5.7.2. Parenteze kleslá

Kleslá parenteze je parenteze ustálená, lexikalizovaná, která klesá v pouhou částici. Kleslá parenteze je tvořena ustrnulým určitým slovesným tvarem, který může mít zachovanou omezenou část valenčního potenciálu původního neustrnulého slovesa.

Příklady:

Dnes je, myslím, středa. obr. 5.118

To se, nedej bůh, snad nestane. obr. 5.119

To víte, dnes čas utíká tak rychle.

Efektivní kořeny kleslé parenteze mají funktor ATT (nodetype=atom). T-lematem tohoto uzlu je přítomná ustrnulá forma, nikoliv infinitiv (viz i 3.2 - "T-lema a m-lema, t-lema a slovní forma"). Případná závislá doplnění jsou zpravidla reprezentována jedním uzlem s funktorem DPHR (víceslovnou kleslou parentezi hodnotíme jako neslovesné frazeologické spojení; k nim viz 5.8.1 - "Neslovesná frazeologická spojení"). Všechny uzly, které reprezentují výrazy, které jsou součástí kleslé parenteze, mají v atributu is_parenthesis hodnotu 1.

Kořen kleslé parenteze je přímým potomkem efektivního kořene klauze, do níž je kleslá parenteze vsunuta.

Výrazy jako bohudíky, zajisté, pochopitelně jako parentezi nezachycujeme, tyto výrazy jsou zpravidla také reprezentovány uzly s funktorem ATT, ale v atributu is_parenthesis mají hodnotu 0.

Obrázek 5.118. Kleslá parenteze

Kleslá parenteze

Dnes je, myslím, středa.

Obrázek 5.119. Kleslá parenteze

Kleslá parenteze

To se, nedej bůh, snad nestane.