5.7.1. Parenteze aktuální

Aktuální parenteze je parenteze příležitostná, daná konkrétní situací.

U aktuální parenteze rozlišujeme:

Součástí věty reprezentované stromem může být samotná parenteze (což je vždy naznačeno graficky, zpravidla závorkami). Například:

(strana 4) obr. 5.113

(Pardon!) obr. 5.114

(av, čtk) obr. 5.115

Efektivní kořen samostatné parentetické klauze má funktor PAR, jde-li o parentetickou klauzi slovesnou nebo nominativní (srov. obr. 5.113 a obr. 5.115). Představuje-li tuto samostatnou parentezi vokativní nebo citoslovečná klauze, má efektivní kořen této parenteze funktor VOCAT nebo PARTL (srov. obr. 5.114).

Obrázek 5.107. Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů

Podmětem (jestliže vyjadřuje činnost), může být i infinitiv.

Obrázek 5.108. Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů

Pavel Novák (z Prahy).

Obrázek 5.109. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Pavel Novák (Praha).

Obrázek 5.110. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Mužstvo skončilo až třetí (loni bylo první).

Obrázek 5.111. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Žádná města (jen Praha) nehrála tak významnou úlohu.

Obrázek 5.112. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Přijel na chatu (čekali ho a těšili se).

Obrázek 5.113. Samostatná parentetická klauze

Samostatná parentetická klauze

(strana 4)

Obrázek 5.114. Samostatná parentetická klauze

Samostatná parentetická klauze

(Pardon!)

Obrázek 5.115. Samostatná parentetická klauze

Samostatná parentetická klauze

(av, čtk)

Parenteze připojená souřadicím spojovacím výrazem. Jako parentezi syntakticky zapojenou do větných vztahů zachycujeme i případy, kdy jsou vsuvkou některé ze souřadně spojených členů, a to jak u souřadnosti členské, tak u souřadnosti větné. Například:

Přišel tam Petr (a Pavel). obr. 5.106

Věc se vyřeší (nebo taky nevyřeší). obr. 5.116

Kup rohlíky (a máslo).

Vsunuté členy souřadného spojení se zachytí podle pravidel anotace souřadných struktur (viz 5.6.1 - "Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě"), tj. jako podstromy, jejichž kořeny jsou přímými potomky kořene souřadné struktury. Všechny uzly reprezentující výrazy, které jsou součástí parenteze, mají v atributu is_parenthesis vyplněnou hodnotu 1. Je-li souřadicí spojovací výraz součástí parenteze, má též uzel pro spojovací výraz (kořen souřadné struktury) v atributu is_parenthesis vyplněnou hodnotu 1.

Tímto způsobem, jako parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů, se zachycují případy vsunutých koordinovaných nebo aponovaných členů se zřetelnými syntaktickými vztahy k doplněním ve větě, v níž jsou vsuvkou. Jako parenteze syntakticky nezapojené do větných vztahů se zachycují například:

V dobrých zahraničních restauracích (a nemusí to být vždy nejdražší) by se tohle nikdy nestalo. obr. 5.117

Čína je nyní, a já doufám, že i nadále bude, důležitý partner USA.

Takoví lidé, a patří mezi ně i pan předseda, nemají ve vedení co dělat.

Vsunutý, souřadicím spojovacím výrazem připojený text, se v těchto uvedených příkladech zachytí jako parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů. Efektivní kořen parenteze se zachytí jako uzel s funktorem PAR, souřadicí spojovací výraz bude reprezentován uzlem s funktorem PREC, který bude záviset na uzlu s funktorem PAR.

Obrázek 5.116. Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů

Věc se vyřeší (nebo taky nevyřeší).

Obrázek 5.117. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů

V dobrých zahraničních restauracích (a nemusí to být vždy nejdražší) by se tohle nikdy nestalo.