8.2.6. Koreference v recipročních konstrukcích

Vztah gramatické koreference figuruje také v konstrukcích s reciprocitou (viz 5.2.4.2 - "Reciprocita"). Od nově vytvořeného uzlu pro valenční doplnění chybějícího v důsledku reciprocity, tedy od uzlu se zástupným t-lematem #Rcp, vede vždy vztah gramatické koreference k uzlu pro tu valenční pozici, která je s pozicí zastoupenou uzlem s t-lematem #Rcp ve vztahu reciprocity. Mohou nastat tři základní situace:

Obdobně je zachycena koreference v konstrukcích s recipročními vztahy mezi valenčními doplněními substantiva.

Podrobný popis zachycování reciprocity a další příklady viz 5.2.4.2 - "Reciprocita".

Obrázek 8.86. Koreference v recipročních konstrukcích

Koreference v recipročních konstrukcích

Sultáni se vystřídali na trůnu.

Obrázek 8.87. Koreference v recipročních konstrukcích

Koreference v recipročních konstrukcích

Starý sultán a nový sultán se vystřídali na trůnu.

Obrázek 8.88. Koreference v recipročních konstrukcích

Koreference v recipročních konstrukcích

Starý sultán s novým sultánem se vystřídali na trůnu.