Frames containing form "jako+1"
brát, vzít, brávat 12
cítit se, cítívat se 1
figurovat 1
fungovat 2
hlásit se 1
chodit, chodívat 8
jít 6
končit 5
narodit se 1
nastupovat, nastoupit 3
osvědčovat se, osvědčit se 1
posluhovat, posloužit 2
pracovat, pracovávat 2
prokazovat se, prokázat se 2
proslout 1
působit 3
skončit 5
sloužit, sloužívat 4
stanovovat, stanovit 3
účinkovat, účinkovávat 2
ukazovat se, ukázat se 3
uplatňovat se, uplatnit se 1
vcházet, vejít 2
vnucovat, vnutit 1
vnucovat, vnutit 2
vnucovat se, vnutit se 1
vnucovat se, vnutit se 2
vymezovat se, vymezit se 1
vynikat, vyniknout 1
vypadatII 2
živit se 1