vidětimpf, vídatiter

 1 
 ≈  vnímat zrakem; pozorovat; shledat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  LOCtyp  
14,jak,zda,že,cont
-example:   vidí perspektivu / chlapce / že chlapec přichází; vidí dobře; nevidí; viděl Petra na výstavě; vidí na Petrovi únavu / že je unavený; vidí na trhu zeleninu; Chci vidět, zda jsem s to tě zadržet (ČNK)
-rfl:   cor4: viděl se v zrcadle
-rcp:   ACT-PAT: viděli se vzájemně, jak přicházeli domů
-class:   perception

 2 
 ≈  vnímat zrakem
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:   vidí chlapce přicházet / jak přichází / že přichází
-control:   PAT
-rcp:   ACT-PAT: vidí se navzájem přicházet
-class:   perception

 3 
 ≈  mít výhled
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   viděl z okna na pláž; viděl za roh
-class:   perception

 4 
 ≈  potkávat; setkávat se
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:   viděl Petra na výstavě
-rcp:   ACT-PAT: vidí se spolu často na výstavě
-class:   social interaction

 5 
 ≈  představovat si (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,jako+4,adj-4
-example:   vidí dceru unavenou / jako nevěstu
-rfl:   cor4: už se viděla jako jeho nevěsta
-class:   mental action

 6 
 ≈  chápat; interpretovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  REGobl  
14v+6
-example:   vidí v tom různé věci
-class:   mental action

 7 
 ≈  považovat; nazírat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14,že
-example:   vidí věci různě / stejně (ale: jako Eva.CPR)
-class:   mental action

 8 
 ≈  chápat; dobře znát; být schopen odhadnout, co druhý udělá (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  BENtyp  
1do duše,do karet,do žaludku3
-example:   viděl mu do duše / do karet