Programování 1 (kruh 32)

Obsah této stránky

Jak se připojit na Zoom

 • ideálně kliknutím na následující odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/99956265162
 • je možné se účastnit přes webový prohlížeč, ale lepší je nainstalovat si aplikaci
 • také je možné se (bez videa) připojit po telefonu vytočením jednoho z následujících čísel:
  • +420228882388,,99956265162#
  • +420239018272,,99956265162#
 • meeting ID je 999 5626 5162
 • bude-li po vás Zoom chtít heslo, pak vězte, že heslo je 1921 (aneb rok premiéry divadelní hry R.U.R.)

Konzultace

 • pravidelné konzultace probíhaly během semestru každé pondělí 19:30-20:30
 • od ukončení semestru probíhají konzultace na požádání, pokud máte zájem o konzultaci, ozvěte se mi e-mailem!
  • stejný Zoom odkaz jako na cvičení
  • netřeba se předem hlásit, prostě se přippjte, pokud se chcete na něco zeptat nebo s něčím pomoct (k domácím úkolům, ke cvičení, k přednášce...)
 • cvičení budou doplňovat interaktivní konzultace
 • konzultace je pro vás, je to ideální příležitost, když s něčím potřebujete poradit nebo pomoct, například:
  • napsal jsem tenhle kus kódu a nefunguje to, proč?
  • něčemu jsem na cvičení nerozuměl a chtěl bych to vysvětlit znova a lépe
  • mám dotaz k něčemu ze cvičení nebo z přednášky
  • mám dotaz k něčemu co nebylo na cvičení ani přednášce
  • nerozumím zadání domácího úkolu
  • rozumím zadání domácího úkolu, ale potřebuju poradit, jak ho řešit
  • mám nějakou nejasnost/otázku/problém týkající se mého studia (ne nutně předmětu Programování 1)
  • atd.
 • jednak budu vyhlašovat hromadné konzultace, které se můžete účastnit všichni
 • jednak si budeme dle potřeby domlouvat soukromé konzultace
  • napište mi mail, pokud se chcete domluvit na konzultaci
  • některým z vás občas nabídnu konzultace i sám, třeba když si všimnu, že zjevně máte nějaké problémy -- ale raději se ozvěte sami, ne vždy si ne všeho všimnu

Cvičení 2020/2021


29.9.

 • Hello world
 • programování v Pythonu přímo v prohlížeči snadno a rychle
 • pár jednoduchých věcí na úvod
  • 5+6
  • 3*7
  • 8-2
  • 1/3
  • 5*"ptakopysk"
  • "ptakopysk" + "podivný"
  • a=5
  • b=6
  • a+b
  • zvire="ptakopysk"
  • zvire=input()
 • vzájemné seznámení
 • Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/
 • podmínky na zápočet: domácí úkoly, závěrečný test, zápočtový program
 • konzultace
 • komunikační kanály
 • Recodex

6.10.

 • na přednášce bylo: print, input, int, float, if-elif-else, while; operace s čísly; krokování
 • umocňovadlo: zeptá se uživatele na (celé) číslo, vypíše jeho druhou mocninu
  • úprava: pro kladné číslo vypíše jeho druhou mocninu, pro záporné číslo vypíše jeho třetí mocninu
 • jiný program: uživatele se na nic neptá, vypíše druhé mocniny čísel od 1 do 20
 • Collatz conjecture
 • hra: počítač si myslí číslo, uživatel ho hádá
  • import random
  • cislo = random.randint(0, 20)
  • uživatel hádá, dokud se netrefí, jinak program řekne, jestli to bylo moc nebo málo
 • moje zdrojáky ze cvičení

13.10.

 • znovu a pořádně: while, if, proměnné
  • přiřazení do proměnné
   • KAM = CO
   • a = 5
   • b = 10
   • a = b
  • if podmínka:
   • if a > 5, if a == 5, if a != 5
   • totéž i se stringy
   • kód se provede (1x), pokud podmínka platí
  • while podmínka:
   • while a > 5, while a != 5 ...
   • kód se opakovaně provádí, pokud podmínka platí (klidně 0x, klidně ∞x)
   • tj. cyklus skončí, jakmile podmínka přestane platit
   • tj. "skonči až a bude rovno -1" znamená "prováděj dokud a není rovno -1"
 • cvičení s cykly: inventura v zoo
  • každý řádek vstupu (každý input() ) je zvíře, např::
   • tygr
   • lev
   • luskoun
   • lenochod
   • tygr
   • lev
   • orangutan
   • bobr
   • tygr
   • kanec
   • ptakopysk
   • konec
  • vstup končí slovem "konec"
  • postupně několik úloh (všichni by měli zvládnout aspoň úlohy 1-6, podle času i víc až všechny)
   1. Čtěte vstup, pro každé zvíře vypište "V zoo je zvíře"
    • tj. například pokud je na vstupu ondatra, vypište "V zoo je ondatra"
   2. Je v zoo tygr?
   3. Kolik je v zoo kusů zvířat?
   4. Kolik je v zoo tygrů?
   5. Kolik je v zoo tygrů a kolik lvů?
   6. Porovnávání zvířat trapně
    • Vždy po dvě po sobě jdoucí zvířata A B vypište "A je lepší než B"
    • např. "orangutan je lepší než bobr"
    • tj. musíte si vždy pamatovat, které zvíře máte teď i které zvíře jste měli minule (a to co máte teď se stane pro další otočku cyklu zvířetem minulým)
    • a taky pro první zvíře ještě nemůžete nic říct, nejdřív musíte načíst dvě zvířata...
    • Tip: vyřešení této úložky vám pomůže při řešení domácího úkolu.
   7. Jak je dlouhý tygr? Tygr je dlouhý 4. A ptakopysk je dlouhý 9.
    • len("ptakopysk")
    • Vypište postupně každé zvíře v zoo a jeho délku.
   8. Jaká je celková délka všech zvířat v zoo?
   9. Jak dlouhé je nejdelší zvíře?
   10. A které to je?
   11. Porovnávání zvířat podle délek
    • Pro každá dvě po sobě jdoucí zvířata vypište, které je delší než které:
    • lev je kratší než oragnutan
    • orangutan je delší než bobr
    • bobr je stejně dlouhý jako tygr
 • pozor na Recodex, je přísný!
 • na přednášce bylo:
  • string, slices, list, in, .count(), for, range
  • print(a, b, c, sep='_', end=' ')
  • tohle jsme na cvičení moc nestihli, pověnujeme se tomu pořádně příště

20.10.

