uchovávatimpf, uchovatpf

 1 
 ≈   impf: zachovávat v urč. stavu  pf: zachovat v určitém stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14adj-4
-example:    impf: uchovával potraviny čerstvé  pf: uchoval zásoby vody
-rfl:   pass:  impf: potraviny se v lednici déle uchovávají čerstvé  pf: potraviny se v lednici déle uchovají čerstvé

 2 
 ≈   impf: zachovávat v urč. stavu  pf: zachovat v určitém stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:    impf: zprávy o něm ho uchovávaly naživu  pf: zprávy o něm ho uchovaly naživu
-rfl:   pass:  impf: spisy se uchovávají v dobrém stavu  pf: spisy se v archivu uchovaly v dobrém stavu

 3 
 ≈  jen uchovávatimpf
udržovat někde / skladovat
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:   uchovával sýry v lednici
-rfl:   pass: sýry a salámy se uchovávají v lednici
-class:   location