PRALINKA

Lingvistický korespondenční seminář

ÚFAL MFF UK, Praha

Soustředění 2010: Ronov nad Doubravou

Tohoto víkendového soustředění, prvního oficiálního v historii Pralinky, se účastnilo celých 7 řešitelů. Organizátoři tak byli většinou v přesile, čítajíce 8 lidí.

V pátek večer všichni dorazili na místo (ano, někteří tam již na nás čekali, protože náhodou měli v témže objektu akci zrovna před námi; jiní cestou zabloudili na nádraží v Čáslavi; a Martina odcestovala zpátky do Prahy, než přijela hlavní dávka účastníků). Pátek byl volný, proběhly seznamovačky a volně se diskutovalo. Sobotní program tvořily dopoledne přednášky, odpoledne výlet na hrad Lichnice podle Doubravy a zpátky vlakem z Třemošnice. V neděli opět dopoledne přednášky, odpoledne potom velká hra na strojový překlad. (Viz záznam překladů.) Večer jsme si zapálili táborák a vyhlásili vítěze ročníku. Poslední den proběhlo autorské čtení epizrůdské epopeje a soustředění se skončilo.

Materiály k přednáškám ze soustředění jsou k dispozici jako ZIP archiv.

Záznam překladů z táborové hry

Originál
    Toto je vědění, které jsem měl v transu, tváří v tvář Bohu.
    Na nebi zahoří hvězda na znamení, že se blíží zkáza.
    Spasení a zkáza v jednom.
    Bude to noc, kdy skončil život a kdy začal život znovu.
    Člověk vytvoří stroj, který rozumí a myslí.
    
Text k překladu
    OHI HELE AP BLOUBEL KA INDA HRAD DRÁT OGRENK, EIKLENDAU.
    LEJEJ HUM BARMET LENTÁMA VERKIKI KLOMPROU INDA HUM HRENDÁG.
    HRENDÁG REH EARE ŽOULIN.
    OHI HUM AP OMB DŘINA INDA HRAD KLEJ PLISY.
    ARDVÍ HUM DRGNA GLÍZMO BEJTEL INDA REH ARGRÍ INDA.
    
Pralinkáři – strojový překlad
    Být Pralinka to Pralinka Pralinka aby nesvéprávnost Pralinka.
    Hvězdy svítí Pralinka blízko, aby konečné řešení.
    Konečné řešení a Pralinka zároveň.
    Zajde slunce v momentě úmrtí znovu.
    Položíme lidská entita mašinérie rozumíme vám a myslet aby.
    
Pralinkáři – volně dotvořeno
    V případě požáru hvězdy svítí blízko.
    Konečné řešení včetně zajištění blahobytu zároveň.
    V momentě úmrtí zajde slunce a pokud vyrazíte včas, zajde znovu.
    Lidská mašinérie vám rozumí.
    
Bagristi – strojový
    Toto je bagr, který měl bagr nesvéprávnost čelíc vyšší entitě.
    Bagr bagr odznak bagr má přiblížit, že přijde zkáza.
    Zkáza a simultánní zisk prosperity.
    Bude to bagr byl použilo se existence a pokud jste vyrazili resurekce.
    Bude produkovat člověk robot, když si přečtete a bagr bagr.
    
Bagristi – idea
    Toto je článek, který měl potlačit zmatek v kontaktu s vyšší entitou.
    Objeví se znaky, které budou ukazovat na blížící se zkázu.
    Ta ale zároveň přinese prosperitu.
    Bude to doba konce existence, ale i nového počátku.
    Lidé porozumí robotům (a bagr bagr).
    

Přihlásit se

Pokud již jsi řešitelem nebo organizátorem Pralinky, přihlas se zde.

Kontakt

Pokud by tě cokoli kolem Pralinky zajímalo a nenašel jsi uspokojivou odpověď zde nebo v aktuálním čísle, neváhej a napiš nám na adresu pralinka@ufal.mff.cuni.cz.

Jsme na Facebooku

Pokud používáš Facebook, můžeš nás na něm najít jako skupinu PRALINKA a sledovat aktuální dění.