7.12.2. Adresy

Pro anotaci adres byla přijata následující pravidla:

Příklady a vzorové stromy:

Jiří Kovalský, Smetanka 15, Praha 4. obr. 7.220

Odpovědi připravila advokátní kancelář Vácha a Malý, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, tel.: (02) 691 93 33. obr. 7.221

Kontakt: Vars, s. r. o., Kolejní 5, 160 00 Praha 6, tel.: 224 310 451, fax: 224 310 236. obr. 7.222

Kontakt: Demo, Mlžná, Brno, paní Nováková, tel. 245523 nebo 603354965. obr. 7.223

Europress, Moravská 12D, P.O. Box 351, 659 01 Brno. obr. 7.224

Tuto částku zasílejte na účet číslo 10006 2012804 - 021/0100, Komerční banka, Praha 3, Koněvova 91, variabilní symbol 602 22. obr. 7.225

Kontakt: Canstar Sport Inc., 5705, rue Ferier, Suite 200, Ville Mont Royal, québec, Kanada H 4 P 1 N 3, tel.: 785857. obr. 7.226

Obrázek 7.220. Adresa

Adresa

Jiří Kovalský, Smetanka 15, Praha 4.

Obrázek 7.221. Adresa

Adresa

Odpovědi připravila advokátní kancelář Vácha a Malý, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, tel.: (02) 691 93 33.

Obrázek 7.222. Adresa

Adresa

Kontakt: Vars, s. r. o., Kolejní 5, 160 00 Praha 6, tel.: 224 310 451, fax: 224 310 236.

Obrázek 7.223. Adresa

Adresa

Kontakt: Demo, Mlžná, Brno, paní Nováková, tel. 245523 nebo 603354965.

Obrázek 7.224. Adresa

Adresa

Europress, Moravská 12D, P. O. Box 351, 659 01 Brno.

Obrázek 7.225. Adresa

Adresa

Tuto částku zasílejte na účet číslo 10006 2012804 - 021/0100, Komerční banka, Praha 3, Koněvova 91, variabilní symbol 602 22.

Obrázek 7.226. Adresa

Adresa

Kontakt: Canstar Sport Inc., 5705, rue Ferier, Suite 200, Ville Mont Royal, québec, Kanada H 4 P 1 N 3, tel.: 785857.