How to Cite the VALLEX Lexicon

If you make use of VALLEX, please cite (at least one of) the following papers:

In addition, you can cite the data downloadable from LINDAT/CLARIN digital library:

 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Vernerová, A., Bejček, E., Žabokrtský, Z.: VALLEX 4.0, LINDAT/CLARIAH-CZ Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-3498, Dec 2020
@book{2016-vallex-book,
    title = {Valen{\v{c}}n{\'{i}} slovn{\'{i}}k {\v{c}}esk{\'{y}}ch sloves {VALLEX}},
    author = {Mark{\'{e}}ta Lopatkov{\'{a}} and V{\'{a}}clava Kettnerov{\'{a}} and Eduard Bej{\v{c}}ek and Anna Vernerov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k {\v{Z}}abokrtsk{\'{y}}},
    year = {2016},
    publisher = {Karolinum},
    address = {Praha},
    isbn = {978-80-246-3542-2},
}

@article{2020-sas-recipr,
    journal = {Slovo a slovesnost},
    title = {Ke zp{\r{u}}sob{\r{u}}m vyj{\'{a}}d{\v{r}}en{\'{\i}} vz{\'{a}}jemnosti v {\v{c}}e{\v{s}}tin{\v{e}}},
    author = {V{\'{a}}clava Kettnerov{\'{a}} and Mark{\'{e}}ta Lopatkov{\'{a}}},
    year = {2020},
    volume = {81},
    number = {4},
    pages = {243--268},
    issn = {0037-7031},
}

@article{2021-PBML-refl-recipr,
 author  = {Václava Kettnerová and Markéta Lopatková and Anna Vernerová},
 year   = 2021,
 title   = {Reflexives in the VALLEX Lexicon: Syntactic Reflexivity and Reciprocity},
 journal  = {The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics},
 number  = {117},
 pages   = {27--60},
 issn   = {0032-6585},
}

@inproceedings{2019-depling-reflex,
    booktitle = {Proceedings of the Fifth International Conference on Dependency Linguistics (Depling, Syntaxfest 2019)},
    title = {Reflexives in Czech from a Dependency Perspective},
    editor = {Kim Gerdes and Sylvain Kahane},
    author = {V{\'{a}}clava Kettnerov{\'{a}} and Mark{\'{e}}ta Lopatkov{\'{a}}},
    year = {2019},
    publisher = {Association for Computational Linguistics},
    organization = {Universit{\'{e}} Paris Sorbonne Nouvelle},
    address = {Paris, France},
    pages = {14--25},
    isbn = {978-1-950737-63-5},
}

@article{2018-pbml-lvc,
   journal = {The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics},
   title = {Enriching {VALLEX} with Light Verbs: From Theory to Data and Back Again},
   author = {V{\'{a}}clava Kettnerov{\'{a}} and Mark{\'{e}}ta Lopatkov{\'{a}} and Eduard Bej{\v{c}}ek and Petra Baran{\v{c}}{\'{\i}}kov{\'{a}}},
   year = {2018},
   number = {111},
   pages = {29--56},
   issn = {0032-6585}
}

@inproceedings{2012-EURALEX-sep,
    booktitle = {Proceedings of the 15th {EURALEX} International Congress},
    title = {The Syntax-Semantics Interface of Czech Verbs in the Valency Lexicon},
    editor = {Ruth Fjeld and Julie Torjusen},
    author = {V{\'{a}}clava Kettnerov{\'{a}} and Mark{\'{e}}ta Lopatkov{\'{a}} and Eduard Bej{\v{c}}ek},
    year = {2012},
    publisher = {Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo},
    address = {Oslo},
    pages = {434--443},
}

@misc{vallex-4-0-data,
    title = {{VALLEX} 4.0},
    author = {Mark{\'{e}}ta Lopatkov{\'{a}} and V{\'{a}}clava Kettnerov{\'{a}} and Anna Vernerov{\'{a}} and Eduard Bej{\v{c}}ek and Zden{\v{e}}k {\v{Z}}abokrtsk{\'{y}}},
    year = {2020},
    publisher = {{LINDAT}/{CLARIAH}-{CZ} Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics ({\'{U}}{FAL}), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University},
    address = {Prague},
}

Publications Related to the VALLEX Lexicon

Books

 • Lopatková, M., Kettnerová, V., Bejček, E., Vernerová, A., Žabokrtský, Z.: Valenční slovník českých sloves VALLEX. Karolinum, Praha, 698 pp., 2016
 • Kettnerová, V.: Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku. Karolinum, Praha, 282 p., 2014
 • Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Kettnerová, V.: Valenční slovník českých sloves. Karolinum, Praha, 382 p., 2008 (in cooperation with Skwarská, K., Bejček, E., Hrstková, K., Nová, M., Tichý, M.)

