7.12.1. Označení zákonů a vyhlášek

Základní podoby označování zákonů nebo vyhlášek a způsoby jejich anotace jsou uvedeny v příkladech:

Nájemné za nebytové prostory je limitováno vyhláškou ministerstva financí č. 585/90 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor. obr. 7.215

§256 Obchodního zákoníku obr. 7.216

§1 odst. 4 Obchodního zákoníku obr. 7.217

Všechny různé modifikace těchto základních podob se pak při anotaci přizpůsobují uvedeným konstrukcím; například:

Vyhláška 526/90 Sb., o cenách. obr. 7.218

Stalo se to podle 513 sbírky. obr. 7.219

Obrázek 7.215. Označení zákonů a vyhlášek

Označení zákonů a vyhlášek

Nájemné za nebytové prostory je limitováno vyhláškou ministerstva financí č. 585 / 90 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor.

Obrázek 7.216. Označení zákonů a vyhlášek

Označení zákonů a vyhlášek

§256 Obchodního zákoníku

Obrázek 7.217. Označení zákonů a vyhlášek

Označení zákonů a vyhlášek

§1 odst. 4 Obchodního zákoníku

Obrázek 7.218. Označení zákonů a vyhlášek

Označení zákonů a vyhlášek

Vyhláška 526 / 90 Sb., o cenách.

Obrázek 7.219. Označení zákonů a vyhlášek

Označení zákonů a vyhlášek

Stalo se to podle 513 sbírky.