9.2.1. Kontext

Kontext je při anotaci kontextové zapojenosti pojímán velmi široce.

Do kontextu zahrnujeme nejen bezprostřední verbální kontext ("kotext"), ale i širší kontextové vrstvy, zahrnující veškeré sdílené či obecně známé informace, jejichž sdílení může být podmíněno situací, smysly, kulturou, jinými texty a dalšími faktory.

Kontextem tedy rozumíme:

I samotný verbální kontext je pojímán dynamicky, jako významové pole, měnící se v průběhu textu. Nejenže každá další věta zpětně ovlivňuje podobu celého předcházejícího kontextu, ale relevance jednotlivých částí kontextu se mění se vzdáleností v textu od aktuální věty.

Zapojenost výrazu do takto pojatého kontextu může mít nejrůznější podoby - od opakování a koreference přes vyplývání z většího textového úseku a odvozenost ze situace až po tak složité významové postupy, jako je například metafora.