PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

Soustředění 2013: Březina

Rok 2012/13 představoval pro Pralinku rok velkých změn a horečné aktivity, a to vinou ČLO. Olympiádě se zmnohanásobil počet řešitelů, organizátorům tak přibylo práce a ubylo času na Pralinku. I pátý ročník Pralinky se však šťastně dobral svého konce a na něm čekala řešitele i organizátory zasloužená odměna – soustředění.

Soustředění se tentokrát konalo v chalupě Na Březině poblíž Heřmaniček. První dva dny, 14.–16. června, probíhalo soustředění Pralinky, další dva dny se soustředili finalisti ČLO, z jejichž středu jsme vybírali českou reprezentaci pro IOL v Manchesteru.

Letos jsme se více než jindy a více než na co jiného soustředili na přednášky. Kromě jiného si Pralinkáři poslechli o tom, jak se sbírá korpus mluvené češtiny, jak se dá naučit počítač poznávat (nejen) slovní druhy nebo jak fungují hologramy (včetně ukázky). Po večerech jsme se s kytarami a buřty udili při táboráku a jeden den jsme strávili pochodem do Prčice a zase zpátky. Počasí bylo krásné nejen přes den, a tak někteří volili možnost spát přímo pod vlahou vesnickou oblohou.

Deníček Káji Bretové

Nastalo 14. června. Pro někoho obyčejný pátek ve škole či v práci, ne však pro skupinu lingvistů, kteří se potkali kolem poledne na Hlavním nádraží v Praze. Tato jedenáctičlenná skupinka má teď jako hlavní cíl dostat se do Březiny poblíž Heřmaniček. A tak sbíráme všechny tašky i netašky a pod vedením čtyř organizátorů se vydáváme na cestu. Podruhé v historii je účastníků více než organizátorů a poté, co se odpojí Hanka, je poměr organizátorů a účastníků 3:7.

Cesta vlakem nám ubíhá rychle a po pár chvílích a přestupech vystupujeme z vlaku v Heřmaničkách. O půl hodiny později dorážíme pěšky k naší základně. Zde se nalazujeme na přednáškovou vlnu, ve které částečně pokračujeme i následující dny. Čekají nás takové zajímavosti jako tvoření mluveného korpusu češtiny nebo reprezentace významu v počítači. Ale nemyslete si, že jsme tímhle strávili zbytek dne. Večer jsme rozdělali táborák a upekli (někteří vyudili) parádní večeři.

Druhého dne, zatímco někteří ještě podřimují ve spacácích na přednášce, doráží posila v podobě dvou organizátorů. Posilněni výtečným obědem vyrážíme na výlet do Prčic a cestou (necestou, polem nepolem) objevujeme krásy okolí. Na malebném námestíčku v Prčicích dáváme krátký oddech, abychom dočerpali energii na židovský hřbitov, který nás čeká cestou zpátky. Na základnu přicházíme tak akorát na večeři, naneštěstí nám není počasí příliš nakloněno, takže se raději přesouváme dovnitř.

A následující den? Vyhlásit nejlepší řešitele, dát si tradiční guláš a pak už nezbývá, než vyrazit domů. Tedy jen těm, kteří se soustředění účastnili za Pralinku. Část řešitelů totiž zůstává na navazující soustředění ČLO až do úterý a další část teprv odpoledne přijede.

Přihlásit se

Pokud již jsi řešitelem nebo organizátorem Pralinky, přihlas se zde.

Kontakt

Pokud by tě cokoli kolem Pralinky zajímalo a nenašel jsi uspokojivou odpověď zde nebo v aktuálním čísle, neváhej a napiš nám na adresu pralinka@ufal.mff.cuni.cz.

Jsme na Facebooku

Pokud používáš Facebook, můžeš nás na něm najít jako skupinu PRALINKA a sledovat aktuální dění.