7.12.9. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Názvy novinových článků (zvláště tvoří-li je slovesná klauze) pro jejich velkou rozmanitost nezachycujeme jako název, jejich anotace se neřídí pravidly pro anotaci názvů (viz 7.8 - "Identifikační výrazy"), nýbrž obecnými pravidly pro anotaci slovesných a neslovesných klauzí (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze").

Příklady a vzorové stromy:

Krátce. obr. 7.246

Z politické scény. obr. 7.247

Trh s nemovitostmi očima realitních kanceláří (5). obr. 7.248

Morová rána: Skuhravý zraněn. obr. 7.249

Štrasburk (od našeho zvláštního zpravodaje). obr. 7.250

LN 3. 8. 1998 obr. 7.251

Profit č. 8 / 1994. obr. 7.252

Jan Rybář, Praha. obr. 7.253

Zkratky autorů článků, které se objevují v závorce na začátku, nebo na konci článku, zachycujeme jako syntakticky nezačleněnou parentezi (viz 5.7 - "Parenteze").

Příklady a vzorové stromy:

Praha (haš). obr. 7.254

(av, čtk). obr. 7.255

Obrázek 7.246. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Krátce.

Obrázek 7.247. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Z politické scény.

Obrázek 7.248. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Trh s nemovitostmi očima realitních kanceláří (5).

Obrázek 7.249. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Morová rána: Skuhravý zraněn.

Obrázek 7.250. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Štrasburk (od našeho zvláštního zpravodaje).

Obrázek 7.251. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

LN 3. 8. 1998

Obrázek 7.252. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Profit č. 8 / 1994.

Obrázek 7.253. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Jan Rybář, Praha.

Obrázek 7.254. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

Praha (haš).

Obrázek 7.255. Záhlaví, názvy článků a rubrik

Záhlaví, názvy článků a rubrik

(av, čtk).