7.12.10. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Anotace ustálených obratů a jiných složitých, syntakticky neobvyklých konstrukcí v žurnalistických textech se řídí obecnými pravidly pro anotaci slovesných a neslovesných klauzí (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze").

Příklady a vzorové stromy:

Rozhodčí: Ulrich. obr. 7.256

Foto: Robert Zlatohlávek - LN. obr. 7.257

Foto Robert Zlatohlávek - LN. obr. 7.258

ČB, kap. Do civilu!, hl. 10, odst. 18. obr. 7.259

Obrázek 7.256. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Rozhodčí: Ulrich.

Obrázek 7.257. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Foto: Robert Zlatohlávek - LN.

Obrázek 7.258. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Foto Robert Zlatohlávek - LN.

Obrázek 7.259. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

Ustálené konstrukce v žurnalistických textech

ČB, kap. Do civilu!, hl. 10, odst. 18.