6.6.9. RESL

Definice funktoru RESL

Funktor RESL (result) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením výsledku, účinku děje (nebo stavu) vyjádřeného řídícím slovem. Jde o význam "takovým způsobem, že potom může být..." Funktor RESL vyjadřuje, že se na děj vyjádřený řídícím slovem působí takovým způsobem (s takovým účinkem), že v konečném výsledku může děj dosáhnout charakteristiky vyjádřené právě doplněním, které označujeme funktorem RESL.

Funktor RESL vyjadřuje, že na děj stav vyjádřený řídícím slovem působí takovým způsobem (s takovým účinkem), že v konečném výsledku může děj dosáhnout charakteristiky vyjádřené právě doplněním, které označujeme funktorem RESL.

Doplnění s funktorem RESL rozvíjí především slovesa (například: Obarvil vajíčka na zeleno.RESL), případně adjektivum (například: opálená do hněda.RESL). Je-li doplnění vyjádřeno závislou klauzí, rozvíjí příslovečný výraz (Mám ruce zmrzlé tak, že je.RESL nenatáhnu.).

Formy. Základní formy volného doplnění s funktorem RESL jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem RESL vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

neúspěšné.RESL vyrovnání s věřiteli

Současně je to den definitivního.RESL usmíření

deficitní.RESL hospodaření

Obrázek 6.40. Funktor RESL

Funktor RESL

Skončilo to skandálně.

6.6.9.1. Hraniční případy u funktoru RESL

Hranice s funktorem MANN. Funktor RESL hraničí s nejobecnějším funktorem pro vyjádření způsobu - s funktorem MANN (viz 6.6.6 - "MANN"). K tomu viz 6.6.6.1 - "Hraniční případy u funktoru MANN".