7.12.8. Bibliografické údaje

Samostatné bibliografické údaje zachycujeme podle následujících pravidel:

U bibliografických údajů, které jsou začleněny do klauze rozlišujeme, zda mají, nebo nemají morfologii. Uzly pro jednotlivé bibliografické údaje v příslušných pádech (syntakticky začleněné) mají příslušný funktor podle své pozice v tektogramatickém stromě, uzly (efektivní kořeny) pro údaje bez morfologie (hesla v nominativu) zachycujeme jako syntakticky nezačleněnou parentezi (viz 5.7 - "Parenteze").

Příklady a vzorové stromy:

Vydalo nakladatelství Slon, Praha, 1994, 151 stran, náklad neuveden. obr. 7.244

Vydalo nakladatelství Slon, v Praze, 1994, náklad neuveden. obr. 7.245

Obrázek 7.242. Bibliografický údaj

Bibliografický údaj

Němcová: Babička, Albatros, Praha, 1974.

Obrázek 7.243. Bibliografický údaj

Bibliografický údaj

Svoboda, K.: O přístavku. In: Český jazyk. 6, 1956, 303 - 310.

Obrázek 7.244. Bibliografický údaj

Bibliografický údaj

Vydalo nakladatelství Slon, Praha, 1994, 151 stran, náklad neuveden.

Obrázek 7.245. Bibliografický údaj

Bibliografický údaj

Vydalo nakladatelství Slon, v Praze, 1994, náklad neuveden.