6.8.3. FPHR

Definice funktoru FPHR

Funktor FPHR (foreign phrase) je funktor pro uzel reprezentující cizojazyčný výraz, který je součástí strukturně neanalyzovaného cizojazyčného textu.

K cizojazyčným výrazům viz 7.9 - "Cizojazyčné výrazy".

Uzly, kterým přiřazujeme funktor FPHR, vyčleňujeme jako zvláštní typ uzlu (nodetype=fphr). K tomu viz 2.5 - "Uzly reprezentující cizojazyčné výrazy".

Formy. Uzlem s funktorem FPHR reprezentujeme:

Příklad:

Cizinec zvolal: "This.FPHR is.FPHR not.FPHR true.FPHR . [#Period.FPHR] " obr. 6.49

Obrázek 6.49. Funktor FPHR

Funktor FPHR

Cizinec zvolal: "This is not true."

6.8.3.1. Hraniční případy u funktoru FPHR

Hranice s funktorem ID. Jednoslovné cizojazyčné výrazy mají v pozici nominativu jmenovacího funktor ID (nikoli FPHR). K tomu viz 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen".