Remote Teaching - Summer Term 2020/21

code course name and link teacher(s) how when recording available(Y/N) language
NPRG070 /NPRG071 Research project/Company project   description      
NPFL004 Seminář z formální lingvistiky(Seminar of formal linguistics) Hajičová YouTube (Bojar) / Zoom Mon 14-15.30 Y CZ / EN
NPFL024 Syntaktická analýza češtiny (Syntactic Parsing of Czech) Kuboň   will be scheduled by consent    
NPFL054 Úvod do strojového učení v systému R (Introduction to Machine Learning in R) Hladká, Holub Zoom / slides + homeworks Tue 9:00-10:30, 12:30-14:00, Fri 9:00-12:10   CZ + EN
NPFL068 Statistické metody zpracování přirozených jazyků II (Statistical Methods in Natural Language Processing) Pecina/Hajič Zoom / homeworks Tue 12:20-15:30    
NPFL075 Závislostní gramatiky a korpusy (Dependency Grammars and Treebanks) Lopatková, Zeman, Mírovský Zoom / slides; homeworks Wed 10:40-12:10, 14:00-15:30 on demand EN
NPFL079 Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči (Algorithms in Speech Recognition) Peterek e-mail, Skype / reading, homeworks, consultations Thu 15:40-18:50 N CZ / EN
NPFL081 Praktické základy pravděpodobnosti a statistiky (Practical Fundamentals of Probability and Statistics) Holub Zoom/Skype, homeworks will be scheduled by consent N EN
NPFL082 Informační struktura věty a výstavba diskurzu (Information Structure of Sentences and Discourse Structure ) Hajičová, Zikánová   not taught    
NPFL083 Lingvistická teorie a gramatické formalismy (Linguistic Theories and Grammar Formalisms) Rosen pre-recorded lectures, discussion + grammar-writing via Zoom; homeworks+project on Moodle Wed 15:40-18:50 Y EN
NPFL087 Statistický strojový překlad (Statistical Machine Translation) Bojar inverted classroom in zoom based on lecture recordings from last year Thu 9:00-12:10 Y  
NPFL093 Aplikace NLP (NLP Applications) Kuboň Zoom / lectures, no external speakers yet Thu 12:20-15:30    
NPFL096 Komputační morfologie (Computational Morphology) Hana not taking place (=NPFL128 for those who cannot register for it)
NPFL098 Automatické zpracování textových dat (Automatic Text Data Processing) Straňák   will be scheduled by consent    
NPFL104 Metody strojového učení (Machine Learning Methods) Žabokrtský, Bojar   not taught    
NPFL106 Obecná lingvistika (Linguistics) Hana reading, sharing summary, presentations by students Wed 10:40-12:10 N EN
NPFL109 Digital Sound Processing Klusáček (see NPFL119) - - -
NPFL111 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R Cinková Zoom (not recorded) / lectures with chat, slides, scripts, Jupyter at ÚČNK for registered students only Fri 10:40-12:10 N primarily Cz, En on demand,possibly individually
NPFL112 Analýza dat v R pro studenty humanitních oborů Cinková Zoom (not recorded) with chat / DataCamp, slides, scripts, Jupyter at ÚČNK for registered students only Fri 9:00-10:30 N primarily Cz, En on demand, possibly individually
NPFL114 Hluboké učení (Deep learning) Straka Lectures: Zoom
Practicals: Zoom
Mon 9:50-11:20, 13:10-14:40, Tue 9:00-12:10, 14:00-15:30 Y CZ + EN
NPFL115 Čtení z pragmatiky a sémantiky (Readings on Semantics and Pragmatics) Zikánová / Nedoluzhko zoom + homeworks (reading) Tue 12:20-13:50 N CZ / EN
NPFL116 Kompendium neuronového strojového překladu (Compendium of Neural Machine Translation) Helcl reading not taught    
NPFL117 Deep learning seminar Straka   not taught    
NPFL119 Seminář ze zpracování číslicových signálů Klusáček   Fri 14:00-17:10    
NPFL120 Mnohojazyčné počítačové zpracování jazyka (Multilingual Natural Language Processing) Zeman+Rosa Zoom+homeworks Fri 14:00-15:30 Y EN
NPFL123 Dialogové systémy (Dialogue Systems) Dušek, Hudeček Zoom (+Slack for discussions) Tue 9:00-12:10 Y EN
NPFL124 Zpracování přirozeného jazyka (Natural Language Processing) Žabokrtský et al. Zoom/ homeworks Thu 12:20-15:30 Y (only lectures) EN
NPFL128 Jazykové technologie v praxi (Language Technologies in Practice) Hana reading, sharing summary, presentations by students Wed 9:00-10:30 N EN
NPOZ009 Odborné vyjadřování a styl (Professional Language and Style) Ševčíková Zoom/ homeworks not taught