7.12.3. Oznámení

Oznámení a podobné konstrukce rozebíráme v zásadě podle obecných pravidel pro anotaci slovesných a neslovesných klauzí (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze"): pokud lze do heslovitého vyjádření podle obsahu doplnit například sloveso konat se, konstrukce má morfologii (hesla v oznámení jsou v příslušných pádech apod.), interpretujeme konstrukci jako slovesnou klauzi (srov. například: obr. 7.229). Pokud v konstrukci nic nenasvědčuje přítomnosti elidovaného slovesa (konstrukce nemá morfologii, strukturu tvoří řada hesel v nominativu), rozebereme konstrukci jako neslovesnou klauzi, jako apozici nebo koordinaci jednotlivých složek. Efektivní kořeny oznámení pak dostanou funktor DENOM (srov. například: obr. 7.230).

Srovnej:

Další příklady a vzorové stromy:

Domexpo - jarní veletrh spotřebního zboží: 12. 4. 1994. obr. 7.229

Brno, Výstaviště: Domo-veletrh nábytku, 14. 4. 1996. obr. 7.230

Obrázek 7.227. Oznámení

Oznámení

Trhy: v Púchově.

Obrázek 7.228. Oznámení

Oznámení

Trhy: Púchov.

Obrázek 7.229. Oznámení

Oznámení

Domexpo - jarní veletrh spotřebního zboží: 12. 4. 1994.

Obrázek 7.230. Oznámení

Oznámení

Brno, Výstaviště: Domo - veletrh nábytku, 14. 4. 1996.