3.3.3. Víceslovné lexikální jednotky zachycené speciálními funktory

Některé víceslovné lexikální jednotky dělíme na dvě části (na část řídící a závislou), každá z nich je reprezentována samostatným uzlem. Sounáležitost uzlů nesoucí obě části je vyjádřena prostřednictvím speciálního funktoru u závislé části. Takto jsou zachyceny: