osvědčovat seimpf, osvědčit sepf

 1 
 ≈   impf: prokázat zdatnost / funkčnost; uplatnit se  pf: prokázat zdatnost / funkčnost; uplatnit se
-frame:   ACTobl  REGtyp  COMPLtyp  
1v+6jako+1
-example:    impf: osvědčoval se v práci s novými přístroji; osvědčoval se jako ředitel  pf: osvědčil se v práci; osvědčil se jako ředitel