7.13.2. Negační a afirmační výrazy jako neslovesné klauze

Negační a afirmační částice (ano, ne, nikoli/v) mohou mít i samostatnou výpovědní funkci, mohou vytvářet neslovesné klauze, a to dvojím způsobem:

Pravidla anotace slovesných a neslovesných klauzí viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze".

Obrázek 7.280. Afirmační částice jako neslovesná klauze

Afirmační částice jako neslovesná klauze

Ano.

Obrázek 7.281. Afirmační částice jako neslovesná klauze

Afirmační částice jako neslovesná klauze

Ano, přijdeme.

Obrázek 7.282. Negační částice jako neslovesná klauze

Negační částice jako neslovesná klauze

Odpověděl: "Nikoliv."