4.5. Gramatémy

Gramatémy chápeme jako tektogramatické koreláty morfologických kategorií.

Jednotlivé gramatémy jsou uloženy v atributu gram, jehož hodnotou je struktura jednotlivých atributů-gramatémů.

Povinným atributem této struktury je atribut sempos (viz 4.3.1 - "Atribut sempos").

Hodnoty gramatémů numertype (viz 4.5.5 - "Gramatém typu číslovky (numertype)") a indeftype (viz 4.5.6 - "Gramatém typu neurčitosti (indeftype)") zachycují slovotvorné vztahy na tektogramatické rovině, tím se liší od ostatních gramatémů, které jsou zpravidla tektogramatickými protějšky morfologických kategorií.

!!! Při širším zachycení slovotvorných vztahů (při zavedení dalších gramatémů popisujících slovotvorbu) by bylo možné vydělit tyto gramatémy jako zvláštní sadu "slovotvorných" gramatémů ("derivémů"). Prozatím jsou však oba gramatémy, numertype i indeftype, zařazeny do systému gramatémů.