 • pořádně to co se minule nestihlo: string, list, for, range
 • moje zdrojáky ze cvičení
 • inventura v zoo pomocí listu a for-cyklu, další úlohy (měli byste stihnout aspoň 1-11)
  To jsme minule moc nestihli takže se na to koukneme pořádně až teď.
  1. Vytvořte si seznam zvířat v zoo jako list (s opakováním, některé zvíře může být víckrát).
  2. Vypište všechna zvířata.
  3. Kolik je v zoo tygrů?
  4. Vypište třetí zvíře.
  5. Vypište předposlední zvíře.
  6. Vypište prvních 10 zvířat.
  7. Vypište posledních 5 zvířat.
  8. Vypište každé druhé zvíře.
  9. Vypište všechna zvířata začínající na L.
  10. Vytvořte seznam všech zvířat začínajících na L (a nějak ho vypište).
   • Do seznamu se přídává pomocí seznam.append(zvire)
  11. Počet po sobě jdoucích zvířat od L.
   • Nechť občas po sobě následuje několik zvířat, která všechna začínají na L.
   • Meziúloha: pro každou sekvenci po sobě jdoucích zvířat od L vypište její délku.
   • Úloha: jaký je maximální počet po sobě jdoucích zvířat od L?
   • Aneb jaká je maximální délka souvislé posloupnosti zvířat začínajících na L?
   • Návodné myšlenky:
    • pokud jsem teprve začal, tak dosavadní maximální délka je 0
    • pokud aktuální zvíře nezačíná na L, tak aktuální délka posloupnosti zvířat na L je 0
    • pokud aktuální zvíře začíná na L, tak aktuální délka posloupnosti zvířat na L je o 1 vyšší než byla v předchozím kroku
    • je aktuální délka posloupnosti zvířat na L vyšší než dosavadní maximum?
    • v této úloze není nutné si pamatovat tu samotnou posloupnost zvířat, stačí si pamatovat její délku
   • Tip: vyřešení této úložky vám pomůže při řešení domácího úkolu.
  12. Vypište zvířata v maximální souvislé posloupnosti zvířat na L.
  13. Maximální počet po sobě jdoucích zvířat začínajících stejným písmenem.
  14. Vypište postupně všechna zvířata začínající na jednotlivá písmena slova dikobraz
   • ​​Pro procházení všech písmen slova můžete slovo nejdřív převést na seznam list("dikobraz")
   • Ale ani to není nutné, přes string jde i přímo iterovat for cyklem, takže stačí přímo použít
    • for pismeno in "dikobraz":
  15. Vypište nejdřív všechna zvířata začínající na a, pak všechna začínající na b, a tak dále, až po všechna začínající na z
  16. Z důvodu koronaviru Pražská zoo zkrachovala a všechna zvířata se přesunou do Plzeňské zoo.
   • Udělejte si dva seznamy zvířat, jeden pro Prahu a jeden pro Plzeň.
   • Spojte seznamy dohromady.
  17. Vzniká nová zoo na Kladně!
   • Vezměte zase seznam zvířat v Plzni a v Praze.
   • Na Kladno půjde první třetina zvířat z Prahy a poslední třetina zvířat z Plzně.
   • Délku seznamu zjistíte len(seznam)
  18. Křížení zvířat
   • Zkřižte zvířata, která jsou vedle sebe
   • Dvě zvířata zkřížíte tak, že vezmete první půlku prvního zvířete a druhou půlku druhého zvířete
   • Např. ovce+tygr = ovgr, kapybara+velbloud = kapyloud...
  19. Obrácená úloha: pro křížence najděte jeho rodiče

27.10.

 • stručně feedback na úkol Délka maximální souvislé rostoucí podposloupnosti
  • když vás zajímá jen délka, nemusíte si pamatovat celou posloupnost
 • procvičit ještě seznamy a stringy a for cykly
  • setřídit seznam libovolnou třídící metodou (kterou si ale napíšete sami)
   • insertion sort, selection sort, chcete-li bubble sort (heap sort ještě dnes bude později)
   • vše bylo na přednášce Algoritmizace, případně si připomeňte například zde: https://youtu.be/ROalU379l3U
   • [78, 4, 12, 56, 2, 89, 78, 45, 1, 5]
   • ["pes", "kočka", "ptakopysk", "rajka", "jeseter", "žluna", "ježek", "liška", "triceratops", "vlk", "delfín"]
   • stringy lze porovnávat stejně jako inty, porovnání je lexikografické (tzn. abecední): "liška" > "jeseter"
   • takže vaše řešení by mělo stejně dobře fungovat pro setřídění listu intů jako pro list stringů
 • hlavní téma: funkce
  • stručně projít a ukázat to hlavní o funkcích
   • def umocni(zaklad, exponent=2):
       vysledek = zaklad**exponent
       return vysledek
    
    cislo = 5
    cislo_na_druhou = umocni(5)
    print(cislo_na_druhou)
    
    print( umocni(10) )
    
    print( umocni(10, 3) )
    
    print( umocni(zaklad=10) )
    
    print( umocni(zaklad=10, exponent=4) )
    
    print( umocni(exponent=4, zaklad=10) )
    
    print( umocni(10, exponent=4) )
    
