4.5.5. Gramatém typu číslovky (numertype)

Základní hodnoty gramatému numertype jsou uvedeny v 4.6 - "Hodnoty gramatému numertype".

Tabulka 4.6. Hodnoty gramatému numertype

basic

číslovka základní (tři, šest, kolik)

frac

číslovka dílová (třetina, šestina)

kind

číslovka druhová (trojí, šesterý, kolikerý)

ord

číslovka řadová (třetí, šestý, kolikátý)

set

číslovka souborová (troje, šestery, kolikery)

Gramatém se vyplňuje:

  1. u určitých kvantifikačních sémantických substantiv (sempos = n.quant.def; viz 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva"),

  2. u určitých kvantifikačních sémantických adjektiv (sempos = adj.quant.def; viz 4.6.2.4 - "Určitá kvantifikační sémantická adjektiva"),

  3. u neurčitých kvantifikačních sémantických adjektiv (sempos = adj.quant.indef; viz 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva"),

  4. u stupňovatelných kvantifikačních sémantických adjektiv (sempos = adj.quant.grad; viz 4.6.2.6 - "Kvantifikační sémantická adjektiva stupňovatelná").

Substantivní i adjektivní číslovky dílové, souborové, druhové a řadové jsou na tektogramatické rovině považovány za deriváty odpovídajících číslovek základních (viz 4.1.2 - "Typy lexikální derivace", 4.1.3 - "Smíšený typ"). Hodnotou gramatému numertype je zachycen sémantický rys, kterým se daná číslovka liší od číslovky základní, jejímž t-lematem je na tektogramatické rovině reprezentována.

Příklady určitých kvantifikačních sémantických substantiv:

Přišli jen tři. [numertype=basic]

Snědl jen polovinu koláče. [numertype=frac]

Více viz 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva".

Příklady určitých kvantifikačních sémantických adjektiv:

Našel tři klíče. [numertype=basic]

Prošel už troje dveře. [numertype=basic]

Ztratil už troje klíče. [numertype=set]

dvojí tvář. [numertype=kind]

Čekal na druhý pokus. [numertype=ord]

Více viz 4.6.2.4 - "Určitá kvantifikační sémantická adjektiva".

Příklady neurčitých kvantifikačních sémantických adjektiv:

Zeptej se, kolik akcií koupil. [numertype=basic]

Kolikery dveře potřebuje? [numertype=basic]

Kolikery klíče potřebuje? [numertype=set]

Kolikeré má občanství? [numertype=kind]

Kolikátý příklad řeší? [numertype=ord]

Více viz 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva".

Příklady stupňovatelných kvantifikačních sémantických adjektiv:

hodně problémů. [numertype=basic]

Více viz 4.6.2.6 - "Kvantifikační sémantická adjektiva stupňovatelná".