Frames containing form "při+6"
asistovat 1
brzdit, brzdívat 2
napomáhat, napomoci/napomoct 1
ošetřovat, ošetřit 1
plavat/plovat 3
pomáhat, pomoci/pomoct 1
porážet, porazit 2
přistihovat, přistihnout 1
shořet 2
státII, stávatII 6
střídat, střídávat 1
střídat se, střídávat se 1
uspět 1
vyměňovat, vyměnit 4
vystřídat 1
vystřídat se 1
zachovávat, zachovat 2
zůstávat, zůstat 9
zůstávat, zůstat 11
zvítězit 1
zvýhodňovat, zvýhodnit 2