  • co používat opatrně
   • funkce které mění to co dostaly jako vstupní argumenty (porušuje koncept "single-entry single-exit")
    • typicky by funkce měla vstupní argumenty používat read-only
    • výstup by si měla vyrobit ve vlastní proměnné (proměnných) a tu (ty) vrátit pomocí return
    • ale pokud třeba má funkce upravovat seznam, pak je neefektivní ho kvůli tomu kopírovat
     • příklad: setrid_seznam(seznam)
    • příklad: půjčíte kamarádovi fyzikální tabulky, aby si v nich něco našel, a on vám v nich přepíše vzorečky
    • příklad: půjčíte kamarádovi sešit, aby vám do něj napsal domácí úkol
  • co pokud možno NEpoužívat (kromě případu kdy k tomu máte dobrý důvod a víte co děláte)
   • definice funkce uvnitř definice funkce
    • to je zbytečně složité a navíc je to imho k ničemu
   • funkce které využívají globální parametry
    • je snesitelné je používat read-only (ale i tak je čistší je předávat přes argumenty)
    • je vysloveně nevhodné je měnit (a tam navíc snadno hrozí že to člověk naprogramuje špatně)
    • příklad: půjčíte kamarádovi tužku a on vám během psaní ještě sní svačinu
 • zadání domácího úkolu
  • implementujte aspoň jednu metodu třídění
  • pokud jich implementujete víc, dostanete bonusové body
  • v kódu definujte a následně použijte aspoň jednu funkci!
 • procvičování funkcí (breakout rooms až do konce cvičení)
  • implementujte binární haldu (třeba min-heap) v listu
   • to je prostě jen obyčejný list
   • špička či kořen haldy (minimum) je na indexu 0
   • prvek na indexu i má děti na indexech 2i+1 a 2i+2
   • každé dítě má větší hodnotu než jeho rodič
   • platná halda je například:
    • halda = [7, 12, 10, 20, 14, 11, 13, 30, 35, 16, 15, 22]
  • implementujte haldové metody; pozor, možná tam mám chyby, držte se toho co vás učili na Algoritmizaci (anebo třeba  tohohle: https://youtu.be/Xw2D9aJRBY4)
   • minimum(halda)
    • vrátí minimum, nemění haldu
   • smaz_minimum(halda)
    • vrátí minimum a smaže ho (tj. mění haldu)
    • když smažu minimum, dosadím na jeho poslední prvek v haldě
    • prvek postupně "zabublávám" dovnitř do haldy: pokud je některé z jeho dětí menší, prohodím ho s jeho nejmenším dítětem, a znova a znova, až dokud nejsou obě děti větší anebo není bezdětný
   • zbourej_haldu(halda)
    • opakovaně volá smaz_minimum(halda) dokud není smazaná celá halda (tj. mění haldu)

    • vrátí seznam minim
    • zajímavé je, že vrácené prvky jsou vzestupně setříděné, že?
    • tohle je totiž druhý krok algoritmu heapsort (prvním krokem je vybudování haldy)
   • vloz_prvek(halda, prvek)
    • přidá prvek do haldy (tj. mění haldu)

    • prvek je přidán na první volné místo (což fikaně zajistí obyčejný append)

    • následně prvek "bublá" haldou nahoru, dokud je menší než jeho rodič

   • postav_haldu(seznam)
    • postaví haldu ze seznamu prvků, vrací haldu
    • lze zajistit prostě opakovaným voláním funkce vloz_prvek()
    • existuje i efektivnější způsob, viz Algoritmizace
 • na přednášce taky bylo: objekty, spojové seznamy
  • to si necháme na příště
 • Pozor, váš cvičící má problém rozlišovat pojmy funkce a metoda a volně je zaměňuje!

3.11.

 • na přednášce bylo: objekty, spojové seznamy
 • jednoduché objekty a metody
  • třída Clovek
  • má jmeno
  • má metodu rekni(text)
  • má metodu pozdrav
  • class Clovek:
      def __init__(self, jmeno):
        self.jmeno = jmeno
   
      def rekni(self, text):
        reknu = self.jmeno + ': ' + text
        print(reknu)
        return reknu
   
      def pozdrav(self):
        self.rekni("Ahoj, jsem " + self.jmeno)
   
   rudolf = Clovek('Rudolf')
   rudolf.rekni('ptakopysk')
   rudolf.pozdrav() 
 • dědičnost
  • řvoun je člověk, který řekne text NAHLAS
  • sprosťák je člověk, který promluvu končí "vole"
  • anonym je člověk, který neříká své jméno
  • zapomínáč je člověk, který zapomene první půlku toho co měl říct a řekne jen druhou půlku
  • pokémon je člověk, který umí říkat jen svoje jméno (třeba tak že místo každého slova řekne svoje jméno)
  • němý je člověk, který neříká nic
  • ...
  • class Rvoun(Clovek):
      def rekni(self, text):
        reknu = self.jmeno + ': ' + text.upper()
        print(reknu)
        return reknu
   
   petr = Rvoun('Petr')
   petr.pozdrav()
 • tichá pošta v listu
  • dám pár lidí do listu, postupně tichá pošta
  • zprava = "Na stropě je chleba s máslem, pošli to dál."
   lidi = [...]
   for clovek in lidi:
      zprava = clovek.rekni(zprava)
   
 • tichá pošta ve spojáku
  • lidi jsou ve spojáku, každý ví kdo je po něm
  • vytvořit (postupně)
  • projít (vypsat)
  • posílat si text (s rekurzí či bez rekurze)
  • clovek.dalsi = ...
   
   while clovek.dalsi != None ...
   
   def posli_to_dal(self, zprava):
      zprava = self.rekni(zprava)
      if self.dalsi != None:
        self.dalsi.posli_to_dal(zprava)
   
 • můj kód ze cvičení
 • příště budou i další operace se spojáky, například
  • vkládat na specifické místo
  • mazat ze spojáku

10.11.

 • dnes: Oranžový Expres (aneb další operace se spojáky, tentokrát s vlaky)
 • na přednášce byly funkce a objekty, to beru jako že už víceméně umíme
 • připravit před cvikem: spoják vlak
  • vlak je takový dobrý příklad spojového seznamu
   • vlak má jednu mašinu a 0 až N vagonů
   • mašina ví jen co je za ní za vagon (nebo že za ní žádný vagon není)
   • vagon ví, co veze, kolik toho veze, a který vagon je za ním (nebo že za ním žádný vagon není)
   • (vagon by mohl vědět i který vagon je před ním; to by pak byl obousměrný spojový seznam, to si volitelně můžete zkusit taky -- je víc práce ho udržovat, protože se musí opravovat dvakrát tolik odkazů, ale některé operace se s ním dělají o trochu pohodlněji)
  • vyrobte si definice tříd Masina a Vagon podle popisu výše
   • u každá třídy stačí když vyrobíte metodu __init__() která nastaví příslušné datové položky (ale pokud chcete, udělejte si i další metody)
   • příklad (naznačený):
   • class Masina:
       def __init__(self, vagon_za_mnou=None):
         self.dalsi = vagon_za_mnou
    
    class Vagon:
       def __init__(self, naklad="brambory", mnozstvi=0, za_mnou=None):
         ...
    
  • vyrobte si jeden vlak ("Oranžový Expres"), který bude mít aspoň 5 vagonků vezoucích různý náklad
   • vagon může vézt například uhlí, dřevo, papír, krávy nebo zrní
   • množství můžete chápat jako číslo bez zřejmého rozměru; pro krávy má asi smysl mluvit o jejich počtu, pro zrní spíš o tunách
   • stejně jako v domácím úkolu nepoužívejte žádné listy, v nějaké proměnné si udržujte pouze mašinu, a přes tu pak budete přistupovat k vagonům (můžete samozřejmě použít nějaké dočasné proměnné při vytváření vlaku, ale ty berme skutečně jako dočasné)
     
   • například:
   • masina = Masina()
    masina.dalsi = Vagon()
    masina.dalsi.dalsi = Vagon("uhlí")
    masina.dalsi.dalsi.dalsi = Vagon("koťátka", 3)
    ...
    
  • tímto nám vznikl takzvaný seznam "s hlavou", tedy se speciálním prvkem (mašinou), který vždy existuje a odkazuje na první skutečný prvek seznamu (první vagon)
   • seznamy s hlavou jsou výhodné, snadněji se s nimi pracuje, neboť nemusíte tak složitě ošetřovat speciální případy jako přidání prvního vagonu, přidání vagonu na začátek, odebrání prvního vagonu (tedy prvku)...
  • to prozatím stačí, dál budeme pokračovat na cvičení
 • úlohy na cviko
  • pro každou úlohu vytvořte na mašině novou metodu
   • pokud možno parametrizovatelnou, tj. výchozí hodnota metody pridej_na_zacatek může být přidat vagon vezoucí 30 ptakopysků, ale mělo by být možné pomocí parametrů přidat i vagon vezoucí něco jiného
   • metoda teoreticky buď vytvořit vagon dle zadání, ale lepší asi je, pokud ta metoda dostane už vytvořený vagon jako parametr, to se vám bude hodit v některých cvičeních
   • pro přehlednost je vhodné, pokud každá metoda bude vypisovat, co dělá
  • některé úlohy mohou být pro vás vlak nesmyslné (třeba hledat vagony kde je množství nákladu víc než 30 pokud takové nemáte), v tom případě si buď upravte vlak anebo zadání úlohy :-)
  • jsou naznačené i bonusové úlohy, které programovat nemusíte (ale pokud chcete, tak můžete); ty jsou určené spíš pro ty, kteří jsou se standardními úlohami příliš rychle hotovi a pak se nudí (a pro ostatní případně dobrovolně na doma)
  • část 1 Nádraží: přidávání a prohledávání
   • přidejte na začátek vlaku (hned za mašinu) vagón vezoucí 30 ptakopysků
    • jakou asymptotickou složitost má tato metoda?
   • přidejte na konec vlaku (za poslední vagon) vagón vezoucí 50 bublin
    • jakou asymptotickou složitost má tato metoda?
    • jak upravíte mašinu, abyste tuhle operaci zvládli v konstantním čase?
   • vypište všechny vagony, které vezou náklad v množství aspoň 10
    • bylo by hezké, kdyby člověk mohl udělat prostě print(vagon) a Python by místo něčeho jako __main__.Vagon object at 0x7fab3d588358 vypsal třeba něco jako Vagon vezouci drevo v mnozstvi 30
    • toho lze snadno dosáhnout předefinováním metody __str__(self) kterou Python používá pro přetypování objektu daného typu na string (takže ta metoda musí vracet string!)
    • hodí se taky umět nějak kombinovat stringy a proměnné
     • na to je v Pythonu několik metod, používejte libovolnou z nich
     • Rudolf nejraději používá metodu str.format(), která ve stringu nahrazuje složené závorky {} za hodnoty proměnných dodaných jako parametry
     • naklad = 'uhlí'
      mnozstvi = 10
      popis = 'Vezu {} v množství {}'.format(naklad, mnozstvi)
      print(popis)
      # vypíše: Vezu uhlí v množství 10.
      
     • má to i další možnosti jako uvnitř těch složených závorek specifikovat, který parametr tam vložit, jak ho zformátovat...
   • bonusová úloha: vypište celkové množství jednotlivých typů nákladu
    • a zkuste to zase bez listů a bez dictů (jak efektivní to bude?)
   • najděte vagon s největším nákladem
   • za vagon s největším nákladem připojte nový vagón obsahující 2 policisty
    • hledání vagonu s největším nákladem neprogramujte znova; kopírování kódu je častým zdrojem chyb (a proto se mu vyhýbáme), místo toho programujeme funkce a metody tak, abychom jednou napsaný kód mohli opakovaně využít! 
   • za vagon s policisty připojte nový vagon se zlatem
   • přidejte za mašinu vagon s uhlím
   • naložte nějaké uhlí do mašiny (snižte množství uhlí ve vagonu na polovinu)
   • a zase ten vagon odeberte
   • připojte někam vagon vezoucí vodu
   • a jedeme! (bonus)
    • to programovat nemusíte
    • ale můžete, naprogramujte třeba nějakou jednoduchou textovou animaci
    • hodit se vám asi bude Pythonová funkce, která prostě jen počká zadaný čas, například 1 sekundu:
    • import time
     print(masina)
     time.sleep(1)
     print(masina.dalsi)
     

24.11.

