6.8. Funktory pro víceslovné lexikální jednotky a cizojazyčné výrazy

Z řady funktorů, pro které platí obecná definice funktoru (funktor jako sémantické ohodnocení syntaktického vztahu závislosti), se vydělují (kromě jiných) funktory pro víceslovné lexikální jednotky a cizojazyčné výrazy.

Funktory pro víceslovné lexikální jednotky a cizojazyčné výrazy jsou funktory, pomocí nichž zachycujeme některé víceslovné lexikální jednotky, nebo jimiž označujeme strukturně neanalyzované cizojazyčné části českého textu. Pro funktory této skupiny platí, že uzel jimi označený reprezentuje buď cizojazyčný výraz (viz k tomu 7.9 - "Cizojazyčné výrazy"), nebo závislou část víceslovného predikátu (reprezentovaného v tektogramatickém stromě (zatím) dvěma uzly; viz 5.9 - "Víceslovné predikáty"). Hrana, která vede k rodiči uzlu s tímto funktorem, není hranou závislostní (viz 5.1 - "Závislost").

Seznam funktorů pro víceslovné lexikální jednotky a cizojazyčné výrazy