6.6.8. REG

Definice funktoru REG

Funktor REG (regard) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob relativizováním platnosti děje (nebo stavu) nebo vlastnosti vyjádřených řídícím slovem, a to tak, že uvádí nějaký aspekt, vzhledem k němuž řídící děj nebo vlastnost platí.

Doplnění s funktorem REG označuje, se zřetelem k čemu, vzhledem k čemu platí řídící děj nebo vlastnost, čeho se týkají, čím jsou omezeny. Pomocným kritériem při určování funktoru REG jsou parafráze: "co se týká", "vzhledem k čemu", "z hlediska čeho". Doplnění s funktorem REG zahrnuje jak pozitivní vztah, kdy jsou děje nebo vlastnosti relativizovány vzhledem k platnosti obsahu tohoto doplnění (vzhledem k, s ohledem na), tak negativní vztah, kdy jsou děje nebo vlastnosti relativizovány vzhledem k neplatnosti obsahu tohoto doplnění (bez ohledu na).

!!! Funktor REG je třeba blíže specifikovat subfunktory, tyto subfunktory však prozatím zavedeny nebyly.

Doplnění s funktorem REG může rozvíjet slovesa (například: Zevnějškem.REG se sobě úplně podobali.), adjektiva (například: rozlohou.REG malé Slovensko) i substantiva (například: specifikace izolačních materiálů z hlediska hořlavosti.REG), včetně substantiv primárních (Marie, povoláním.REG učitelka).

Formy. Základní formy volného doplnění s funktorem REG jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem REG vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

dědické.REG řízení

důchodové.REG zabezpečení

penzijní.REG připojištění

trestní.REG stíhání

zálohové.REG zdanění

Obrázek 6.39. Funktor REG

Funktor REG

rozlohou malé Slovensko

6.6.8.1. Hraniční případy u funktoru REG

Hranice s funktorem MANN. Funktor REG hraničí s nejobecnějším funktorem pro vyjádření způsobu - s funktorem MANN (viz 6.6.6 - "MANN"). K tomu viz 6.6.6.1 - "Hraniční případy u funktoru MANN".

Hranice s ostatními funktory. Množství homonymních výrazových prostředků (při+6, s+7, na+4, za+4), kterými se doplnění s funktorem REG vyjadřuje, znamená četné hraniční případy s jinými funktory. Výběr funktoru je ponechán na rozhodnutí anotátora. Srovnej:

 • hranice s funktorem EXT:

  • Sbor je do počtu.REG slabý.

  • Sbor je do určité míry.EXT slabý.

 • hranice s funktorem BEN:

  • ukazatel exportu na jednoho obyvatele.REG

  • přídavek na dítě.BEN

  • Válka je pro Albrightovou.REG citlivé místo.

  • šance pro movité nájemníky.BEN

  K dalším hranicím s funktorem BEN viz 6.9.1.1 - "Hraniční případy u funktoru BEN".

 • hranice s funktorem MEANS:

  • prospívat na duchu.REG

  • objasnit na příkladu.MEANS

 • hranice s funktorem CPR:

  • Podobně je tomu s oběma muži.REG

  • s léty.CPR přibývají zkušenosti

 • hranice s funktorem COND:

  • V případě gymnázií.REG bych přinejmenším na dvě první místa dal státní školy.

  • V případě nemoci.COND zůstaň doma.

  • Nevyužité možnosti má televize zejména při regionálním vysílání.REG

  • Při změně.COND kompetencí mohou v lesích převážit hospodářské aktivity.

!!! Anotace ukázala, že volba funktoru je často velmi obtížná. Do budoucna je proto třeba stanovit jednotlivé hranice přesněji.