Frames containing form "adj-4"
dělat, dělávat 16
mít, mívat 6
mít, mívat 14
nahlížet, nahlédnout 3
nazývat, nazvat 1
nechávat, nechat 6
ohodnocovat, ohodnotit 1
označovat, označit 2
označovat, označit 2
pociťovat, pocítit 3
pojímat, pojmout 3
pokládat, položit 4
považovat 1
představovat si, představit si 1
představovat si, představit si 1
přidržovat, přidržet 2
uchovávat, uchovat 1
vidět, vídat 5
zachovávat, zachovat 1
zanechávat, zanechat 3