6.5.3. CNCS

Definice funktoru CNCS

Funktor CNCS (concession) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje příčinu (přípustku), která platí, ale nevyvolává předpokládaný následný děj (nebo stav), a naopak se uskutečňuje neočekávaný děj vyjádřený řídícím slovem.

Doplnění s funktorem CNCS představují skupinu doplnění s výrazným a jednotným, vnitřně dále nediferencovaným významem. K vyjádření významu přípustky slouží řada relativně vzájemně synonymních prostředků.

Formy. Doplnění s funktorem CNCS se vyjadřuje primárně závislými klauzemi. Při sémantické kondenzaci může být doplnění s funktorem CNCS realizováno i substantivem v předložkovém pádě nebo adverbiálním výrazem.

K základním formám doplnění s funktorem CNCS patří:

Obrázek 6.26. Funktor CNCS

Funktor CNCS

Ač je zlý, tento čin nespáchal.

6.5.3.1. Hraniční případy u funktoru CNCS

Hranice s funktorem ADVS. Obtížné je zejména odlišit vztah přípustkový od vztahu odporovacího (funktor ADVS; viz 6.12.1.1 - "ADVS"), neboť oba vztahy jsou založeny na rozporu dvou obsahů. V PDT se hranice mezi funktory CNCS a ADVS určuje na základě formálního vyjádření. Souřadně spojené klauze zachycujeme s funktorem ADVS u kořene souřadné struktury, v hypotakticky připojené klauzi má efektivní kořen klauze funktor CNCS. Mezi oběma formami však lze vidět i významový rozdíl: při souřadnosti (ADVS) se vedle sebe staví dva nesouladné obsahy, jejichž souvýskyt neodpovídá obvyklé situaci. Při hypotaxi (CNCS) je konstrukcí prezentován rozpor, který vyplývá z nerealizované příčinné souvislosti. Srov.:

  • Přestože pršelo.CNCS, šli na procházku.

  • Pršelo, ale.ADVS přesto šli na procházku.

K tomu viz i 5.6.2 - "Koordinace a apozice".

Hranice s funktorem ACMP. Doplnění s funktorem CNCS se může křížit s funktorem ACMP (viz 6.6.1 - "ACMP"). K tomu viz 6.6.1.1 - "Hraniční případy u funktoru ACMP".