 • pokračujeme ve spojákách z minula
  • část 2 Banditi: odebírání a přerovnávání
   • Vytvořte nový vlak ("vlak banditů"), který obsahuje jedniný vagon a v něm 5 banditů.
   • Banditi přepadli vlak! Přepojte vagon s bandity za mašinu našeho vlaku.
   • (Bonus) Banditi běhají po střeše vlaku, takže běžně obsah vagonů neovlivňují. Jinak bychom museli umožnit, aby vagon mohl obsahovat i více druhů nákladu, a přesun banditů po vlaku realizovat tím, že se vždycky odečtou z jednoho vagonu a přičtou do následujícího... To programovat nemusíte (ale případně můžete).
   • Banditi našli vagon s policisty a zabili je!
    • Najděte vagon, ve kterém jsou policisti, a nastavte v něm množství nákladu na 0 (anebo typ nákladu na "mrtví policisti"...)
   • Banditi jdou ukrást vagon se zlatem (ale nevědí, kde je, takže ho musejí nejprve najít)
    • Najděte vagon, jehož nákladem je zlato
    • Vypojte ho z vlaku (ale vlak zase spojte zpátky dohromady)
    • Vagon napojte na vlak banditů
   • Banditi zametají stopy: přepojte vagon s mrtvými policisty před vagon s vodou
    • Opět předpokládejte, že ani o jednom banditi nevědí, kde je, takže každý z těchto vagonů je nejdřív potřeba najít
    • Pozor, v jednosměrném seznamu je připojování před konkrétní vagon složitější než připojování za konkrétní vagon. Rozmyslete si, co s tím.
   • Banditi odjíždějí... Přepojte vagon s bandity zpátky na vlak banditů.
  • část 3 Druhé nádraží (tohle už jsou spíš bonusy... ale na domácí úkol jsou některé z nich dobrou průpravou)
   • Za každý vagon s množstvím nákladu více než 30 přidejte vagon s policisty v počtu odpovídajícím desetině množství nákladu
   • Najděte vagon s vodou a zdvojte ho
   • Najděte dvojice sousedních vagonů, které vezou totéž, a přeložte to do druhého z nich, první vypojte.
   • Rozdělte vlak na dva, do jednoho vlaku dejte vagony vezoucí věci od písmen A-K, do druhého ostatní (stringy jde porovnávat nejen na rovnost, ale i na větší/menší než)
   • Najděte všechny vagony s množstvím nákladu menším než 10 a přepojte je na konec vlaku se zachováním jejich pořadí (zamyslete se nad složitostí)
   • Otočte vlak, tj. přeskládejte vagonu do jiného vlaku, kde budou v opačném pořadí
    • Jakou to bude mít složitost? Zkuste to v lineárním čase (ale pochopitelně stále bez listů a podobných struktur).
   • Seřaďte vlak podle objemu nákladu od nejnižšího k nejvyššímu
    • Aneb implementujte nějaký sort nad spojovým seznamem
    • Některé sorty jsou na to vhodnější než jiné
    • Minimálně jeden ze sortů lze pohodlně implementovat i nad jednosměrným spojovým seznamem
    • Jiné sorty zase může být o hodně pohodlnější dělat nad obousměrným spojovým seznamem

1.12.

 • dnes: čtení ze souborů a psaní do souborů; dict (příště: rekurze)
 • cvičení: výpočet BMI (volitelné součásti dělejte jen pokud chcete a jen pokud máte hotový základ)
  • část 1: interaktivní výpočet BMI
   • napište jednoduchý program (který pak budeme v dalších částech cvičení upravovat)
   • program se zeptá uživatele na vstup, a to na jeho hmotnost (v kilogramech) a výšku (v metrech)
   • volitelné: přijímejte vstup v různých formátech (například s desetinnou čárkou místo desetinné tečky)
   • vypočítejte uživatelovo BMI, dle vzorečku hmotnost / výška2
   • vypište, zda má uživatel váhu v pořádku, či zda má podváhu či nadváhu
    • normální váha je při BMI 18.5 až 25, méně je podváha, více je nadváha
    • volitelně: vypište podrobnější hodnocení
    • volitelně: řekněte uživateli, jaké je pro jeho výšku rozmezí ideální váhy (např. od 85.7 kg to 98.2 kg)
    • volitelně: se znalostí průměrné hustoty lidského těla (1000 kg/m3) odhadněte objem uživatele, a spočítejte například, jaký by měl uživatel průměr a obvod, pokud by měl stejnou výšku ale tvar válce, případně jaký by měl průměr a obvod, pokud by měl tvar koule
  • část 2: načíst vstupy ze souboru
   • vstup je teď v souboru, který má na každém řádku tři informace oddělené mezerou: jméno hmotnost výška
   • soubor si vyrobte
   • načítejte postupně data ze souboru; vyberte si jednu z možností jak pracovat se souborem:
    • drzadlo = open('vstup.txt', 'r')
     for radek in drzadlo:
         polozky = radek.split()
    • with open('vstup.txt', 'r') as drzadlo:
         for ...
   • pro každý řádek spočítejte BMI člověka a vypište hodnocení na výstup
   • volitelně: spočítejte a vypište nějaké statistiky celého souboru, například průměrnou výšku, hmotnost a bmi, směrodatné odchylky, počet lidí s jednotlivými kategoriemi dle BMI, medián BMI, modus kategorie BMI...
  • část 3: vypsat výstupy do souboru
   • hodnocení jednotlivých lidí nepište na standardní výstup, ale do souboru; vyberte si jednu z možností jak pracovat se souborem:
   • zapisovadlo = open('vysledek.txt', 'w')
    ...
    print(a, b, c, file=zapisovadlo)
    ...
    zapisovadlo.close()
   • with open('vysledek.txt', 'w') as zapisovadlo:
        ...

    (zavře se samo)
   • volitelně: uživatel má možnost si zadat jména souborů (ale pokud nezadá, použije se nějaká výchozí hodnota)
   • volitelně: vytvořte i druhý soubor, kam zapíšete souhrnné statistiky
  • část 4: načíst data ze souboru, pak interaktivně odpovídat na dotazy o jednotlivých lidech
   • data o lidech ze vstupního souboru si uložte do dictu
   • klíčem je jméno, hodnotou je BMI
   • obezity = dict()
    ...
    obezity[jmeno] = hodnoceni
   • interaktivně se ptejte uživatele na jméno člověka
   • pokud člověka znáte, vypište jeho BMI a hodnocení
   • pokud ne, oznamte to
   • if klic in muj_dict:
        hodnota = muj_dict[klic]
   • volitelně: interaktivní část je ve while cyklu, v každé obrátce odpoví na jeden uživatelův dotaz na jméno
   • +volitelně: po zadání speciálního vstupu (např. "konec") vypíše souhrnné statistiky o lidech, na které se uživatel ptal, a ukončí se
   • +volitelně: v cyklu jen uživatel zadává jména, program jen potvrzuje, po ukončení speciálním vstupem vypíše výstupy do souboru

8.12.