Chapters in books

 • Lopatková, M., Kettnerová, V.: Proč má ježek bodliny přilepené k tělu, ale nemá tělo přilepené k bodlinám? K charakteristice inherentně recipročních predikátů (Towards characteristics of inherently reciprocal predicates). Chapter in Ivanovám M. (ed.) Vzťahy v jazyku – jazyk vo vzťahoch, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, Slovakia, ISBN 978-80-555-3107-6, pp. 35-45, 2023
 • Kettnerová, V.: Valency structure of complex predicates with Light Verbs, The case of Czech. Chapter in Light Verb Constructions as Complex Verbs, De Gruyter Mouton, Berlin, Germany, pp. 19-43, 2023
 • Lopatková, M., Panevová, J.: Valenční slovník VALLEX a jeho praktické využití. Chapter in Jamborova Lemay, D., Pereira, Ch., Šmilauer, I. (eds.), Des langues calculables à l'homme incalculable. Hommage à Patrice Pognan., Editions des archives contemporaines, Coll. «Plidam», France, pp. 117-126, 2021
 • Panevová, J., Lopatková, M., Kettnerová, V.: Reciproka ve slovníku a v syntaxi. Chapter in Bílková, J., Kolářová, I., Vondráček, M. (eds.) Lingvistika – korpus – empirie, Ústav pro jazyk český AV ČR, Prague, pp. 63-70, 244 p., 2020
 • Barančíková, P., Kettnerová, V.: Paraphrases of verbal multiword expressions: the case of Czech light verbs and idioms. Chapter in Stella Markantonatou, Carlos Ramisch, Agata Savary, Veronika Vincze (eds.), Multiword expressions at length and in depth: Extended papers from the MWE 2017 workshop. Berlin, Language Science Press, pp. 37-56, 2018
 • Lopatková, M., Vernerová, A., Kettnerová, V.: Diateze ve Valenčním slovníku českých sloves VALLEX. Chapter in Skwarska, K., Kaczmarska, E. (eds.) Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Praha, pp. 149-167, 2016
 • Panevová, J.: Valence v gramatice, valence ve slovníku. Chapter in Skwarska, K., Kaczmarska, E. (eds.) Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Praha, pp. 13-25, 2016
 • Kettnerová V.: Syntaktická struktura komplexních predikátů a její popis ve valenčním slovníku. Chapter in Skwarska, K., Kaczmarska, E. (eds.) Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Praha, pp. 181-204, 2016
 • Skwarska, K., Bolbot, K., Filas, A.: Zpracování polských zvratných konstrukcí ve slovníku VALLEX. Chapter in Skwarska, K., Kaczmarska, E. (eds.) Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Praha, pp. 169-180, 2016
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Alternace slovesných rámců. Kapitola v knize Jarmila Panevová a kol. Mluvnice současné češtiny 2 / Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, pp. 117-133., 2014
 • Lopatková, M., Panevová, J.: Recent Developments in the Theory of Valency in the Light of the Prague Dependency Treebank. Chapter in: Šimková, M. (ed.) Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics. Bratislava: Veda Bratislava, pp. 83-92, 2006

Journal articles

Papers in proceedings and collections

Others

Theses
Abstracts or posters
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: The role of the reflexives in valency: Evidence from Czech. In Olga Spevak (ed.) SLE - 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leipzig University, Lipsko, pp. 161-162, 2019 (slides, abstract)
 • Lopatková, M., Kettnerová, V.: The Tricky Case of Czech Reflexives. Abstract, ITAT 2018, Informačné technológie -- Aplikácie a teória, Košice, Slovensko, Praha, 2018 (poster)
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Representation of Changes in Valency Structure of Verbs in the Valency Lexicon of Czech Verbs. (Extended abstract) In Bertinetto, P. M., Korhonen, A., Lenci, A., Melinger, A., Schulte im Walde, S., Villavicencio, A. (eds.) Proceedings of the Interdisciplinary Workshop of Verbs (IWV 2010): The Identification and Representation of Verb Features, Scuola Normale Superiore - Laboratore di Linguistica, Universita di Pisa - Dipartimento di Linguistica, Pisa, p. 154-159, 2010
 • Kettnerová, V., Lopatková, M.: Mapping Semantic Information from FrameNet onto VALLEX. (Extended abstract) In FrameNet Masterclass and Workshop, co-located with TLT 8 (Workshop on Treebanks and Linguistic Theories), Milan, 2009
 • Lopatková, M.: Issue of Valency in Prague Dependency Treebank: Creating valency lexicon of Verbs. (Abstract) In Hajičová, E. (ed.) XVII International Congress of Linguists, Abstracts, Prague, CKL MFF UK, p. 153-153, 2003
Technical reports

Public data releases