střídat seimpf, střídávat seiter

 1 
 ≈  vyměňovat se v urč. činnosti
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
1s+7při+6,v+6
-example:   střídal se s ní v hlídání dětí
-rcp:   ACT-PAT: střídali se při hlídání dětí
-class:   social interaction