 • dnes: rekurze
  • poznámka: reálně málokdy skutečně programujeme rekurzivně, často to nebývá nejefektivnější řešení
 • ještě předtím: zápočtové programy
  • do 15.12. navrhněte v SISu téma!
 • domácí úkol: banka
  • pamatujete si stavy bankovních účtů, podle příkazů na vstupu stavy aktualizujete a vypisujete
  • základní varianta: řešte jakkoliv
   • snadné je to s dicty (třídění nemusíte programovat, můžete použít vestavěný sort)
   • můžete si na tom ještě procvičit spojáky (v tom případě je dobré udržovat spoják setříděný)
   • pokud implementujete obě varianty, napište mi a přidělím vám až 5 bonusových bodů
  • bonusová varianta: binární vyhledávací strom
   • pro uložení stavů použijte binární vyhledávací strom (tím si zároveň budete udržovat databázi setříděnou)
   • výpis stavů je pak cvičením na procházení BVS (rozmyslete si, jestli do hloubky nebo do šířky)
   • za variantu s BVS můžete dostat až +10 bonusových bodů (napište mi až to odevzdáte)
 • co jsme možná necvičili a dnes možná může někdo potřebovat
  • kopírování seznamů (a jiných struktur, třeba dictů)
   • list_a = [5, 6, 7]
    list_b = list_a # kopíruje jen odkaz
    list_b[0] = 10  # mění tím pádem i list_a pač je to tentýž list jen pod jiným názvem
    list_a[0] == 10
    
    list_c = list_a.copy() # (mělká) kopie listu a
    list_c[1] = 12 # mění pouze list_c, nikoli list_a
    list_a[1] == 6
    
  • list comprehension (jak hezky například převést všechny stringy v listu na inty)
   • a = ["5", "2", "1"]
    cisla = [int(x) for x in a]
    print(cisla)
 • úloha 1: faktoriál (společně)
  • vytvořte funkci faktorial(n), která pro přirozené číslo n vrací n!
  • varianta bez rekurze: for-cyklus
  • varianta s rekurzí
   • pro n = 1 rovnou vrátíme 1
   • pro n > 1 vrátíme n*faktorial(n-1)
   • tj. funkce zavolá samu sebe pro n o 1 menší, a až se vrátí výsledek, vynásobí ho n a vrátí
   • je dobré si to prokrokovat a podívat se jak se zanořují volání té funkce a pak se zase vynořují
   • dobré je i tušit, jak se to vyhodnocuje
    • když dojde na volání funkce, uloží se aktuální stav výpočtu na zásobník
    • provede se funkce
    • funkce vrátí návratovou hodnotu (return)
    • ze zásobníku se obnoví předchozí stav výpočtu, na místo volání funkce se jakoby dosadí návratová hodnota
 • úloha 2: Matfyzák v obchodě (zaplacení částky mincemi) (breakouts)
  • Matfyzák nakupuje v obchodě, má nákup za celkovou cenu N (to je tedy vstup)
  • Matfyzák má nekonečně mnoho pětikorunových, dvoukorunových a korunových mincí
  • Matfyzáka zajímá, jakými všemi způsoby může částku zaplatit
  • vypište všechny možné kombinace mincí, které dávají správný součet (na pořadí nezáleží, tj. 5+2 je totéž jako 2+5)
  • řešte to pomocí rekurze!
   • tip: chci nějak zaplatit 43 Kč, tak dám třeba 5 Kč, a tím jsem to převedl na problém jak zaplatit 38 Kč
    • anebo dám 2 Kč, a pak řeším jak zaplatit 41 Kč
   • tip: vypisovat mince průběžně sami zjistíte že není dobrý nápad
    • lepší nápad je vždycky vypsat kombinaci mincí až když dojdete k 0
    • je tedy potřeba si do vnořené funkce nějak předávat seznam již použitých mincí
    • možností jak to udělat je víc, zkuste dát dohromady nějakou fungující variantu
    • a pak se případně zamyslete/zamyslíme nad efektivitou
  • v mírně zobecněné variantě dolaďte jako dobrovolný domácí úkol za bonusové body (je zadán v Recodexu)
 • úloha 3: zaplacení částky mincemi s omezenou zásobou mincí (možná to stihneme, možná ne a bude to tedy úloha navíc)
  • úprava: mincí je omezená zásoba
  • pro účely téhle úlohy si klidně "natvrdo" vytvořte nějaký dict, ve kterém budete mít uloženo, kolik máte k dispozici kterých typů mincí (anebo si vymyslete, jak to na vstupu zadat)
  • nyní je potřeba si vždy hlídat aktuální stav zásoby mincí
   • buď při rekurzivním volání předat funkci kopii stavu zásob mincí s aktuálními hodnotami
    • to je o chlup jednodušší na naprogramování, ale méně efektivní, protože se furt něco kopíruje
   • nebo to nekopírovat, používat jen jednu globální zásobu
    • při rekurzivním volání se aktualizuje zásoba odebráním použíté mince
    • a po vynoření z rekurze se tam ta použitá mince zase musí vrátit! Backtrackujeme, aneb vracíme se po vlastních stopách do předchozího stavu, tak musíme zajistit, aby ten předchozí stav seděl se vším všudy.
    • to je o chlup náročnější na naprogramování, ale výpočetně efektivnější, protože se ušetří to kopírování
   • a třeba vymyslíte i jinou variantu

15.12.

 • Cesta králem na šachovnici (délka) -- viz Recodex
  • samostatně
  • ve dvojicích
  • ve skupinkách
  • bonus (není v Recodexu): vypište též seznam políček, po kterých má král jít
    

 • Nyní již jsou zadány všechny domácí úkoly
  • Standardní počet bodů za úkoly je 120
  • Je třeba získat aspoň 80%, tj. aspoň 96 bodů
  • K získání bodů lze využít i bonusové úlohy
  • Za body nad limit 96 bodů získáváte více času na zápočtový test, v poměru 1 minutu navíc za každý bod
   • Pokud např. na zápočtový test bude 90 minut a máte v Recodexu 117 bodů, máte na test 90+(117-96) = 111 minut
 • Jak trvale přepnout Recodex do češtiny: Nastavení -- Výchozí jazyk
 • Vybrané partie Pythonu, které jsme dosud dostatečně neprocvičili (postupně, jak to budeme stíhat, možná nestihneme všechno)
  • set
   • mnozina = {5, 20, 10}
    mnozina.add(7) # přidá
    mnozina.add(10) # nepřidá, už tam je
    if 7 in mnozina: ...
    mnozina.remove(10)
    mnozina.union(jina_mnozina)
    mnozina.intersection(jina_mnozina)
    ...
    
