7.13.3. Negační výrazy jako výrazy modifikující význam souřadicího spojovacího výrazu

Negační výrazy mohou vystupovat také jako výrazy modifikující souřadicí spojovací výrazy (viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"). Výrazem modifikujícím spojovací výraz může být jak negační částice (ne, nikoli, nikoliv), tak negační morfém ne- (t_lemma=#Neg).

Negační výraz je modifikujícím výrazem souřadicího spojovacího výrazu v takovém souřadném spojení, ve kterém se může určitý spojovací výraz (spojka) použít pouze při negativní podobě jednoho z členů souřadného spojení. Srov.:

Jedná se většinou o souřadné spojení odporovací (funktor ADVS), ale může jít i o záporné varianty vztahu stupňovacího (funktor GRAD) nebo vylučovacího (funktor DISJ); například:

Nepřišel jen Karel, ale.GRAD i Pavel.

Uzel reprezentující negační výraz ve funkci výrazu modifikujícího souřadicí spojovací výraz má funktor CM a je zachycen podle pravidel v 7.16.1 - "Souřadicí spojovací výrazy".

Hranice mezi rematizátorem a výrazem modifikujícím souřadicí spojovací výraz u negačních výrazů. Jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz hodnotíme takový negační výraz, který stojí v povrchové podobě věty u členského souřadného spojení (zpravidla odporovacího). Členské souřadné spojení vstupuje do aktuálního členění jako celek (viz 9.4.3.2.1 - "Aktuální členění souřadně spojených závislých doplnění a klauzí"), nemůže jím tedy procházet hranice mezi základem a ohniskem, negační výraz (částice ani morfém) nesignalizuje ohnisko (nemá rematizační funkci), ale pouze modifikuje souřadné spojení. Srovnej:

Další příklady:

{#Neg.CM} Nekoupil chleba, ale.ADVS máslo.

Koupil chleba, ale.ADVS ne.CM máslo.

{#Neg.CM} Vlak neodjel ve čtyři hodiny, ale.ADVS v pět.

{#Neg.CM} Chruščov nebyl pohřben u kremelské zdi, ale.ADVS zde.

{#Neg.CM} Nejde o sobotu, ale.ADVS o neděli.

Přijel do Prahy, nikoli.CM do Brna.

U větné souřadnosti se negace stává modifikujícím výrazem jen v případě, že se jedná o roztržení modifikujících výrazů nejen, nejenom na negační výraz a restriktor jen, jenom, pouze. U ostatních případů větné souřadnosti se dosah negace v jednotlivých větách může měnit (negace zde má rematizační funkci). Srovnej:

Obrázek 7.283. Negační částice jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz

Negační částice jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz

Bude mít velký dům, ale ne nové auto.

Obrázek 7.284. Negační morfém jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz

Negační morfém jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz

Nepřišli jsme jen stavět domy, ale také budeme rozšiřovat ulice.

Pozor! V případě členské koordinace se spojkou ani je negace vyžadována oběma souřadně spojenými členy - jedná se o vyjádření slučovacího poměru mezi členy skupiny, která je celá negovaná - v takových skupinách má negační morfém rematizační funkci. Uzel reprezentující syntaktickou negaci (t_lemma=#Neg) je levou sestrou kořene souřadné struktury a má funktor RHEM. V dosahu rematizátoru je pak celá koordinační skupina. (Podrobná pravidla viz 9.6.4.1 - "Rematizátor v souřadném spojení"). Srovnej:

Obrázek 7.285. Negační morfém jako rematizátor

Negační morfém jako rematizátor

Nebyl tam Petr ani Pavel.