prosloutpf

 1 
 ≈  proslavit se; stát se známým / slavným
-frame:   ACTobl  PATopt  
17,jako+1
-example:   Monica Vittiová proslula psychologicky komplikovanými rolemi; F. Saganová proslula kromě svých románů i rychlou jízdou v automobilu a pozdními návraty z kasina; ve světě proslul jako otec kupónové privatizace