pociťovatimpf, pocítitpf

 1 
 ≈   impf: cítit smysly; cítit citově; mít tělesný pocit; zažívat  pf: ucítit smysly; ucítit citově; mít tělesný pocit; zažít
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,jak,že,cont
-example:    impf: pociťoval únavu / vztek; pociťoval, jak ho začíná zaplavovat vztek; pociťoval, že se v jejich vztahu něco změnilo; pociťoval porážku na vlastní kůži  pf: pocítil strach; pocítil silné uspokojení; a tu jsme pocítili, že se věci změnily (ČNK); pocítil, jak mu tělem projela prudká bolest; pocítil důsledky svého jednání
-rfl:   pass:  impf: účinky léků se většinou pociťují již po několika hodinách  pf: účinky léků se většinou pocítí již po několika hodinách
-class:   perception

 2 
 ≈   impf: cítit smysly; cítit citově; mít tělesný pocit; zažívat  pf: ucítit smysly; ucítit citově; mít tělesný pocit; zažít
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:    impf: pociťovala srdce bušit až v krku  pf: pocítila srdce bušit až v krku
-control:   PAT
-rfl:   pass:  impf: srdce se pociťovalo bušit až v krku  pf: srdce se pocítilo bušit až v krku
-class:   perception

 3 
 ≈   impf: prožívat  pf: prožít
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14jako+4,adj-4
-example:    impf: svůj kněžský úřad pociťoval jako břímě (ČNK); pociťoval jsem to všechno jako svou nejintimnější záležitost (ČNK); pociťoval ten problém jako závažný (PDT)  pf: pocítil způsob malířova sdělení jako útok na vlastní důstojnost (ČNK); pocítil to snad jako povzbuzení (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: problém se od počátku pociťoval jako závažný  pf: nad jeho slovy se pocítil silný odpor
-class:   mental action