Licence

Creative Commons License
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence.
© 2013 Charles University in Prague, Institute of Formal and Applied Linguistics.

How to cite the Prague Dependency Treebank 3.0:

If you use the data in your research or need to cite it for any reason, please consider adding the following reference to your reports:

Bejček Eduard, Hajičová Eva, Hajič Jan, Jínová Pavlína, Kettnerová Václava, Kolářová Veronika, Mikulová Marie, Mírovský Jiří, Nedoluzhko Anna, Panevová Jarmila, Poláková Lucie, Ševčíková Magda, Štěpánek Jan, Zikánová Šárka: Prague Dependency Treebank 3.0. Data/software, Univerzita Karlova v Praze, MFF, ÚFAL, Prague, Czech republic, http://ufal.mff.cuni.cz/pdt3.0/, Dec 2013

@misc{ biblio:BeHaPragueDependency2013,
title = {Prague Dependency Treebank 3.0},
author = {Eduard Bej{\v{c}}ek and Eva Haji{\v{c}}ov{\'{a}} and Jan Haji{\v{c}} and Pavl{\'{i}}na J{\'{i}}nov{\'{a}} and V{\'{a}}clava Kettnerov{\'{a}} and Veronika Kol{\'{a}}{\v{r}}ov{\'{a}} and Marie Mikulov{\'{a}} and Ji{\v{r}}{\'{i}} M{\'{i}}rovsk{\'{y}} and Anna Nedoluzhko and Jarmila Panevov{\'{a}} and Lucie Pol{\'{a}}kov{\'{a}} and Magda {\v{S}}ev{\v{c}}{\'{i}}kov{\'{a}} and Jan {\v{S}}t{\v{e}}p{\'{a}}nek and {\v{S}}{\'{a}}rka Zik{\'{a}}nov{\'{a}}},
year = {2013},
publisher = {Univerzita Karlova v Praze, {MFF}, {\'{U}}{FAL}},
organization = {Univerzita Karlova v Praze, {MFF}, {\'{U}}{FAL}},
address = {Prague, Czech republic},
}