6.6.10. RESTR

Definice funktoru RESTR

Funktor RESTR (restriction) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením výjimky.

Doplnění s funktorem RESTR uvádí:

Oba významy jsou odlišeny v anotaci. Zachycování konstrukcí s významem omezení a výjimečního slučování popisujeme v 7.6 - "Konstrukce s významem "omezení" a "výjimečného slučování"".

Formy. Základní formy volného doplnění s funktorem RESTR jsou:

Obrázek 6.41. Funktor RESTR

Funktor RESTR

Spořitelna požaduje mimo vyplněné žádosti také potvrzení o příjmu.

6.6.10.1. Hraniční případy u funktoru RESTR

Hranice s funktorem CPR. Konstrukce s významem omezení (funktor RESTR) hraničí v některých případech s konstrukcemi s významem srovnání (funktor CPR; viz 6.6.2 - "CPR"). K tomu viz 7.6.1.2 - "Konstrukce s významem omezení připojené pomocí spojovacích výrazů".