  • tuple
   • dvojice = (5, 10)
    trojice = (1, 2, 3)
    trojice[2] == 3 # indexy jako u listů a stringů
    trojice[2] = 3 # !!nelze, narozdíl od listu nelze měnit (jako str)
    muj_dict[(1, 2, 3)] = "ahoj" # je hashable, lze použít jako klíč pro dict nebo set
    
    def moje_funkce():
     return 5, 6, 7 # lze vrátit n-tici z funkce
    a, b, c = moje_funkce() # lze rovnou načíst do proměnných
    
  • list of lists (případně dict of dicts, list of dicts...)
   • a = [ [1, 2, 3],
        [4, 5, 6],
        [7, 8, 9] ]
    a[1][2] == 6
    for radek in a: for cislo in radek: ...
    a.append([10, 11])
    a[3].append(12)
    

22.12.

 • úložka vhodná na procvičování:
  • banka: vkládání na účty a vybírání z účtů
   • 184310459/0600 vloz 10000
   • 15006704/0300 vyber 500
  • (jiná možnost: interaktivní kalkulačka)
 • for line in sys.stdin
  • čtení ze standardního vstupu, dokud neskončí: for cyklus přes standardní vstup (podobně jako přes soubor)
  • for radek in sys.stdin:
     polozky = radek.split()
     print(polozky[1])
   
  • pokud potřebuju interaktivně vložit konec vstupu (EOF), obvykle se to dělá pomocí CtrlZ nebo CtrlD, obvykle vloženém na novém řádku
 • defaultdict
  • pocty_slov = dict()
   ...
   if "slovo" not in pocty_slov:
      pocty_slov["slovo"] = 1
   else:
      pocty_slov["slovo"] += 1
   
  • from collections import defaultdict
   pocty_slov = defaultdict(int)
   ...
   pocty_slov["slovo"] += 1
   # pokud klíč neexistuje, vrací pro něj výchozí hodnotu, což pro int je 0
   
  • seznamy_jmen = defaultdict(list)
   ...
   seznamy_jmen["R"].append("Rudolf")
   # výchozí hodnota pro list je prázdný list
 • list comprehension
  • # klasicky
   texty = ['5', '8', '10', '20']
   cisla = []
   for text in texty:
     cisla.append( int(text) )
   
  • # více Pythonovsky pomocí list comprehension
   texty = ['5', '8', '10', '20']
   cisla = [ int(text) for text in texty ]
  • # klasicky
   mocniny_sudych = []
   for cislo in cisla:
     if cislo % 2 == 0:
      mocniny_sudych.append( cislo**2 )
  • # více Pythonovsky pomocí list comprehension
   mocniny_sudych = [ cislo**2 for cislo in cisla if cislo % 2 == 0 ]
  • atd., může to být i celkem složité, lze i dict comprehension, lze i něco co vypadá jako tuple comprehension ale ve skutečnosti je to líně vyhodnocovaný generátor...
  • na list (a tedy i na list comprehension) jde aplikovat např. max(muj_list), sum(muj_list), muj_list.len()
   • jak spočítáte průměr z hodnot v listu?
 • výjimky
  • try:
     něco kde může nastat chyba
   except TypOčekávanéChyby:
     nespadni ale poraď si s chybou
   except TypJinéOčekávanéChyby as e:
     poraď si i s touto chybou
     print(e)
   except:
     poraď si s libovolnou jinou chybou
     # ale asi nejde o očekávanou chybu, takže asi je lepší spadnout
   
 • assert
  • assert epsilon > 0, "Předpokládáme, že epsilon je vždy kladné!"

5.1.

 • moduly a balíčky (packages)
  • import collections
   d = collections.defaultdict()
   
  • from collections import defaultdict
   d = defaultdict()
  • from my_other_file import MyClass
  • if __name__ == '__main__':
  • from my_directory.my_file import *
 • testování
  • můžete testovat zcela ručně, ale lepší je to s testovacími balíčky
  • pytest je jednodušší (unittest je standardnější)
  • Jak testovat ve VS Code: https://code.visualstudio.com/docs/python/testing
  • class Scitadlo:
     def secti(a, b):
       return a + b
  • # "Ruční" testování
   
   from scitadlo import Scitadlo
   
   def test_jedna_dva():
     assert Scitadlo.secti(1, 2) == 3
   def test_zaporne():
     assert Scitadlo.secti(1, -2) == -1
   
   test_jedna_dva()
   test_zaporne()
   
  • # Pytest
   # Testovací skript je skript jehož jméno začíná "test_"
   # Importovat pytest obvykle ani není potřeba
   import pytest
   from scitadlo import Scitadlo
   
   # Test je funkce jejíž jméno začíná "test_"
   def test_jedna_dva():
      # testuje se pomocí assertů
       assert Scitadlo.secti(1, 2) == 3
   def test_zaporne():
       assert Scitadlo.secti(1, -2) == -1
   def test_necisla():
      # takhle se testuje vyhazování výjimek
       with pytest.raises(TypeError):
           Scitadlo.secti([], {})       
   
  • # Unittest
   # unittest vyžaduje specifické třídy a metody a dědění
   import unittest
   from scitadlo import Scitadlo
   
   class Testy(unittest.TestCase):
     def test_jedna_dva(self):
       self.assertEqual(Scitadlo.secti(1, 2), 3)
     def test_zaporne(self):
       self.assertEqual(Scitadlo.secti(1, -2), -1)
     def test_necisla(self):
       with self.assertRaises(TypeError):
               Scitadlo.secti([], {})    
   unittest.main()    
 • tkinter (nebo jiný balíček pro grafiku, např. Kivy)
  • from tkinter import *
   hlavni_okno = Tk()
   hlavni_okno.mainloop()
  • from tkinter import *
   
   hlavni_okno = Tk()
   hlavni_okno.title("Pokusná apka")
   hlavni_okno.geometry('350x200')
   
   popisek = Label(hlavni_okno, text="Ahoj světe")
   popisek.pack()
   
   def pozdrav():
     popisek.configure(text = 'Ahoj po kliknutí')
     print('Ahoj do konzole!')
   
