4.5.4. Gramatém zdvořilosti (politeness)

Základní hodnoty gramatému politeness jsou uvedeny v 4.5 - "Hodnoty gramatému politeness".

Tabulka 4.5. Hodnoty gramatému politeness

basic

běžné užití zájmena

polite

zájmeno vyjadřuje vztah zdvořilosti, úcty mluvčího k osobě, k níž zájmeno ukazuje

Gramatém se vyplňuje pouze:

U většiny uzlů má tento gramatém hodnotu basic. Jde o běžné užití zájmen. Uzel s t-lematem #PersPron a hodnotou basic v gramatému politeness reprezentuje zájmena například ve větách:

dnes nepřijdu. [politeness=basic]

Ty tam určitě nechoď. [politeness=basic]

Hodnota polite se uplatňuje v případech, kdy osobní / posesivní zájmena vyjadřují vztah zdvořilosti / úcty mluvčího k osobě, k níž zájmeno ukazuje. Jde o případy vykání: uzel s t-lematem #PersPron a hodnotou polite v gramatému politeness reprezentuje zájmena například ve větě:

Vy jste se ještě nepřihlásil. [politeness=polite]

U uzlů reprezentujících osobní / posesivní zájmena reflexivní je v gramatému politeness vyplněna hodnota inher (gramatém dědí hodnotu od koreferovaného uzlu).

Více viz 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní".