Frames containing functor "BEN"
běhat, běhávat 6
běžet 7
brát, vzít, brávat 1
brát, vzít, brávat 3
brát, vzít, brávat 5
budovat 1
být 4
čekat, čekávat 3
činit, činívat 1
činit, činívat 2
činit, činívat 5
číst, čítatII, čítávat 3
číst, čítatII, čítávat 4
číst, čítatII, čítávat 5
dělat, dělávat 1
dělat, dělávat 2
dělat, dělávat 4
dělat, dělávat 7
dělat, dělávat 15
dítII se 1
dodávat, dodat 2
dohadovatI/dohodovat, dohodnout 1
docházet, dojít 5
domáhat se, domoci se 1
domlouvat, domluvit 2
donášet, donést 1
dopadat, dopadnout 4
dorůstat, dorůst 1
drát, drávat 1
drát, drávat 2
držet 4
držet 9
držet 10
foukat, fouknout, foukávat 3
hádat 1
házet, hoditI 6
házet, hoditI 7
hladit 1
hledět 1
hlídat 2
hýbat, hnout, hýbnout 4
hoditII se 4
honit se 4
houpat, houpnout, houpávat 2
hrabat se 1
hraditI, hradívatI 1
hrát, hrávat 3
hrát, hrávat 6
hřát, hřávat 2
chodit, chodívat 3
chránit 1
chtít 2
chválit, chválívat 2
chystat, chystávat 1
inkasovat 1
jevit se 1
kazit, kazívat 1
klepat, klepnout, klepávat 2
klesat, klesnout 1
komplikovat 1
konat 1
končit 1
konstruovat 1
kontrolovat 1
korespondovat 1
kupovat, koupit 1
krátit, krátívat 1
krčit, krčívat 2
kroutit, kroutívat 2
kroutit se, kroutívat se 1
kroutit se, kroutívat se 2
kroužit, kroužívat 2
kroužit, kroužívat 3
krýt 1
krýt 4
kývat, kývnout 1
lámat 1
lámat se 2
léčit 2
lepit, lepívat 3
lepšit se 1
lesknout se 1
lézt 4
ležet, léhat, léhávat 9
ležet, léhat, léhávat 10
ležet, léhat, léhávat 11
ležet, léhat, léhávat 12
ležet, léhat, léhávat 13
líbat 1
malovat, malovávat 2
mávat, mávnout 1
měnit, měnívat 1
měnit, měnívat 4
mluvit, mluvívat 8
montovat se 1
mýt 1
nabírat, nabrat 2
nabírat, nabrat 3
nabírat, nabrat 4
nadělávat, nadělat 1
nadělávat, nadělat 2
nadělávat, nadělat 4
nadělávat, nadělat 5
nahrazovat, nahradit 2
najímat, najmout 1
nakupovatI, nakoupit 1
nakrájet 1
nakrájet 2
nalévat, nalít 1
nalévat, nalít 2
namáčet, namočit 1
namáčet se, namočit se 1
namáhat, namoci/namoct 1
naměřit 2
naplánovat 1
napravovat, napravit 1
narážet, narazit 2
narážet, narazit 4
narážet, narazit 5
narodit se 1
narovnávat, narovnat 1
narůstat, narůst 1
nařizovatI, naříditI 1
nasazovat, nasadit 1
naskakovat, naskočit 2
naskakovat, naskočit 3
nastávat, nastat 1
nastřelovat, nastřelit, nastřílet 2
nastřelovat, nastřelit, nastřílet 3
natáčet, natočit 5
natáčet, natočit 6
natahovat, natáhnout 2
natahovat, natáhnout 9
nechávat, nechat 2
nechávat, nechat 9
nést 9
ničit 1
objímat, obejmout 1
objednávat,, objednat 1
oblékat, obléci/obléct/obléknout 2
obnovovat, obnovit 1
obnovovat se, obnovit se 1
obsazovat, obsadit 1
obstarávat, obstarat 1
odebírat, odebrat 3
odcházet, odejít 5
odhalovat, odhalit 1
odhalovat, odhalit 2
odhlasovat 1
odkládat, odložit 2
odkládat, odložit 4
odkrývat, odkrýt 1
odkrývat, odkrýt 2
odkrývat se, odkrýt se 1
odtrhávat/odtrhovat, odtrhnout 1
odvinovat, odvíjet, odvinout 2
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
oloupávat se, olupovatII se, oloupnout se, oloupat se 1
oloupávat se, olupovatII se, oloupnout se, oloupat se 2
omezovat, omezit 2
opatřovat, opatřit 1
opíratI, opřít 1
opíratI se, opřít se 3
opravovat, opravit 1
organizovat 1
ošetřovat, ošetřit 1
otáčet, otočit 1
otáčet, otočit 8
otvírat/otevírat, otevřít 1
ověřovat, ověřit 1
označovat, označit 1
označovat, označit 2
padat, padnout 1
padat, padnout 2
padat, padnout 8
padat, padnout 16
padat, padnout 21
péci/péct, pékat, pekávat 1
plánovat 1
platit, platívat 1
platit, platívat 2
platit, platívat 7
plést 1
plést 8
plést 9
plést se 1
plynout 3
počínat se 1
počínat, počít 3
počítat 1
podpisovat/podepisovat, podepsat 1
podpisovat/podepisovat, podepsat 3
podtrhávat/podtrhovat, podtrhnout, podtrhat 3
pohladit 1
pohlížet, pohlédnout, pohledět 1
pochvalovat, pochválit, pochvalovávat 1
pojišťovat, pojistit 1
pokazit 1
pokládat se, položit se 3
poklesávat, poklesat, poklesnout 1
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
políbit 1
pomstít se 1
ponechávat, ponechat 1
ponechávat, ponechat 8
poranit 1
pořádat 1
pořizovat, pořídit 1
poskakovat, poskočit 1
poskakovat, poskočit 2
posluhovat, posloužit 2
posuzovat, posoudit 1
posunovat, posouvat, posunout 1
posunovat, posouvat, posunout 2
postarat se 2
postavit 1
poškozovat, poškodit 1
potírat, potřít, potírávat 1
potřásat, potřást, potřásávat 1
pouštět, pustit 3
pouštět, pustit 4
poutat, poutávat 1
povolovat, povolit 3
pozastavovat, pozastavit 1
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
poznamenávat, poznamenat 1
poznamenávat, poznamenat 2
poznamenávat, poznamenat 3
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
pracovat, pracovávat 2
probíhat, proběhnout 5
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
prohazovat, prohodit, proházet 3
procházet, projít 6
procházet, projít 9
projíždět, projet 7
projíždět, projet 8
proměňovat, proměnit 1
proměňovat, proměnit 4
promítat, promítnout 1
promlouvat, promluvit 5
pronajímat, pronajmout 2
prosazovat, prosadit 1
protahovat, protáhnout 4
protínat, protnout 1
prouditI, proudívat 1
předbíhal se, předběhnout se 1
předepisovat/předpisovat, předepsat 2
předepisovat/předpisovat, předepsat 3
předpovídat, předpovědět 1
představovat, představit 5
předvádět, předvést 3
přehrávat, přehrát 1
přejíždět, přejet 4
přeměňovat, přeměnit 1
přenášet, přenést 1
přenášet, přenést 3
přerůstat, přerůst 4
přeskakovat, přeskočit, přeskákat 5
přeskakovat, přeskočit, přeskákat 6
přibývat, přibýt 1
přidávat, přidat 1
přihazovat, přihoditI, přiházetI 1
přicházet, přijít 4
přicházet, přijít 10
přichystat 1
přichystat 2
přichystat se 1
přiklánět, přiklonit 1
přiklánět se, přiklonit se 1
přikrývat, přikrýt 1
přinášet, přinést 4
připisovat, připsat 1
připouštět, připustit 2
připravovat, připravit 1
připravovat, připravit 2
připravovat, připravit 4
půjčovat, půjčit 3
rovnat 2
rovnat 4
rozbíjet, rozbít 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 2
rozhodovat, rozhodnout 1
rozhodovat, rozhodnout 2
rozpouštět, rozpustit 4
rozsvěcet/rozsvěcovat se, rozsvítit se 3
rozšiřovat, rozšířit 1
roztrhávat/roztrhovat, roztrhnout, roztrhat 1
roztrhávat/roztrhovat se, roztrhnout se, roztrhat se 1
růst 1
rvát 3
sahat, sáhnout 1
sahat, sáhnout 5
sahat, sáhnout 6
sedat, sednout, sedávat 4
shánět, sehnat 3
scházet, sejít, scházívat 11
scházet se, sejít se, scházívat se 2
snímat, sejmout 1
snímat, sejmout 2
selhávat, selhat 1
svírat, sevřít 3
svírat se, sevřít se 1
shrnovat se, shrnout se 1
schvalovat, schválit 1
