   pocty_slov = defaultdict(int)
   ...
   pocty_slov["slovo"] += 1
   # pokud klíč neexistuje, vrací pro něj výchozí hodnotu, což pro int je 0
   
  • seznamy_jmen = defaultdict(list)
   ...
   seznamy_jmen["R"].append("Rudolf")
   # výchozí hodnota pro list je prázdný list
 • list comprehension
  • # klasicky
   texty = ['5', '8', '10', '20']
   cisla = []
   for text in texty:
     cisla.append( int(text) )
   
  • # více Pythonovsky pomocí list comprehension
   texty = ['5', '8', '10', '20']
   cisla = [ int(text) for text in texty ]
  • # klasicky
   mocniny_sudych = []
   for cislo in cisla:
     if cislo % 2 == 0:
      mocniny_sudych.append( cislo**2 )
  • # více Pythonovsky pomocí list comprehension
   mocniny_sudych = [ cislo**2 for cislo in cisla if cislo % 2 == 0 ]
  • atd., může to být i celkem složité, lze i dict comprehension, lze i něco co vypadá jako tuple comprehension ale ve skutečnosti je to líně vyhodnocovaný generátor...
  • na list (a tedy i na list comprehension) jde aplikovat např. max(muj_list), sum(muj_list), muj_list.len()
   • jak spočítáte průměr z hodnot v listu?
 • set
  • a = {5, 6, 7}
   a.add(5)
   a.add(10)
   10 in a
   a.remove(6)
   a.discard(20)
   b = {5, 10, 20}
   a.intersection(b)
   a & b
   a.union(b)
   a | b
   a.difference(b)
   a - b
   
 • výjimky
  • try:
     něco kde může nastat chyba
   except TypOčekávanéChyby:
     nespadni ale poraď si s chybou
   except TypJinéOčekávanéChyby as e:
     poraď si i s touto chybou
     print(e)
   except:
     poraď si s libovolnou jinou chybou
     # ale asi nejde o očekávanou chybu, takže asi je lepší spadnout
   
 • assert
  • assert epsilon > 0, "Předpokládáme, že epsilon je vždy kladné!"
 • moduly a balíčky (packages)
  • import collections
   d = collections.defaultdict()
   
  • from collections import defaultdict
   d = defaultdict()
  • from my_other_file import MyClass
   from scitadlo import Scitadlo
   
  • if __name__ == '__main__':
  • from my_directory.my_file import *
 • testování
  • můžete testovat zcela ručně, ale lepší je to s testovacími balíčky
  • pytest je jednodušší (unittest je standardnější)
  • Jak testovat ve VS Code: https://code.visualstudio.com/docs/python/testing
  • class Scitadlo:
     def secti(a, b):
       return a + b
  • # "Ruční" testování
   
   from scitadlo import Scitadlo
   
   def test_jedna_dva():
     assert Scitadlo.secti(1, 2) == 3
   def test_zaporne():
     assert Scitadlo.secti(1, -2) == -1
   
   test_jedna_dva()
   test_zaporne()
   
  • # Pytest
   # Testovací skript je skript jehož jméno začíná "test_"
   # Importovat pytest obvykle ani není potřeba
   import pytest
   from scitadlo import Scitadlo
   
   # Test je funkce jejíž jméno začíná "test_"
   def test_jedna_dva():
      # testuje se pomocí assertů
       assert Scitadlo.secti(1, 2) == 3
   def test_zaporne():
       assert Scitadlo.secti(1, -2) == -1
   def test_necisla():
      # takhle se testuje vyhazování výjimek
       with pytest.raises(TypeError):
           Scitadlo.secti([], {})       
   
  • v terminálu ve správné složce: příkaz pytest
  • # Unittest
   # unittest vyžaduje specifické třídy a metody a dědění
   import unittest
   from scitadlo import Scitadlo
   
   class Testy(unittest.TestCase):
     def test_jedna_dva(self):
       self.assertEqual(Scitadlo.secti(1, 2), 3)
     def test_zaporne(self):
       self.assertEqual(Scitadlo.secti(1, -2), -1)
     def test_necisla(self):
       with self.assertRaises(TypeError):
               Scitadlo.secti([], {})    
   unittest.main()    

 

Pokyny

Požadavky na zápočet

 • domácí úkoly: aspoň 80% bodů
 • zápočtový test: aspoň 100% bodů
  • na začátku zkouškového období: 12.1.2022 16:30 N11
   • pokud neuspějete napoprvé, máte nárok na opravné pokusy (minimálně 2)
   • termíny dalších pokusů domluvíme po testu
    • aspoň jeden termín bude někdy v rozmezí 18.1. - 21.1.
    • aspoň jeden termín bude někdy v rozmezí 25.1. - 27.1.
    • pak má RuR až do konce zkouškového dovolenou (28.1.-13.2.), takže to termíny nejspíš nebudou, ale můžou být potom v LS
  • 75 minut + minuta za každý bod navíc za domácí úkoly
   • minimum bodů za úkoly je 88, pokud máte 99 bodů za úkoly, tak máte +11 minut na test
  • v Recodexu; ale musíte to řešit fyzicky v učebně
   • rozsah obdobný domácímu úkolu
   • nutné splnit na 100%
  • povoleny libovolné zdroje kromě řešení zadané úlohy a aktivní komunikace (tj. můžete googlit, můžete koukat do slajdů, do svých poznámek, do řešení jiných úloh... ale nesmíte komunikovat s nikým)
  • na začátku kontrola totožnosti (přineste si ISIC)
 • zápočtový program
  • zadání dohodnout do 15.12.
  • odevzdání doporučeno do konce zimního zkouškového, maximálně do konce března
  • nutnost osobního předvedení (fyzicky nebo přes Zoom)

Domácí úkoly

Zápočtové programy

No need to thank me

 • Jedním z požadavků na zápočet je, aby každý z vás samostatně stvořil větší prográmek, který bude něco dělat.
  • Zadání si v tomto případě vymýšlíte sami, může to být úplně cokoliv
  • Mělo by to být něco většího než běžný domácí úkol, tak zhruba na úrovni tří domácích úkolů v jednom.
  • Můžete využívat libovolné existující knihovny a nástroje, ale musíte tam i nějakou podstatnou část naprogramovat sami.
 • Téma je nutné se mnou předem dohodnout
  • do 15.12. v SISu navrhněte téma (klidně i dřív)
   • modul Studijní mezivýsledky
   • pole "zápočťák stručně": popište, co chcete dělat (max. 50 znaků)
   • pole "zápočťák podrobně": podrobně popište, co chcete dělat (3 až 10 vět)
  • jakmile tam něco vyplníte, SIS mi pošle mail a já na to v dohledné době kouknu
   • pokud mi zadání bude připadat dobré, tak ho rovnou v SISu schválím (pokud to máte povolené, SIS vám o tom pošle mail)
   • pokud mi zadání nebude připadat dobré, napíšu vám mail a doladíme to
  • téma si pokud možno vymyslete sami
   • to co si vymyslíte sami se vám nejlíp bude líp dělat a bude vás to víc bavit
   • pokud máte vágní nápad ale nevíte jak z toho udělat splnitelné zadání, popište mi to do mailu a já něco navrhnu
  • Holan má na webu hezky zpracované návrhy na témata
  • moje nehezky zpracované návrhy
 • Na zápočťáku začněte ve vlastní zájmu dělat co nejdříve
  • zkušenost ukazuje, že když si myslíte, že to budete mít za týden, bude to trvat spíš asi tak měsíc
  • je matfyzáckým zvykem na zápoč'ťáku dělat přes Vánoční prázdniny; ale během zkouškového na to taky asi budete mít nějaký čas
 • Zápočťák vypracujte do konce března
  • ale pokud chcete zápočet z Programování do konce února (pro účely kontroly studijních povinností), vypracujte ho nejpozději do konce zkouškového (tj. do 13.2.)
  • pokud zdrojáky zabalené v ZIPu projdou omezením na velikost v SISu, nahrajte je přímo do SISu ("zápočťák: kód (ZIP archiv)"); jinak zašlete e-mailem
 • Součástí zápočťáku je také dokumentace
  • ve zdrojových kódech používejte komentáře vysvětlující co která část kódu dělá
  • pokud to dává smysl, přiložte i testovací vstupní data
  • v SISu vyplňte položku "zápočťák: dokumentace"
   • můžete dokumentaci buď vepsat přímo v SISu ("zápočťák: dokumentace (text)")
   • anebo nahrát do SISu jako soubor ("zápočťák: dokumentace (soubor)")
  • dokumentace by měla obsahovat
   • popis řešené úlohy
   • popis vstupů, výstupů, ovládání
   • popis principu řešení
   • popis použitých datových struktur a algoritmů
   • Vaše vlastní zhodnocení kvality Vašeho řešení (pokuste se být upřímní)
  • psaní dokumentace je dobrým cvičením například na v budoucnu vás čekající psaní bakalářské práce
  • dokumentace by měla zachycovat vše co je důležité či zajímavé (na co jste třeba hrdí)
  • dokumentace by se měla držet na vyšší úrovní abstrakce (popisovat některé důležité objekty a třídy užívané v programu je rozumné, popisovat každou jednotlivou proměnnou rozumné není
  • nějaké tipy jak psát dokumentaci: https://ksvi.mff.cuni.cz/~kryl/dokumentace.htm
 • Až budete mít zápočťák hotový, napište mi mail a domluvíme se na termínu osobního předvedení
  • sejdeme se v labu
  • vy mi program předvedete
  • já si ho taky vyzkouším
  • podívám se na zdrojový kód
  • pokud budu spokojen, máte tímto zápočťák splněn
  • pokud ne, dám vám program dopracovat

Další informace

 • kromě domácích úloh vřele doporučuji následující sbírku zejména jednodušších programovacích úloh: https://codingbat.com/python
  • podobně jako v Recodexu je kód automaticky vyhodnocen
  • narozdíl od Recodexu i vidíte správné i chybné vstupy i výstupy
 • nebo například zde: