5.9. Víceslovné predikáty

Víceslovným predikátem rozumíme případy, kdy predikát jako lexikální jednotku nepředstavuje v povrchové podobě věty jen určitý slovesný tvar, ale kdy k predikátu patří význam tohoto určitého slovesného tvaru a zároveň s ním i význam dalších slov - infinitivu slovesa, jména, adverbia (viz i obecné vymezení víceslovných lexikálních jednotek: 3.3 - "T-lema víceslovných lexikálních jednotek").

K víceslovným predikátům řadíme:

K hraničním případům u víceslovných predikátů viz 5.9.4 - "Hraniční případy u víceslovných predikátů".