skákat, skočit 3
skákat, skočit 9
skládat, složit 3
skládat se, složit se 3
sklouzávat, sklouzat, sklouznout 1
skončit 1
skrývat, skrýt 1
sloužit, sloužívat 3
sloužit, sloužívat 4
snižovat, snížit 1
snižovat, snížit 2
snižovat se, snížit se 1
spadatI, spadávatI, spadnout, spadatII 1
spadatI, spadávatI, spadnout, spadatII 8
spadatI, spadávatI, spadnout, spadatII 9
spalovat, spálit 2
splétat, splést 1
splétat, splést 2
splňovat, splnit 1
splňovat se, splnit se 1
spočítat 1
spojovat se, spojit se 1
spouštět se, spustit se 2
spravovat, spravit 1
spravovat, spravit 2
spravovat, spravit 3
srážet, srazit 3
srážet, srazit 5
srážet, srazit 7
srovnávat, srovnat 2
stahovat, stáhnout 4
stahovat, stáhnout 8
stahovat, stáhnout 12
stanovovat, stanovit 1
stanovovat, stanovit 4
státI, stávatI 2
státII, stávatII 3
stavětI 1
stiskat, stisknout 1
stisknout se 1
stoupat, stoupnout 1
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
sundavat/sundávat, sundat 2
svádět, svést 5
svědčit, svědčívat 4
svítit 2
svlékat, svléknout/svléci/svléct, svlékávat 1
šetřitI 1
šít 1
šlapat, šlápnout, šlapávat 5
šlapat, šlápnout, šlapávat 6
táhnout 20
téci/téct 1
tlouci/tlouct, tloukávat 11
točit 1
točit 7
trhat, trhnout, trhávat 3
trpět, trpívat 1
třást se 1
třít 1
třít se 1
tvořit, tvořívat 1
tvořit se, tvořívat se 1
ubírat, ubrat 3
ubývat, ubýt 1
učinit 1
učinit 2
učinit 4
udělat 1
udělat 2
udělat 4
udržovat, udržet 5
ujíždět, ujet 5
ukazovat, ukázat 4
ukládat, uložit 4
ukrádat si, ukrást/ukradnout si 1
umývat, umýt 1
unavovat, unavit 1
upadatI, upadávat, upadnout, upadatII 5
upéci/upéct 1
uplést 1
uplést 2
upravovat, upravit 1
usilovat 2
usnadňovat, usnadnit 1
uspořádat 1
uspořádat 3
ušetřit 1
ušít 1
utkávatI, utkatI 1
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 2
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 4
utvářet, utvořit, utvářit 1
utvářet, utvořit, utvářit 2
uvádět, uvést 2
uvařit 1
uvařit 2
uvolňovat, uvolnit 1
uvolňovat, uvolnit 2
uzavírat, uzavřít 4
uznávat, uznat 1
užívat, užít 1
valit se, valívat se 1
vařit 1
vařit 2
vhazovat, vhodit, vházet 1
vidět, vídat 8
vít 1
vít 2
vít se 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 2
vkládat, vložit 1
vlézat, vlézt 2
vlézat, vlézt 3
vrážet, vrazit 2
vrážet, vrazit 5
vrážet se, vrazit se 1
vstřelit 1
vsunovat, vsouvat, vsunout 1
vtahovat, vtáhnout 1
vtahovat, vtáhnout 2
vtahovat se, vtáhnout se 1
vybavovat, vybavit 1
vybíhat, vyběhnout 1
vybírat, vybrat 2
vybudovat 1
vyčíslovat, vyčíslit 1
vyčleňovat, vyčlenit 1
vydařit se 3
vydělávat, vydělat 1
vyhánět, vyhnat 5
vyhlížet, vyhlédat, vyhlédnout 2
vyhrazovatI, vyhraditI 2
vyhrkatII se 2
vycházet, vyjít 5
vyjednávat, vyjednat 3
vyjmenovávat, vyjmenovat 1
vykládatI, vyložitI 4
vykládatII, vyložitII 3
vykládatII, vyložitII 4
vykonávat, vykonat 1
vylétatI/vyletovat, vyletět/vylétnout, vylétatII, vylétávat 1
vylézat, vylézt 4
vymáhat, vymoci/vymoct 1
vyměňovat, vyměnit 3
vyměřovat, vyměřit 1
vymezovat, vymezit 1
vymknout 1
vymykat se, vymknout se 1
vymykat se, vymknout se 4
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 1
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 2
vynášet, vynést 1
vynášet, vynést 2
vynucovat, vynutit 1
vypadávat, vypadatI, vypadnout 1
vypadávat, vypadatI, vypadnout 7
vypátrat 1
vypěstovat/vypěstit 1
vypěstovat/vypěstit 2
vyplňovat se, vyplnit se 2
vyplývat, vyplynout 2
vypovídatI, vypovědětI 5
vypracovávat, vypracovat 1
vyprodukovat 1
vypůjčovat, vypůjčit 1
vyrábět, vyrobit 1
vyrážet, vyrazit 1
vyrovnávat, vyrovnat 3
vyrůstat, vyrůst 1
vystavět 1
vystavovat, vystavit 3
vystupovat, vystoupit 3
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 2
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 3
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 4
vystřihávat/vystříhávatI/vystřihovat, vystřihnout/vystříhnout, vystřihat/vystříhatI, vystřihovávat 1
vyšetřovat, vyšetřit 1
vyšetřovat, vyšetřit 2
vytáčet, vytočit 3
vytvářet, vytvořit 1
vytvářet se, vytvořit se 1
vyvíjet, vyvinout 1
vyvíjet, vyvinout 3
vyvstávat, vyvstat 1
vyvstávat, vyvstat 2
vyzbrojovat, vyzbrojit 1
vyzdvihovat/vyzdvihávat, vyzdvihat/vyzdvíhat, vyzdvihnout 3
vyzkoušet 1
vyznačovat, vyznačit 1
vyzvedávat, vyzvedat, vyzvednout 3
vzdávat se, vzdát se 2
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 1
zabavovatII, zabavitII 1
zabezpečovat, zabezpečit 2
zabíjet, zabít 1
zabírat, zabrat 3
zadívat se 1
zadržovat, zadržet 1
zahalovat, zahalit 1
zahledět se 1
zahrávat, zahrát 4
zahrávat, zahrát 7
zahrnovat, zahrnout 5
zacházetI, zajít 6
zachraňovat, zachránit 1
zakládat, založit 2
zakládat, založit 3
zaklepat 1
zakupovat, zakoupit 1
zamítat, zamítnout 1
zamlouvat, zamluvit 1
zapínat, zapnout 1
zapínat, zapnout 2
zapisovat, zapsat 1
zapisovat, zapsat 3
zaplatit se 1
zaplétat, zaplést 1
zaplétat, zaplést 2
zapůjčovat, zapůjčit 3
zařizovat, zařídit 1
zařizovat, zařídit 2
zařizovat, zařídit 3
zářit 1
zářit 2
zasedat, zasednout 3
zasluhovat, zasloužit 1
zastiňovat, zastínit 1
zastírat, zastřít 1
zatáčet, zatočit 1
zatlačovat, zatlačit 2
zavádět, zavést 2
zavádět, zavést 3
zavěšovat se, zavěsit se 2
zavírat, zavřít 5
zavraždit 1
zazářit 1
zaznamenávat, zaznamenat 1
zbourat 1
zbývat, zbýt 1
zbývat, zbýt 3
zbývat, zbýt 4
zdát se, zdávat se 3
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zhoršovat, zhoršit 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhotovovat, zhotovit 1
zírat 1
získávat, získat 1
zjednodušovat, zjednodušit 1
zjevovat se, zjevit se, zjevovávat se 1
zjišťovat, zjistit 1
zkazit 1
zkomplikovat 1
zkomplikovat se 1
zkontrolovat 1
zkracovat se, zkrátit se 2
zlomit, zlámat 1
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
zlomit se, zlámat se 2
zmáčknout, zmačkat 1
zmáčknout, zmačkat 2
zmáčknout se, zmačkat se 2
zmařit 1
zmást 2
zmást se 1
změnit 1
zmenšovat, zmenšit 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
změřit 1
zmírňovat, zmírnit 1
znamenat 1
znamenat 2
znemožňovat, znemožnit 1
zničit 1
znít 1
zorganizovat 1
zpochybňovat, zpochybnit 1
zpracovávat, zpracovat 2
zraňovat, zranit 1
zřizovat, zřídit 1
ztěžovat, ztížit 1
ztrácet, ztratit 1
ztrácet se, ztratit se 2
ztrácet se, ztratit se 4
ztuhnout 2
zůstávat, zůstat 7
zužovat, zúžit 1
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zveřejňovat, zveřejnit 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvolit 1
zvýrazňovat, zvýraznit 1
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1