5.11. Nejednoznačné struktury

V této sekci popisujeme pravidla anotace těch konstrukcí, jejichž zachycení tektogramatickým stromem není z hlediska závislostních vztahů jednoznačné. Patří sem zejména:

!!! Pravidla anotace jsou v řadě případů nedostatečná a je třeba je zpřesnit, aby bylo dosaženo větší konzistence v anotaci. Též v těch případech, kdy se nezachycují všechny sémantické vztahy nějakého doplnění, počítáme s novým řešením anotace.