5.11.2. Dvojí funkce jednoho doplnění

V těch strukturách, ve kterých má nějaké doplnění jednoznačně dvojí (případně trojí) funkci (rozvíjí zároveň několik doplnění, ale ve větě je ze stylistických a jiných důvodů vyjádřeno jenom jednou), závisí takovéto doplnění v tektogramatickém stromu na uzlu pro to z rozvíjených doplnění, které visí v tektogramatickém stromě nejníže a dostane funktor, který odpovídá jeho skutečnému zavěšení. Žádná explicitní indikace toho, že doplnění má dvojí funkci v tektogramatickém stromě není. Srov.:

Doplnění s dvojí funkcí je třeba (na základě kontextu) odlišovat od doplnění, které tuto dvojí funkci nemá. Srov.:

Doplnění s dvojí funkcí může být vůči jednomu i vůči oběma svým řídícím členům doplněním valenčním. I v takovém případě závisí v tektogramatickém stromě struktuře co nejníže. Na místo chybějícího valenčního doplnění se doplní nový uzel se zástupným t-lematem #PersPron a vyznačí se (textový) koreferenční vztah k vyjádřenému doplnění (viz i 8.3 - "Textová koreference"). Srov.:

Obrázek 5.187. Dvojí funkce jednoho doplnění

Dvojí funkce jednoho doplnění

Koupila jsem si pásek za sedmdesát korun.

Obrázek 5.188. Dvojí funkce jednoho doplnění

Dvojí funkce jednoho doplnění

Splatil dluhy pojišťovně.

K dvojí funkci valenčních doplnění složených predikátů viz 5.9.3.4.1 - "Dvojí funkce valenčního doplnění složeného predikátu".