PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

Soustředění 2012: Roztoky u Prahy

Ve dnech 15.–17. června 2012, na závěr školního roku, přišla vytoužená odměna pro všechny řešitele Pralinky, a to historicky třetí víkendové soustředění v Roztokách u Prahy. Zúčastnilo se ho šest organizátorů, osm řešitelů a zdravotnice Martina. Díky tomuto poměru řešitel:org a celkem komornímu počtu účastníků jsme měli všichni možnost se za ten víkend poznat a pobavit, ačkoliv se předtím většina účastnictva poznala na národním kole ČLO a organizátoři znali řešitele alespoň "papírově".

Program soustředění se od těch minulých mírně lišil, což souviselo s cílem připravit účastníky, kteří měli jet na Mezinárodní lingvistickou olympiádu do Slovinska, na tamější úlohy. Proto se řešily tři týmové úlohy s lingvistickou tematikou, které se velmi podobaly úlohám ze semináře i olympiády. První z nich se týkala tocharštiny, mrtvého indoevropského jazyka, druhá arabských dialektů a třetí receptů v indonéštině. Zapojili se i ti, kteří se ILO v létě zúčastnit nechystali.

Nechyběly ani lingvistické přednášky — tentokrát tři, z nichž dvě zajistili externí přednášející: PhDr. Jan Bičovský z FF UK mluvil o diachronní lingvistice a rekonstrukci praindoevropštiny a Ing. Filip Jurčíček z MFF UK o dialogových systémech. Ivča na ně navázala s tématem mezinárodní fonetické abecedy. Pan doktor Bičovský nám dokonce předal několik vydání publikací O rekonstrukci praindoevropštiny a Jazyky starého Orientu, za což mu mnohokrát děkujeme.

Na soustředění se nekonaly ale jen jazykovědné aktivity, což dokládá náš výlet na Levý Hradec nebo večerní posezení u táboráku s kytarou, melodikou, polyfonními vokály a jídlem. Tam proběhlo i vyhlášení letošních výsledků semináře. Cenu za vítězství si odnesla Alžběta Vítková.

Po návratu do našich domovů nám nezůstaly jen nové zážitky, nýbrž i nová přátelství mezi účastníky. Věříme a doufáme, že se opět setkáme i s novými tvářemi v příštím roce na dalším soustředění.

Týmové úložky

Týmové úložky s řešením ke stažení (ZIP, 0,4 MB)

Přihlásit se

Pokud již jsi řešitelem nebo organizátorem Pralinky, přihlas se zde.

Kontakt

Pokud by tě cokoli kolem Pralinky zajímalo a nenašel jsi uspokojivou odpověď zde nebo v aktuálním čísle, neváhej a napiš nám na adresu pralinka@ufal.mff.cuni.cz.

Jsme na Facebooku

Pokud používáš Facebook, můžeš nás na něm najít jako skupinu PRALINKA a sledovat aktuální dění.