   tlacitko_pozdrav = Button(hlavni_okno, text="Pozdrav!", command = pozdrav)
   tlacitko_pozdrav.pack()
   
   hlavni_okno.mainloop()
  • class Karticka:
     def __init__(self, text):
       self.text = text
       self.tlacitko = Button(hlavni_okno,
           text = "KLIKNI", command = self.klik)
       self.tlacitko.pack()
   
     def klik(self):
       self.tlacitko.configure(text = self.text)
  • popisek = Label(hlavni_okno, text="Ptakopysk")
   popisek.grid(row=0, column=1) # místo .pack()

 

Pokyny

 • doporučený editor: Visual Studio Code (ale používejte cokoliv chcete)
 • účast je nepovinná (ale doporučená) -- pokud zvládnete snadno dělat domácí úkoly i bez účasti na cvičení, asi Vaše účast na cvičení není nutná
 • můžete používat i vlastní notebook

Požadavky na zápočet

 • domácí úkoly: aspoň 80% bodů
 • zápočtový test: aspoň 100% bodů
  • na konci semestru nebo na začátku zkouškového období
  • 75 minut, v Recodexu
  • pokud bude prezenční výuka, pak bude test na počítači v učebně, pokud ne, tak budeme na Zoomu
  • rozsah obdobný domácímu úkolu
  • 2 opravné pokusy
 • zápočtový program
  • zadání dohodnout do 15.12.
  • odevzdání doporučeno do konce zimního zkouškového, maximálně do konce března
  • nutnost osobního předvedení (fyzicky nebo přes Zoom)

Domácí úkoly

Zápočtové programy

No need to thank me

 • Jedním z požadavků na zápočet je, aby každý z vás samostatně stvořil větší prográmek, který bude něco dělat.
  • Zadání si v tomto případě vymýšlíte sami, může to být úplně cokoliv
  • Mělo by to být něco většího než běžný domácí úkol, tak zhruba na úrovni tří domácích úkolů v jednom.
  • Můžete využívat libovolné existující knihovny a nástroje, ale musíte tam i nějakou podstatnou část naprogramovat sami.
 • Téma je nutné se mnou předem dohodnout
  • do 15.12. v SISu navrhněte téma (klidně i dřív)
   • modul Studijní mezivýsledky
   • pole "zápočťák stručně": popište, co chcete dělat (max. 50 znaků)
   • pole "zápočťák podrobně": podrobně popište, co chcete dělat (3 až 10 vět)
  • jakmile tam něco vyplníte, SIS mi pošle mail a já na to v dohledné době kouknu
   • pokud mi zadání bude připadat dobré, tak ho rovnou v SISu schválím (pokud to máte povolené, SIS vám o tom pošle mail)
   • pokud mi zadání nebude připadat dobré, napíšu vám mail a doladíme to
  • téma si pokud možno vymyslete sami
   • to co si vymyslíte sami se vám nejlíp bude líp dělat a bude vás to víc bavit
   • pokud máte vágní nápad ale nevíte jak z toho udělat splnitelné zadání, popište mi to do mailu a já něco navrhnu
  • Holan má na webu hezky zpracované návrhy na témata
  • moje nehezky zpracované návrhy
 • Na zápočťáku začněte ve vlastní zájmu dělat co nejdříve
  • zkušenost ukazuje, že když si myslíte, že to budete mít za týden, bude to trvat spíš asi tak měsíc
  • je matfyzáckým zvykem na zápoč'ťáku dělat přes Vánoční prázdniny; ale během zkouškového na to taky asi budete mít nějaký čas
 • Zápočťák vypracujte do konce března
  • ale pokud chcete zápočet z Programování do konce února (pro účely kontroly studijních povinností), vypracujte ho nejpozději do konce zkouškového (tj. do 16.2.)
  • pokud zdrojáky zabalené v ZIPu projdou omezením na velikost v SISu, nahrajte je přímo do SISu ("zápočťák: kód (ZIP archiv)"); jinak zašlete e-mailem
 • Součástí zápočťáku je také dokumentace
  • ve zdrojových kódech používejte komentáře vysvětlující co která část kódu dělá
  • pokud to dává smysl, přiložte i testovací vstupní data
  • v SISu vyplňte položku "zápočťák: dokumentace"
   • můžete dokumentaci buď vepsat přímo v SISu ("zápočťák: dokumentace (text)")
   • anebo nahrát do SISu jako soubor ("zápočťák: dokumentace (soubor)")
  • dokumentace by měla obsahovat
   • popis řešené úlohy
   • popis vstupů, výstupů, ovládání
   • popis principu řešení
   • popis použitých datových struktur a algoritmů
   • Vaše vlastní zhodnocení kvality Vašeho řešení (pokuste se být upřímní)
  • dokumentace nemusí být zbytečně detailní
   • výše vidíte 5 bodů, co by dokumentace měla obsahovat, často tedy stačí dokumentace o 5 větách
   • dokumentace by měla zachycovat vše co je důležité či zajímavé (na co jste třeba hrdí)
   • dokumentace by se měla držet na vyšší úrovní abstrakce (popisovat některé důležité objekty a třídy užívané v programu je rozumné, popisovat každou jednotlivou proměnnou rozumné není)
  • nějaké tipy jak psát dokumentaci: https://ksvi.mff.cuni.cz/~kryl/dokumentace.htm
 • Až budete mít zápočťák hotový, napište mi mail a domluvíme se na termínu osobního předvedení
  • sejdeme se v labu
  • vy mi program předvedete
  • já si ho taky vyzkouším
  • podívám se na zdrojový kód
  • pokud budu spokojen, máte tímto zápočťák splněn
  • pokud ne, dám vám program dopracovat

Nahrávání cvičení

 • pokud máte zájem o nahrávky cvičení, kontaktujte Tomáše Holana, který nahrává jakési falešné cvičení
 • skutečné cvičení kvůli GDPR nahrávat nemůžeme

Další informace

 • kromě domácích úloh vřele doporučuji následující sbírku zejména jednodušších programovacích úloh: https://codingbat.com/python
  • podobně jako v Recodexu je kód automaticky vyhodnocen
  • narozdíl od Recodexu i vidíte správné i chybné vstupy i výstupy