7.15. Zkratky

!!! Pravidla anotace zkratek je třeba ještě zpracovat. V současné verzi PDT 2.0 nejsou zkratky anotovány konzistentně, zejména pokud jde o podobu t-lematu (rozepsané, zkrácené) a o počet uzlů a jejich strukturu.

Pro anotaci zkratek byla přijata jen následující dílčí pravidla:

Jednotlivé části některých zkratek (s.r.o.; a.s.; hl.m.; pozn. red.) jsou reprezentovány samostatnými uzly a jsou strukturně analyzované; například zkratka s.r.o. je reprezentována třemi uzly. Jedním uzlem jsou reprezentovány zkratky jako USA; ODS; čtk, atd.; apod..

T-lema zůstává buď rozepsané, nebo ve zkrácené podobě. K unifikaci t-lematu došlo pouze ve třech případech:

Více k reprezentativnímu t-lematu viz 3 - "Tektogramatické lema (t-lema)".