3.3. T-lema víceslovných lexikálních jednotek

Některá slova nevystupují jako samostatné lexikální jednotky (zpravidla jde o slova významově chudá), ale jsou úzce spjata s jiným slovem: z hlediska lexikálního významu tak jde v podstatě o jednotku jedinou. Spojení dvou (popřípadě více) slov, která mají dohromady jediný lexikální význam, nazýváme víceslovnými lexikálními jednotkami.

Víceslovné lexikální jednotky jsou v tektogramatických stromech zachyceny několika způsoby:

!!! Zatím nezachycené víceslovné lexikální jednotky. Některé typy víceslovných lexikálních jednotek na tektogramatické rovině prozatím zachycovány nejsou. Jedná se zejména: